x

De gode indeklimaløsninger er der - kom med dem!

Blogindlæg 17. september 2020

Anne Gade Iversen, projektleder for ’Skolernes indeklima’: I Realdania har vi netop lanceret et nyt initiativ. Formålet er at støvsuge landet for alle tænkelige løsninger, der kan forbedre skolernes indeklima, og at give et overblik over de gode løsninger.

Vi ved nemlig, at der er mange gode løsninger derude. Vi ved også fra vores løbende dialog med kommuner, skoler og rådgivere, at der er rigtig mange, der efterspørger et overblik over gode indeklimaløsninger. Et overblik, der kan bruges som inspiration og vidensdeling mellem skoler, kommuner og rådgivere, når landets skoler skal have bedre indeklima. 

Hvad er et godt indeklimaprojekt? 

Alle landets kommuner og folke-, fri- og privatskoler har mulighed for at indstille deres indeklimaprojekter frem til den 28. oktober 2020. Typen af projekter, der kan indstilles, spænder bredt og inkluderer både renoveringsløsninger, adfærdstiltag og designforbedringer.  

Jeg vil her gerne benytte lejligheden til at understrege, at vi ikke kun efterspørger store forkromede helhedsrenoveringer, hvor alt er gennemtænkt. Vi efterspørger også mere enkle greb som f.eks. et adfærdstiltag, ny decentral ventilation, ny belysning, bedre solafskærmning mm. 

Elevråd sætter fokus på indeklimaet i Ballerup Kommune 

Et eksempel på et indeklimaprojekt, hvor adfærd er i fokus, er i Ballerup Kommune. Her har eleverne medindflydelse på hele skoledagen og bliver inddraget i demokratiske beslutninger. Konkret er Ballerup Fælles Elevråd aktive i forhold til at sætte indeklimaet på dagsordenen. Her har eleverne skabt opmærksomhed om, hvad man selv kan gøre aktivt for at komme det gode indeklima i møde, og de har bl.a. lavet en plakat, der hænger i klasserne med 5 gode indeklimaråd. 

Systematik i Silkeborg Kommune giver bedre indeklima 

Et andet eksempel er den systematiske tilgang, Silkeborg Kommune anvender på alle skolerenoveringerne i kommunen. En systematik, der er blevet til på baggrund af flere påbud fra Arbejdstilsynet ift. skolernes indeklima. I dag benytter de samme metode til for eksempel ventilation, akustikregulering og solafskærmning hver gang. Med den tilgang opnår kommunen både et forbedret arbejdsmiljø for lærerne, bedre indlæringsforhold for eleverne samt driftsfordele og energibesparelser for kommunen.   

Derudover har Silkeborg udviklet en model, som de bruger på hver skole, hvor de renoverer 2-4 klasselokaler ad gangen. Den medfører, at de ikke forstyrrer undervisningen ved renoveringen eller er nødt til at genhuse hele skolen.  

Fokuseret lys skaber ro i klassen 

Et tredje eksempel handler om lys. Der kan være stor forskel på den indeklimaeffekt, man skaber, når man belyser et rum. Ofte er der bare loftsbelysning i klasselokalerne. Men forsøg foretaget af Henning Larsen Architects på Frederiksbjerg Skole i Aarhus viste, at lavthængende lamper over bordene giver mere ro i klassen. Fordi eleverne ikke taler et helt rum op, men primært kun taler til det bord eleverne sidder omkring. 

Blandt alle de indsendte indeklimaprojekter udvælger og samler vi eksemplerne i en publikation, der lanceres på KL’s Børn & Unge Topmøde 2021. Hermed giver jeg en opfordring videre til jer om at indsende jeres gode indeklimaprojekter. Vi glæder os til at se alle de gode eksempler.