x

Skolernes indeklima: Vi bliver klogere i 2020

Blogindlæg 27. februar 2020

Anne Gade Iversen, projektleder for ’Skolernes Indeklima’: Tre temaer kommer til at gennemsyre Realdanias arbejde med skolernes indeklima i 2020: Vidensdeling, strategiske indeklimaplaner og Masseeksperiment.

I Realdanias arbejde med indeklima er pilot-kampagnen ’Skolernes Indeklima’ gået ind i sit sidste år. I løbet af 2020 samler vi derfor op på de igangværende indsatser og deler ud af den viden, der er genereret i kampagnen. Her bliver et særligt fokus i foråret evaluering og opsamling på tværs af de strategiske indeklimaplaner, som vi i december måned 2019 fik ind fra de 12 kommuner, der var udvalgt til dette arbejde. Vi arbejder i øjeblikket på, hvordan vi bedst kan dele den etablerede viden og på at formulere indsatser, der skal danne grundlag for en opfølgende kampagne. For en ting står klart for os: Vi kan se, at vi med pilot-kampagnen kun har ridset i overfladen ift. de udfordringer og løsningsmuligheder, der er for at forbedre indeklimaet på landets skoler.

Masseeksperimentet: En unik platform

Efteråret 2020 kommer til at stå i eksperimentets tegn, idet landets skoler deltager i det såkaldte ”Masseeksperiment”. Masseeksperimentet er en del af Naturvidenskabsfestivalen og et tilbud til danske skoler om at arbejde med den naturvidenskabelige metode under et defineret tema. Temaet for Masseeksperiment 2020 bliver indeklima og trivsel. Det bliver stort, og vi glæder os rigtig meget, både til samarbejdet med skolerne, til forhåbentlig at lære noget nyt og til at se, hvordan det står til med indeklimaet og elevernes trivsel på landets skoler i 2020. Astra, der står for Masseeksperimentet, forventer at 60.000 skoleelever deltager fordelt på ca. 2.500 klasser. 

Indeklimaforskere fra DTU og adfærdsforskere fra Alexandra-instituttet bliver koblet på eksperimentet, og eleverne skal gennem indeklimaforsøg og målinger levere data til forskerne. Ud over at Masseeksperimentet er en unik platform at formidle indeklima til lærere og skoleelever på, er det også en platform, der engagerer alle landets nyhedskanaler og kan være med til at sætte indeklima på en national dagsorden. 

Masseeksperiment med indeklima som tema blev også afholdt i 2009 og 2014. I 2009 blev der gennemført målinger i 743 danske klasselokaler fordelt på 320 grundskoler og gymnasier. Målingerne inkluderede CO2-niveau, temperatur og forekomst af skimmelsvamp. Resultatet af undersøgelsen viste, at hele 56 pct. af danske klasselokaler havde en CO2-koncentration, der ligger over det acceptable niveau på 1.000 ppm. 

Det går dårligere med indeklimaet

I 2014 blev målingerne gentaget, nu på 785 klasser fordelt på 262 grundskoler og gymnasier. Forventningen var, at effekten af medieomtale om indeklima på skolerne ville have medført bedre tal end i 2009. Men resultaterne i 2014 viste faktisk dårligere indeklima i klasseværelserne. Nu havde 60 pct. af klasserne et CO2-niveau, der overgik et acceptabelt niveau. 
På baggrund af resultaterne blev der i 2014 rejst beslutningsforslag, om et bedre indeklima i skoler, fra begge sider af Folketingssalen. Et beslutningsforslag der ikke førte til videre handling på daværende tidspunkt.

Siden dengang har indeklima og dets betydning for vores trivsel fået større bevågenhed, og der er udviklet værktøjer og metoder, der kan understøtte arbejdet med et godt indeklima. I november 2019 blev der rejst et nyt beslutningsforslag om at forbedre indeklimaet i de danske skoler. Et beslutningsforslag, der i øjeblikket behandles i politiske udvalg. Med gennemførelsen af Masseeksperiment 2020 får vi en 3. national kortlægning af nuværende indeklimaforhold på de danske skoler og dermed en unik mulighed for at sætte indeklimaet på den politiske dagsorden samt italesætte indeklimaet for den brede danske befolkning.  Vi glæder os til at følge med og se resultaterne af arbejdet.

Links: 

Masseeksperiment 2009

Masseeksperiment 2014

Masseeksperiment 2020 er udskudt grundet covid-19 – læs mere om projektet på linket nedenfor

Masseeksperiment | Naturvidenskabsfestival