x

Skoleklasse i Glostrup skal designe sig til bedre trivsel

Nyhed 8. maj 2024

Kan man bruge design som greb til at skabe større trivsel og bedre indeklima på landets skoler? Det skal en 8. klasse i Glostrup Kommune være med til at undersøge. Sammen med Dansk Design Center skal de frem mod sommerferien designe en bedre version af deres nuværende læringsrum på Nordvangskolen med støtte fra Realdania.

”Mellemgangen ind til vores klasselokale er ret kedelig og trist – og den har ikke rigtig nogen funktion. Der står bare et par enkelte borde og stole, så vi kan bruge rummet til gruppearbejde. Men det er svært at koncentrere sig, for folk går hele tiden forbi, når de skal ind og ud af klasselokalet. Og så er der enten alt for koldt eller alt for varmt i mellemgangen.”

Kirsten Trydeman på 13 år er sammen med resten af sin klasse i fuld gang med at analysere og vurdere de lokaler, de bruger til hverdag på Nordvangskolen i Glostrup:

Et klasselokale, et fællesrum, trappeopgangen og en mellemgang. Sidstnævnte har Kirsten udvalgt som det rum, hun vil designe på en anden måde med hjælp fra klassekammeraterne William og Victor.

Sammen med Dansk Design Center – og med støtte fra den filantropiske forening Realdania – skal 8.p på Nordvangskolen undersøge, om man kan bruge design som greb, når lys, luft, lyd og læringsmiljøer skal forbedres med det mål at skabe et bedre indeklima og dermed bedre trivsel for eleverne.

Design er en drivkraft til forandring

Projektet er en del af Realdanias indsats RESPOND. Her undersøges langtidseffekterne af corona-pandemien i det byggede miljø inden for så forskellige områder som det offentlige rum, hjemmet, arbejdspladsen, institutionerne og der, hvor mennesker bruger deres fritid. 

Også skolerne var påvirket under corona, og mange steder måtte man gentænkte indretningen af klasselokalerne og brugen af skolernes øvrige arealer til undervisning. Blandt andet i Glostrup Kommune.  

Derfor var det ifølge projektleder i Glostrup Kommunes Ejendomscenter, Signe Pedersen, oplagt at gå ind i projektet med Dansk Design Center og Realdania for at få endnu mere viden om, hvordan skolernes læringsrum kan indrettes og designes mest optimalt.

I Dansk Design Center, der faciliterer projektet, håber projektleder Liva B. Linnet, at erfaringerne fra 8.p på Nordvangskolen i Glostrup med tiden kan anvendes af flere skoler og kommuner: 

”Under corona blev man tvunget til at indrette og bruge skolernes læringsmiljøer anderledes og inddrage udearealer og fællesområder til undervisning. Det var en svær omstilling for mange, men også en lærerig tid, hvor vi gjorde nye opdagelser og erfaringer med brugen af vores rum. Og de erfaringer og den nye viden om, hvad der virker, må ikke gå til spilde, selvom pandemien heldigvis er bag os. Derfor forsøger vi sammen med Glostrup Kommune at udvikle nye værktøjer og metoder fra corona-tiden som kan spille læringsmiljøerne på de danske folkeskoler endnu bedre gennem design. Vi ved, at design er en stærk drivkraft til forandring og et middel til at sikre, at vi ikke bare tager covid-læringerne med os, men at vi handler på dem,” siger Liva B. Linnet.  

Mellemgangen skal ose af dansk sommer

Tilbage hos 8.p på Nordvangskolen har de projektansvarlige fra Dansk Design Center delt forskellige plancher ud på bordene. 

Først skal eleverne udvælge og beskrive det rum på skolen, som de gerne vil arbejde videre med. Hvordan ser det ud i dag? Hvordan bruges det? Og hvordan er luften, lyden og lyset? Bagefter bliver eleverne bedt om at lave en ny beskrivelse af samme rum, hvor de har designet en bedre situation.

Hos Kirsten og hendes to klassekammerater William og Victor er der store visioner for mellemgangen.  

Den skal have en funktion – gerne flere: Med skillevægge eller små bokse, vil Kirsten, William og Victor skabe små arbejdsrum i det store rum langs den ene væg, hvor man kan sidde og fordybe sig, men uden at blive forstyrret af kammeraterne, der går ind og ud af klasselokalet for enden af mellemgangen. Og så skal der farver på væggene og måske en sofa, der gør rummet hyggeligt at opholde sig i. 

”Det skal ose af dansk sommer, rapsmarker og sol – det er sådan duften og lyset skal være, når man går ind i rummet,” forklarer Kirsten.

Skolernes indeklima er i fokus

 Arbejdet med at løfte skolernes indeklima ved at indrette læringsrum og fællesarealer anderledes er ikke ny i Glostrup Kommune.

Her er man blandt de i alt 22 kommuner, der som en del af Realdanias kampagne ’Skolernes Indeklima’, har udviklet en strategisk indeklimaplan. Siden 2022 har den plan taget form i et samarbejde mellem Glostrup Kommunes Ejendomscenter og Center for Børn, Unge og Familier.

Her har man især arbejdet med indretningen af skolernes lokaler og undersøgt, hvad det betyder for indeklimaet, når man bruger skolernes rum og fællesarealer på en ny måde, der både understøtter et godt læringsmiljø og et bedre indeklima. De erfaringer bredes nu ud til alle kommunens skole - herunder Nordvangskolen, hvor ny viden om design som greb nu udvikles sammen med Dansk Design Center. 

Elev: Inddragelse er fedt

Tilbage på Nordvangskolen er dagens workshop i 8.p færdig. Alle ideer og skitser fra eleverne samles sammen og skal nu danne grundlag for det videre arbejde mellem Dansk Design Center og Glostrup Kommune. 

Over de kommende måneder skal de med to elever og to lærere fra 8.p arbejde videre med de design-forslag, der er kommet fra klassen. 

”Målet er, at vi frem mod sommerferien kan fremlægge en egentlig plan for, hvordan vi skalindrette og bruge 8.p’s lokaler på en ny måde, så det både løfter indeklimaet og elevernes trivsel. Vi har afsat et beløb til den nye indretning og håber, at vi kan få så mange af elevernes gode ideer med som muligt. Og så håber vi, at den nye viden om design som greb med tiden også kan bruges på kommunens øvrige skoler,” siger Signe Pedersen fra Glostrup Ejendomme.  

På Nordvangskolen er Kirsten også spændt på, hvilke ideer der ender med at blive til virkelighed:

”Det er et sjovt projekt. Og det er fedt, at vi elever får lov til at være med og sætte ord på det, der ikke fungerer, og hvordan vi ser, at det kan blive bedre. I stedet for at de voksne bare kommer og trækker nogle random løsninger ned over os. Jeg håber, at især mellemgang får en større tur – det kunne virkelig blive et fedt rum, hvis de tager nogle af vores designideer med.”