x

Realdania har afholdt repræsentantskabsmøde

Pressemeddelelse 26. april 2024

Realdania afholdt torsdag den 25. april foreningens ordinære repræsentantskabsmøde på Axelborg i København. På mødet godkendte repræsentantskabet foreningens årsrapport for 2023 og valgte medlemmer til bestyrelsen.

På mødet valgte Realdanias repræsentantskab medlemmer til bestyrelsen. Dorte Krak blev som ny valgt til bestyrelsen og Mette Kynne Frandsen blev genvalgt – begge for en fireårig periode.

Efter repræsentantskabsmødet konstituerede bestyrelsen sig med Lars Krarup som bestyrelsesformand og Kristine Leth Juul som bestyrelses-næstforkvinde. Realdanias bestyrelse ser derefter sådan ud:

 • Lars Krarup (bestyrelsesformand)
 • Kristine Leth Juul (bestyrelses-næstforkvinde)
 • Palle Adamsen
 • Pernille Rüsz Bloch
 • Per Feldthaus
 • Christina Holberg Fenger
 • Mette Kynne Frandsen
 • Lars Hvidtfeldt
 • Dorte Krak
 • Niels-Ulrik Mousten
 • Gunde Odgaard

”Jeg ser frem til samarbejdet med de to valgte og med resten af bestyrelsen, som tilsammen besidder en meget bred faglighed og en række forskellige kompetencer, som alle er vigtige for Realdanias arbejde. Med Dorte Krak som nyvalgt har vi både fået tilført bestyrelsen nogle yderst relevante kompetencer og samtidig fået en ligelig fordeling på køn i bestyrelsen, og det er jeg glad for,” siger bestyrelsesformand Lars Krarup.

Repræsentantskabet godkendte på mødet også en række vedtægtsændringer, bl.a. fra 2026 at fjerne aldersgrænsen for at opstille til foreningens repræsentantskab. Vedtægtsændringer i foreningen skal endelig godkendes af Erhvervsstyrelsen, før de kan træde i kraft.

Uddelinger til store og små projekter

På mødet valgte repræsentantskabet også revisorer og godkendte foreningens årsrapport. Årets samlede resultat efter filantropiske uddelinger, skat og omkostninger blev et overskud på 794 mio. kr. Resultatet skyldes primært positive afkast på Realdanias aktieinvesteringer. Adm. direktør Jesper Nygård siger om regnskabet:

”Det gode resultat for 2023 betyder, at vi sidste år kunne sætte mange nye og spændende filantropiske projekter i søen – bredt fordelt i hele landet og i mange skalaer og med en stor mangfoldighed. Både fra større nationale indsatser på en række vigtige områder inden for det byggede miljø og til små ildsjæleprojekter. Det er jeg meget tilfreds med.”

I alt fik 240 projekter støtte fra Realdania i 2023. Det var bl.a. et bytorv og en torvehal på den gamle mejerigrund i Damme på Vestmøn, som skal give borgerne et nyt mødested og en markedsplads for lokale fødevareproducenter. Skakkens Hus i København, hvor skoleklasser skal begejstres for skoleskak, spilbaseret matematik og lære om mental sundhed, var også blandt årets bevillinger. Det samme var Fiskeri- og Søfartsmuseets ikoniske bygning i Esbjerg, der skal relanceres til Danmarks museum for havet – et eksempel på, hvordan et museum kan aktualisere sig selv gennem genanvendelse og videreudvikling af eksisterende rammer.

5.000 projekter siden starten

Realdania var ved årsskiftet involveret i 911 projekter rundt om i landet med fokus på at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø – forstået som de fysiske rammer for vores hverdag. Det er f.eks. byudvikling, byggeri og bevaring af vigtige kulturmiljøer. Bæredygtighed er en rød tråd i en stor del af foreningens arbejde. Siden år 2000 har Realdania støttet ca. 5.000 projekter med i alt ca. 23,1 mia. kr. Foreningen har omkring 185.000 medlemmer, og alle der ejer en ejendom, kan gratis blive medlem.

Repræsentantskabet, der mødtes til årets ordinære møde, er Realdanias øverste myndighed og fører kontrol og tilsyn med, at bestyrelse og direktion yder deres bedste for at nå Realdanias mål. Repræsentantskabet vælger bestyrelse og revision samt godkender årsrapport og vedtægtsændringer. Medlemmerne af repræsentantskabet videregiver også deres private og professionelle erfaringer til Realdania, formidler viden om foreningens arbejde i deres egne netværk, og følger på forskellig vis med i debatten om det byggede miljø.

Realdanias Årsrapport 2023

Realdanias Årsmagasin 2024