x

Sådan investerer vi

Vi spreder vores investeringerne og styrer dem aktivt. På den måde opnår vi på lang sigt et højere afkast med en lav markedsrisiko.

Nøgletal investering 2021

Vores investeringsformue er fordelt i otte hovedaktivklasser, som hver har særlige egenskaber indenfor blandt andet afkast og risiko.

De otte hovedaktivklasser er:

  • Money Market (Kontant og korte pengemarkedsplaceringer) 
  • Fixed Income Investment Grade (globale stats-, virksomheds- og realkreditobligationer med høj kreditvurdering)
  • Fixed Income Non-investment Grade (globale stats-, virksomheds- og realkreditobligationer med lavere kreditvurdering)
  • Equities (globale børsnoterede aktier)
  • Private Equity (globale ikke børsnoterede aktier)
  • Alternative Investments (øvrige investeringer).
  • Real Estate (globale ejendomme) 
  • Mission Related Investments (investeringer, der understøtter Realdanias mission)

De fleste af vores investeringer foregår i et samarbejde med eksterne kapitalforvaltere.

Nedenfor kan du se en liste over, hvilke kapitalforvaltere vi samarbejder med og en liste med vores børsnoterede aktieinvesteringer. Listerne opdateres årligt.

Investeringsformuen ultimo 2021, i mio. kr.

Her kan du se en liste over vores børsnoterede aktiver opgjort pr. den 31. december 2021.

Regioner

Sektorfordeling

Sektorfordeling 

Aktiebeholdning 31. december 2021 (pdf)

Kapitalforvaltere ultimo 2021 (pdf)