x

Kulturgården i Skørping træder ind i næste fase

Pressemeddelelse 19. april 2024

Nu kan Skørpings borgere glæde sig til, at det centrale gårdrum ved KulturStationen får en stor og synlig opgradering. Projektet får nu støtte fra den filantropiske forening Realdanias Bymidtepulje.

Pengene skal bruges til at lave et uderum, der opfordrer til ophold og aktiviteter i gården mellem KulturStationen, Kinorevuen, Rebild Ungdomsskole og Skørping Bibliotek, og som sikrer en bedre sammenhæng mellem Skørpings butikker, stationen og kulturaktiviteter. Visionen bag projektet er at skabe et gårdmiljø for mennesker i alle aldre, og som har fokus på bæredygtighed og byens placering midt i Rold Skov.

Det særlige for området omkring Kulturstationen er, at Skørpings kultur- og foreningsliv er koncentreret i de bygninger, der deler et stort fælles gårdrum – et gårdrum, som aktuelt ikke udnyttes og bruges optimalt. Projektet “Kulturgården” skal skabe en samlet helhed for byrummene i Skørping centrum. Samtidig skal projektet give lettere adgang til gårdrummet, og på den måde gøre området mere indbydende og tilgængeligt for alle i Skørping.

Levende bymidte

’Kulturgården’ skal være Skørpings naturlige, offentlige samlingssted, der kan bruges af både kulturinstitutionerne, lokale foreninger og borgere i byen: 
- På vegne af Teknik- og Miljøudvalget er jeg taknemmelig for bevillingen fra Realdania, for den vil bidrage markant til vores bestræbelser på at skabe en mere attraktiv og levende bymidte i Skørping, siger udvalgsformand Pia Elberg og fortsætter - Midlerne fra Realdania er en forudsætning for, at vi kan gå i gang med det samme med at udforme et konkret projekt på baggrund af visionsoplægget og sætte det i udbud i år.

- Realdanias Bymidtepulje har til formål at støtte projekter, som viser, hvordan lokale samarbejder, kan føre til realiseringen af fysiske projekter, som understøtter bylivet og kvaliteten af byens rum. I Skørping er det lykkedes Rebild Kommune og KulturStationen at udvikle et projekt, som ikke alene vil løfte omgivelserne tæt omkring kulturhuset, men som også vil binde Skørpings centrum bedre sammen, siger projektleder i Realdania, Ditte Marquard Jessen. 

Fakta og økonomi

Projektet er en del af den ambitiøse byfornyelse, som Rebild Kommune driver sammen med en arbejdsgruppe, hvor de mest centrale aktører er repræsenteret. Arkitektfirmaet dominique + serena bistår kommunen som rådgiver på projektet og har også været med til at udforme ansøgningen og visionsoplægget til Realdania.

Områdefornyelsen i Skørping er delt op i to dele: ’De bløde trafikanter’ samt ’byrum og forskønnelse’. Den samlede anlægssum er på 6,9 mio. kr. for byrum og forskønnelses-delen, og heraf har kommunen og arbejdsgruppen søgt og modtaget fondsmidler ved Statens Kunst Fond og Nordeafonden i 2023 på i alt 1,5 mio. kr. Realdania støtter projektet med 3,45 mio. kr. – altså halvdelen af anlægssummen.

Begge dele af områdefornyelsen forventes at være klar inden slutningen af 2025.