x

Pris til værftgården Nørre Sødam:
Bevaring af sønderjysk bygningskultur

Nyhed 12. juni 2024

I efteråret 2023 kunne Realdania By & Byg efter tre års restaurering indvie den 300 år gamle værftgård Nørre Sødam syd for Møgeltønder, og i går blev gården præmieret af Tønder Kommune. ”Efter en omfattende restaurering fremstår gården med et harmonisk og roligt udtryk, der fremhæver dens arkitektoniske værdi og betydning for lokalområdet”, lød det fra Tønder Kommune, da prisen blev overrakt.

Da værftgården Nørre Sødam i oktober sidste år blev indviet ved et åbent hus-arrangement, lagde flere end 1.000 gæster vejen forbi for at opleve den restaurerede gård fra 1700-tallet. Kort tid efter blev gården udlejet til en familie, der har indrettet sig privat i stuehuset og driver Bed & Breakfast i de gamle stalde.

Tirsdag dannede gården igen ramme om et arrangement – om end i mindre skala – da Tønder Kommune kunne overrække kommunens bygningspræmiering til Realdania By & Byg for restaureringen og bevaringen af den historiske værftgård.

- Efter restaureringen fremviser gården smukt den historiske bygningsarv i Tøndermarsken. Gården fremstår med et harmonisk og roligt udtryk, der fremhæver dens arkitektoniske værdi og betydning for lokalområdet, lød det fra udvalgsformanden for Teknik og Miljø i Tønder Kommune, Poul Erik Kjær, da han overrakte prisen til arkitekt og projektchef Frants Frandsen, der i sin tid stod i spidsen for restaureringen af Nørre Sødam, og til Realdania By & Bygs administrerende direktør Peter Cederfeld, som kvitterede for prisen:

- Da Realdania By & Byg i 2019 købte Nørre Sødam, var det med henblik på at bevare og fremtidssikre en bygningstype, som på dansk jord kun findes i Tøndermarsken – et af verdens fineste naturområder. I dag er der ca. 60 tilbage af disse værfter, dvs. kunstigt skabte forhøjninger i den flade marsk, og kun meget få værftgårde. Nørre Sødam er en af de ældst bevarede. Vi er overordentligt glade for Tønder Kommunes anerkendelse og præmiering, lød det fra Realdania By & Bygs administrerende direktør Peter Cederfeld efter bygningspræmieringen og overrækkelsen af en lille plakette.

Egnsspecifikke tømmerkonstruktioner 

Nørre Sødam er ikke alene en af Tøndermarskens ældst bevarede værftgårde, som på den kunstigt skabte forhøjning lå beskyttet mod oversvømmelser og stormfloder; gården er samtidig en af få tilbageværende marskgårde, hvor de egnsspecifikke tømmerkonstruktioner er bevaret. Gårdens lade er opført i en såkaldt højremskonstruktion, og i stuehuset findes synlige rester af en tagbærende bjælkekonstruktion. 

De to konstruktioner, der er udviklet gennem generationer som et værn mod det barske klima, betød, at selv hvis al murværket blev skyllet bort af vandmasserne ved en stormflod, ville taget ikke styrte sammen. De solide stolper og bjælker sikrede, at gården med det store sammenbyggede tag blev stående.

Nørre Sødam indgår i dag i Realdania By & Bygs samling af flere end 60 historiske ejendomme, som tilsammen repræsenterer dansk bygningskultur gennem 500 år. Hver især er ejendommene med til at fremme den levende bygningskultur og formidle de fortællinger om Danmark og danskerne, som ligger gemt i landets historiske huse.