x

Sådan investerer vi

Vi spreder vores investeringer og styrer dem aktivt. På den måde ønsker vi at opnå et højere afkast med en lavere markedsrisiko på lang sigt.

Vores investeringsformue er fordelt i otte hovedaktivklasser, hver med særlige egenskaber inden for blandt andet afkast og risiko.

De otte hovedaktivklasser er:

  • Money Market (Kontant og korte pengemarkedsplaceringer) 
  • Fixed Income Investment Grade (globale stats-, virksomheds- og realkreditobligationer med høj kreditvurdering)
  • Fixed Income Non-investment Grade (globale stats-, virksomheds- og realkreditobligationer med lavere kreditvurdering)
  • Equities (globale børsnoterede aktier)
  • Private Equity (globale ikke børsnoterede aktier)
  • Alternative Investments (øvrige investeringer).
  • Real Estate (globale ejendomme) 
  • Mission Related Investments (investeringer, der understøtter Realdanias mission)

 

De fleste af vores investeringer foregår i et samarbejde med eksterne kapitalforvaltere.

Nedenfor kan du se en liste over, hvilke kapitalforvaltere vi samarbejder med og en liste med vores børsnoterede aktieinvesteringer. Listerne opdateres årligt.

Her kan du se en liste over vores børsnoterede aktier opgjort pr. den 31. december 2023.

Regioner

Sektorfordeling

 

 Aktiebeholdning ultimo 2023 (pdf)

Kapitalforvaltere ultimo 2023 (pdf)