x

Sådan investerer vi

Vi spreder vores investeringer og styrer dem aktivt. På den måde opnår vi på lang sigt et højere afkast med en lavere markedsrisiko.

Vores investeringsformue er fordelt i otte hovedaktivklasser, som hver har særlige egenskaber indenfor blandt andet afkast og risiko.

De otte hovedaktivklasser er:

  • Money Market (Kontant og korte pengemarkedsplaceringer) 
  • Fixed Income Investment Grade (globale stats-, virksomheds- og realkreditobligationer med høj kreditvurdering)
  • Fixed Income Non-investment Grade (globale stats-, virksomheds- og realkreditobligationer med lavere kreditvurdering)
  • Equities (globale børsnoterede aktier)
  • Private Equity (globale ikke børsnoterede aktier)
  • Alternative Investments (øvrige investeringer).
  • Real Estate (globale ejendomme) 
  • Mission Related Investments (investeringer, der understøtter Realdanias mission)

De fleste af vores investeringer foregår i et samarbejde med eksterne kapitalforvaltere.

Nedenfor kan du se en liste over, hvilke kapitalforvaltere vi samarbejder med og en liste med vores børsnoterede aktieinvesteringer. Listerne opdateres årligt.

Investeringsformuen ultimo 2022, i mio. kr.

Her kan du se en liste over vores børsnoterede aktier opgjort pr. den 31. december 2022.

Regioner

Sektorfordeling

 

Aktiebeholdning d. 31. december 2022 (pdf)

Kapitalforvaltere ultimo 2022 (pdf)