x
Realdania Årsmagasin 2024:

Investeringer og filantropi på samme mission

Artikel 24. maj 2024

Med sine missionsrettede investeringer har Realdania med en del af sin formue valgt at gå en vej, hvor afkast og livskvalitet skal gå hånd i hånd. Foreningen er gået forsigtigt til værks, men investerer i dag missionsrettet, både globalt og i Danmark.

Artikel fra Realdanias årsmagasin af Pia Møller Munksgaard

I den lille by Tistrup i Vestjylland ligger virksomheden Letbek, der har specialiseret sig i genanvendelse af plast. Samme cirkulære tilgang ligger bag den genanvendelse af bl.a. kabler, der er omdrejningspunktet hos Zirq Solutions i Stenlille på Sjælland. Begge virksomheder er en del af Norges største virksomhed for genbrugshåndtering og cirkulær økonomi, Norsk Gjenvinning, ejet af investeringsfonden Summa Circular. En fond,  som Realdania i 2023 investerede missionsrettet i.

Realdania stod i 2023 også bag en ny dansk investeringsfond inden for det, der kaldes PropTech, sammen med den danske forening af business angels, DanBAN. Fonden investerer i helt unge virksomheder inden for teknologiske løsninger, som bl.a. kan skabe større effektivitet i bygge- og ejendomssektoren.

”Det er to eksempler på nogle af vores seneste missionsrettede investeringer med dansk forankring. Med denne type investeringer har vi en dobbelt bundlinje. De skal både skabe et afkast på niveau med vores mere traditionelle investeringer, og samtidig skal de understøtte nogle af de mål, Realdania arbejder filantropisk med. Det kan f.eks. være et mere effektivt byggeri eller at nedbringe udledningen af CO₂ og andre drivhusgasser i forbindelse med byggeriet,” siger Realdanias investeringsdirektør, Kenneth Lillelund Winther.

Fra global til lokal

Realdania ønsker at være en samfundsansvarlig investor, og bæredygtighed er et generelt parameter, når foreningen investerer. Med de missionsrettede investeringer rykker afkastet og missionen om at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø dog tættere på hinanden. Indtil videre har foreningen besluttet, at op til fem procent af investeringsformuen skal placeres missionsrettet.

”Det at arbejde med missionsrettede investeringer er en måde, hvorpå man kan få endnu mere filantropi for pengene. Det er et ekstra værktøj til, at vi også med en del af vores investeringer kan skabe en positiv forandring i forhold til vores mission,” siger Kenneth Lillelund Winther.

Det er relativt nyt, at de missionsrettede investeringer er lokaliseret i Danmark. Det skyldes, at Realdania fra starten af 2020 gik forsigtigt til værks med denne nye investeringsvej. Missionsrettede investeringer er en snævrere spilleplade med mere specifikke krav til effekten end de mere velkendte impact investeringer. Og derfor krævede det i starten noget benarbejde at finde relevante investeringer.

”Da vi startede med at lede efter den type investeringer, hang de ikke umiddelbart på træerne. Men en tæt dialog med kapitalforvaltere og en målrettet søgning efter bestemte typer af investeringer har været løsningen,” siger Kenneth Lillelund Winther og tilføjer, at Realdania bl.a. har lært meget af nogle af de største amerikanske uddelende fonde på det her område.

”Deres råd var at gå forsigtigt frem, så det gjorde vi. Vi startede der, hvor det var lettest at finde gode investeringer, som kunne leve op til den dobbelte bundlinje. F.eks. globale aktier, der skulle leve op til Parisaftalens mål. Og så har vi stille og roligt arbejdet os tættere på vores filantropiske hjemmebane. I dag har vi investeringer på de amerikanske markeder, i EU og i Danmark inden for f.eks. områderne PropTech, cirkulær økonomi og energieffektivisering af bygninger.”

Supplerer gaven

Investeringerne omfatter bl.a. virksomheder inden for energieffektivisering, teknologiske løsninger til bygge- og ejendomssektoren og cirkulær økonomi. Det er fortsat de globale investeringer, der fylder mest i den missionsrettede portefølje, og sådan vil det formentlig blive ved med at være. Men Kenneth Lillelund Winther er glad for, at det også er lykkedes at finde investeringer i Danmark, der kan opfylde både kravet til afkast og til filantropisk effekt.

”Det vil vi jo rigtig gerne, fordi det primært er her i landet, vi arbejder filantropisk og støtter projekter. Men vi er også et lille land, og udvalget af mulige investeringer, der opfylder kravene, er mindre. Men uanset om vi taler globale investeringer eller investeringer her i landet, så er vores mål, at vi kan understøtte en positiv udvikling på nogle områder med både den ’gave’, som filantropien er, og så med missionsrettede investeringer.”

Afkast og effekt

Realdania har ingen planer om at slække på kravet til det afkast, som de missionsrettede investeringer skal levere.

”Foreningen er sat i verden for at støtte projekter, hvor det byggede miljø kan gøre en positiv forskel og forbedre livskvaliteten i Danmark. Og grundlaget for at gøre dette er afkastet fra vores investeringer. Så hvis afkastet bliver mindre på de missionsrettede investeringer, så kan vi ikke støtte lige så mange projekter,” siger investeringsdirektøren og tilføjer:

”Indtil videre har det heldigvis været vores oplevelse, at de missionsrettede investeringer har klaret sig godt, når vi kigger på afkastet. Og meget tyder på, at investeringer, der bidrager til en mere bæredygtig verden, også kan være gode fremtidssikrede investeringer.”

Mens den ene bundlinje – afkastet – er let at aflæse, så kan effekten i forhold til at understøtte missionen og de filantropiske mål være vanskeligere. Det er et arbejde, som Realdania tog hul på i 2023 med en årlig effektrapportering.

”Med investeringer inden for energieffektivisering eller genanvendelse af produkter er det lettere at sætte tal på effekten og klimagevinsten, mens det er sværere, når det f.eks. handler om nye teknologiske løsninger til bygge- og ejendomssektoren, hvor effektrapporteringen bliver mere kvalitativ. Men vi har taget de første skridt, fordi vi mener, det er vigtigt at kunne måle på det afkast, der ikke handler om økonomi, men om at skubbe verden i en bedre retning,” siger Kenneth Lillelund Winther.

Når Realdania måler den filantropiske effekt af de missionsrettede investeringer, er udgangspunktet de filantropiske mål og udvalgte verdensmål, der er en del af foreningens filantropiske strategi.

Målemetoden lægger sig op ad internationalt anerkendte standarder og opgørelsesmetoder, og effekten defineres med udgangspunkt i EU’s taksonomier for henholdsvis klima og miljømæssig bæredygtighed og social bæredygtighed.

Det har vi lært

Lige siden Realdania begyndte at investere tæt på sin mission, har det været foreningens ambition at dele sin viden med andre organisationer og virksomheder, der ønsker at gå samme vej. Her er foreningens fem gode råd til andre, der skal i gang med at investere missionsrettet.

Hvis missionsrettede investeringer er et nyt felt, er det klogt at gå forsigtigt i gang. Træk på viden fra andre, der har erfaring med det, og brug det, der passer bedst til din egen organisation og mission.

Hvis du har en global investeringsstrategi, så led efter de første investeringer ude i verden. Det giver flere muligheder og større udvalg i en startfase. Når økonomisk afkast og positiv samfundseffekt skal gå hånd i hånd, kræver det involvering af forskellige typer kompetencer i beslutningerne. I Realdania bliver investeringerne først godkendt filantropisk og dernæst investeringsmæssigt, og der er et meget tæt samarbejde mellem afdelinger og fagligheder. Effektmåling er komplekst, og metoden kan variere fra investering til investering. Men gå i gang med det, der er muligt, og prioritér at udvikle det hen ad vejen. Missionsrettede investeringer og impact investeringer kan samlet set være vigtige bidrag til at understøtte bæredygtighed. Derfor er det vigtigt, at så mange som muligt bliver gode til det. Så del din viden med alle interesserede.

Få mere viden om Realdanias investeringsstrategi, afkast, aktieinvesteringer og konkrete missionsrettede investeringer.

Sådan investerer vi