x

Kampagne skal skabe indeklimafightere

Blogindlæg 1. maj 2019

Stig Hessellund, projektleder for ’Skolernes indeklima’: Fra kommuner til skoleklasser. Prototypeprojekter er sat i gang og engagerer på alle niveauer i kampen for et bedre indeklima på landets skoler.

Blogindlæg af Stig Hessellund bragt i Indeklimanyt fra Realdania den 1. maj 2019


Dårligt indeklima påvirker børns indlæringsevne og trivsel. Derfor har vi i Realdania siden efteråret 2018 arbejdet intensivt med skolernes indeklima i samarbejde med det kommunale område, med virksomheder og med forskningsinstitutioner. 

Som projektleder for ’Skolernes indeklima’ følger jeg de mange projekter tæt. Og selvom flere af projekterne endnu ikke er så langt, at der er konkrete erfaringer og læringer at dele med jer, så kan jeg fortælle om, hvad status er på samarbejdet med Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) og om arbejdet med innovative løsninger, der skal hjælpe kommunerne med at løse indeklimaproblemerne på deres skoler. 

Prototyper skal engagere og ændre adfærd

Sammen med Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) har Realdania her i foråret 2019 igangsat et projekt, hvor DCUM tester 12 prototypeprojekter, som arbejder med adfærd og viden i skoler og i forvaltninger. 

Projekterne arbejder på forskellig vis med at klæde kommuner, skoleledelser, lærere og elever på til selv at arbejde med de fire overordnende indeklimaparametre lyd, lys, luft og temperatur. Der er tale om en trestrenget indsats, hvor der arbejdes med:

  • Oplysning målrettet forvaltningsniveau og beslutningstagere i uddannelsessektoren
  • Adfærdsdesign målrettet elever, undervisere, pædagogisk personale samt servicepersonale
  • Undervisningsmateriale målrettet elever og undervisere i grundskolen

Indeklimakassen

I Frederiksberg Kommune og Billund Kommune tester de på en skole i hver kommune bl.a. en indeklimakasse, som er en fysisk kasse, hvori der findes forskellige måleapparater (luxmeter, decibelmåler, temperaturmåler, IC-meter) med tilhørende undersøgende opgaver. Kassens opgavebeskrivelser og øvelser knytter sig primært til natur og teknologi, men indeholder også matematikelementer. Undervisningsmaterialet konkretiserer lyd, lys, luft og temperatur, som faktorer eleverne kan måle og sammenligne. 

Kassen skal vække elevernes nysgerrighed og skabe øget bevidsthed omkring indeklimaets betydning. Kassens indhold bygger på en tværfaglig forståelse af indeklima, hvor forskellige fag indgår som en del af de opgaver, eleverne skal arbejde med. 

Målet med prototypen er at øge elevernes bevidsthed og synliggøre indeklimaforhold ved hjælp af materialerne i indeklimakassen, indenfor lyd, lys, luft og temperatur. Kassen er enkel i sit udtryk, så den er nem for lærerne at gå til, og nem at bruge i forbindelse med den almindelige undervisning.

Indeklima-fighterprisen

En anden prototype, der testes, er Indeklima-fighterprisen, som testes på forvaltningsniveau i Aalborg Kommune og Horsens Kommune. Det er en pris, der tildeles elever, klasser, eller skoler, som har gode ideer eller arbejder nyskabende med indeklima på skolen. 

Prisen uddeles på baggrund af en konkurrence, hvor skoler og testkommuner indsender deres bud på indeklimaforbedrende indsatser til DCUM, som herefter udvælger en vinder. 

I vurderingen af prisen er det et plus, hvis man har samarbejdet med driftspersonale eller på anden måde har arbejdet helhedsorienteret i løsningsforslaget. Der tages billeder af vinderne, som deles via forskellige kommunikationskanaler, ligesom indholdet af indsatsen formidles. Håbet er, at det vil inspirere og skabe eksempler til efterfølgelse rundt omkring på skoler i hele landet.

Vi glæder os i samarbejdskredsen meget til at se resultaterne af disse to og ti mere, samt til at se hvilke tiltag, der giver den største effekt. Vi forventer at kunne dele resultaterne af arbejdet med jer i løbet af efteråret 2019.

Innovative løsninger til bedre indeklima i skolerne

Realdania har også her i foråret iværksat en større efterlysning af innovative projekter, der kan hjælpe kommunerne med at løse problemerne med indeklimaet på deres skoler. Afsættet for denne søgning er erkendelsen af, at kommunerne ikke har midler til at alle skoler i hele landet kan installere et fuldt ventilationssystem i morgen. I Århus Kommune alene vil en sådan øvelse kræve en investering på 3 milliarder kroner!

Med dette udgangspunkt handler Realdanias efterlysning altså om at lede efter andre måder at løfte problemstillingerne på. Enten ved at gøre løsningerne billigere, beslutningstagerne klogere, eller ved at løse problemerne delvis sammen med brugerne. 

Et ekspertpanel er midt i bedømmelsen og dialogen med deltagerne, som skal støttes og arbejde videre med deres projekter. Resultater kan vi derfor ikke dele med jer endnu, men vi kan løfte sløret for flere af de tendenser, vi ser:

  • En stor del af ansøgerne har ideer til at kombinere sensorer med machine learning og software i forskellige former til at klæde brugerne bedre på og til at styre deres adfærd og de eksisterende systemer bedre.
  • En anden stor del har fokus på at videreudvikle de tekniske løsninger med fokus på især decentral ventilation, diffuse lofter og forskellige kombinationer og systemløsninger.
  • Så er der flere der har ideer til at bruge naturlige materialer og planter i det indendørs miljø til at forbedre indeklimaet.
  • Og til sidst et område i stor vækst: Luftrensere i forskellige former. Det er især et område der boomer i udlandet, hvor luften udendørs nogle steder er så forurenet at man nærmest ikke kan åbne vinduet. Det er desværre også gældende i nogle af de store byer i Danmark. Luftrensningsområdet er derfor et vi følger opmærksomt, men også et hvor vi mangler viden om effekten.

Jeg vil rigtig gerne fortsætte indeklimadialogen med alle jer læsere af Realdanias indeklimanyhedsbrev. Jeg ved, at der blandt jer jo både er repræsentanter for producenter, beslutningstagere, rådgivere og andre.

Hvad er jeres erfaringer? Hvad er de bedste løsninger efter jeres opfattelse? Hvordan sikrer vi mest indeklima for pengene? Vil de oplistede løsninger kunne afhjælpe nogle af problemerne på kort eller langt sigt, eller skal der helt andre ting til? 

Send mig endelig en mail med jeres input til she@realdania.dk

Se blogindlægget i nyhedsbrevet Indeklimanyt fra Realdania:

Kampagne skal skabe indeklimafightere