x

Indeklimaindsatser må ikke bæres af enkeltpersoner i kommunen

Nyhed 22. maj 2024

Det er for skrøbeligt. Sådan siger Bo Niebuhr, der er ansvarlig for Frederikshavn Kommunes arbejde med at løfte skolernes indeklima. I stedet arbejder kommunen med indeklimaledelse. Det handler bl.a. om at sætte klare mål for indsatsen, nedfælde metoder og indsatser og skrue op for dialogen og samarbejdet med skolerne.

Nyhed bragt i KTCs magasin Teknik & Miljø i maj 2024.

”Vi havde helt klart et billede af, at der var relativt godt styr på indeklimaet på vores skoler. Størstedelen af klasselokalerne var udstyret med mekanisk ventilation. Og vi havde fokus på belysning.” 

Sådan beskriver Bo Niebuhr, leder af Frederikshavn Kommunes Ejendomscenter, tiden før, kommunen blev en del af Realdanias kampagne ’Skolernes Indeklima’. 

”Derfor gik vi også og var lidt irriteret over den samfundsdebat, der var omkring indeklima, som primært handlede om, at det hele stod skidt til. Det kunne vi slet ikke genkende.” 

Men et screeningsværktøj, som måler det sandsynlige indeklima i et lokale, udviklet af Silkeborg Kommune og Transition med støtte fra Realdania, satte tingene lidt i perspektiv for Bo Niebuhr og hans kolleger: 

”Vi besluttede at benytte screeningsværktøjet på alle vores skoler for at få et mere klart overblik over indeklimaet. Og det gav os et noget mere nuanceret blik. For det viste sig jo, at vi havde en del røde lamper, der blinkede, bl.a. når det kom til akustik i lokalerne.” 

Siden udviklingen af screeningsværktøjet har konsulentvirksomheden Transition screenet indeklimaet på 243 folkeskoler fordel på 11 kommuner – herunder Frederikshavn.  

”Screeningen har givet os et overblik over udfordringer og indsatser, som gør, at vi kan arbejde langt mere strategisk, operationelt og proaktivt ift. at forbedre indeklimaet på vores skoler. Det betyder, at når vi hvert år får frigivet anlægsmidler, følger vi en kvalificeret og prioriteret plan for, hvor vi skal sætte ind først og med hvilke løsninger og indsatser,” siger Bo Niebuhr.  

Realdania hjalp med struktur 

Trods overblik og plan besluttede Bo Niebuhr og hans kolleger i Frederikshavn Kommunes Ejendomscenter alligevel at springe til, da Realdania i 2022 åbnede for en ny runde, hvor kommuner kunne søge om støtte til at udvikle en strategisk indeklimaplan.  

Dermed er Frederikshavn blandt de i alt 22 kommuner, som har været en del af Realdanias kampagne ’Skolernes Indeklima’. Ud over støtte til at udarbejde strategiske indeklimaplaner i landets kommuner har Realdania også bidraget til udviklingen af ny viden på området og nye værktøjer, som kommunerne kan bruge i arbejdet med at løfte indeklimaet på de lokale skoler. I alt er der i perioden 2016 til 2024 uddelt 48 mio. kroner til kampagnen.   

I Frederikshavn Kommune er samarbejdet med Realdania blevet brugt på at udvikle en strategisk indeklimaplan, som sætter struktur på arbejdet med at løfte skolernes indeklima. 

”Vi ønskede hjælp til at blive mere struktureret omkring vores arbejdsmetoder og på den måde gøre indeklimaforbedringer til en fuldstændig integreret del af vores løbende arbejde med at optimerer kommunens skoler,” siger Bo Niebuhr. 

Resultatet blev et årshjul, som blandt andet indebærer et fast årligt besøg på alle kommunens skoler, hvor Bo Niebuhr medbringer screeningsresultaterne for den pågældende skole. De kortlægninger suppleres så med tilbagemeldinger fra ledelse og medarbejdere på deres egne oplevelser af indeklimaet: 

”Vi har haft stort ønske om at arbejde langt mere proaktivt og have en tættere dialog med skolerne om, hvordan de selv oplever indeklimaet. For indeklima er ikke kun, hvad vi i fagcenteret kan måle os frem til. Det er i høj grad også noget, man oplever som bruger af en bygning. Derfor har vi med hjælp fra Realdania udviklet en metode til at kortlægge og indarbejde det oplevede indeklima i vores indeklima-indsatser. Så de, der bruger bygningen og kommer på skolen hver dag, rent faktisk oplever, at indsatserne gør en forskel og har en positiv effekt på deres oplevelse af indeklimaet.”  

Ifølge Bo Niebuhr kræver den øgede dialog og samarbejdet med skolerne lidt træning: 

”Vi øver os i den mere proaktive metode og i dialogen. Det er en vane og en fælles tillid, vi skal opbygge over tid. Et nyt aspekt i vores samarbejde handler også om, at vi fra fagcenteret i højere grad spiller bolden tilbage til skolerne og giver dem redskaber til at handle på problemerne i form af adfærdsindsatser.” 

Et godt indeklima frigiver tid til kerneopgaven 

En af de lokale skoler, der over de seneste år har fået et tiltrængt indeklima-løft ifm. en større renovering, er Skagen Skole, som er opført i 1955. 

Det indebærer mekanisk ventilation, nyt varmesystem, nye vinduer, led-lys og snart også akustiklofter på skolens 1. sal og isolering af indervæggene.  

Afdelingsleder på Skagen Skole, Jakob Skytte, kalder det en gave til kerneopgaven: 

”Når man ikke længere har brug for at beholde jakken på indendørs, når arbejdsmiljøudvalget ikke skal fylde dagsordenen med emner som kulde og træk, når man har ordentligt lys i klasselokalerne og en mekanisk styring af CO2-niveauerne i klasselokalerne. Jamen, så frigiver det bare tid og overskud til det, som virkelig betyder noget, og som vi er sat i verden for at gøre: at skabe god undervisning for vores elever. Derfor har det haft stor betydning for både trivsel og arbejdsmiljø, at en gammel bygning som Skagen Skole nu er tidssvarende og et rart sted at være for elever og medarbejdere, ” siger Jakob Skytte.   

Indeklimaledelse handler om indsatser og formål 

Udover et årshjul arbejder Frederikshavn Kommune også med det, de kalder indeklimaledelse. Ifølge Bo Niebuhr handler det om at sætte nogle konkrete mål for indeklima-indsatsen ift. ambitionsniveau, indsatser, metodikker og løsninger.   

”Indeklimaledelse er en metode, der fortæller, hvad vi gør, og hvorfor vi gør det. Vi har f.eks. udviklet og nedfældet en bestemt metodik, når vi renoverer, som gør, at indeklimaet automatisk tænkes ind hver gang – blandt andet i produktvalg så som loftpaneler, der skal være indeklimamærket. Og så er indeklima skrevet ind som kriterie i alt vores udbudsmateriale.” 

Men én ting er planer og årshjul. Noget andet er forankring. For indeklimaindsatser må ikke bæres af enkeltpersoner, mener Bo Niebuhr. Derfor arbejder Frederikshavn Kommune også med konkrete mål for indeklimaindsatsen.  

Mål skal sikre forankring 

Et af målene siger, at der i år 2030 ikke må være nogle kortlagte undervisningslokaler, som er kategoriseret med en samlet rød score på skalaen for sandsynligt indeklima. I 2030 skal alle undervisningslokaler også være mekanisk ventileret. 

”Vi har valgt at sætte nogle ret ambitiøse, men også realistiske mål for vores arbejde med at løfte skolernes indeklima. Fordi vi gerne vil være tydelige overfor de mennesker, der bruger bygningerne hver dag og vise dem, at vi er ambitiøse. At indeklima ikke bare er noget vi siger, men noget vi rent faktisk gør,” siger Bo Niebuhr og fortsætter:  

”Jeg tror, målene er vigtige for at forankre vores arbejde med indeklima i alt det andet, vi gør. Indeklimaindsatser må ikke bæres af enkeltpersoner i kommunen. Det er for skrøbeligt. Derfor skal vores mål, vores årshjul og vores metoder ift. indeklimaledelse sørge for, at arbejdet med indeklimaet bliver en fuldstændig fast og integreret del af vores arbejdsproces i organisationen Uanset hvem, der sidder rundt om bordet. Og at vi har værktøjer og metodikker, der trækker i samme retning, og som er tydelige – for os selv og for borgerne.”