x

Ud over matriklen

Artikel 13. marts 2019

Mange af de almene boligområder lider under, at de er afskåret fra den omkringliggende by. Hvordan kan vi se ud over matriklen og skabe bedre forbindelse mellem boligområde og by både fysisk og mentalt? Det spørgsmål var omdrejningspunktet ved Almen Boligforums debatmøde den 13. marts i BLOX.

Fysisk planlægning, boligsociale indsatser eller nye samarbejder. Sådan lød nogle af budene på, hvordan vi kan skabe bedre forbindelse mellem almene boligområder og den omkringliggende by, da Almen Boligforum holdt debatmøde den 13. marts i BLOX.

Mødet foregik i Salen i den markante nye bygning, hvor deltagerne kunne nyde udsigten gennem det kæmpemæssige vinduesparti til Den Sorte Diamant og til havneløbet.

Dagens ordstyrer var vært på DR2 Deadline Jacob Rosenkrands.

Brug for blandede byer

Først på talerstolen var projektchef Björn Emil Härtel Jensen fra Realdania, som gjorde status over Realdanias kampagne ’By i balance’ – et samarbejde med tre kommuner om at udvikle langsigtede strategiske udviklingsplaner for henholdsvis Gladsaxe, Høje-Taastrup og Esbjerg. Kampagnen tager udgangspunkt i byens fysik og struktur for at integrere boligområderne bedre i byen omkring.

Björn Emil Härtel Jensen, projektchef i Realdania

"Vi mener, at der er brug for blandede byer, hvor mennesker mødes på kryds og tværs på tværs af etniske og sociale grupper – dels fordi vi mener, at det er afgørende for byernes sammenhængskraft, at vi ikke isolerer os fra hinanden – og dels fordi vi har en hypotese om, at blandede byer bidrager til, at vi får de samme muligheder i livet," sagde Björn Emil Härtel.

Erfaringen hidtil har vist, at de målrettede sociale indsatser ikke har effekt på områdeniveau pga. den såkaldte elevatoreffekt:

”De ressourcestærke flytter, og de mindre ressourcestærke kommer til. Det betyder, at selvom målrettede sociale indsatser kan have stor betydning for det enkelte individ, fastholdes boligområdet som udsat,” forklarede Björn Emil Härtel.

Det handler om mennesker

Efter den overordnede introduktion til Realdanias kampagne var det tid til at dykke ned i en case. Direktør i Boligforeningen Ungdomsbo Peter Sandager beskrev erfaringerne fra Stengårdsvej i Esbjerg – én af kampagnens tre indsatsområder og et særligt hårdt socialt belastet boligområde.

Styrken i projektet ligger ifølge Peter Sandager, direktør i Boligforeningen Ungdomsbo,  i samarbejdet mellem Esbjerg Kommune, Boligforeningen Ungdomsbo og Realdania. 

Ifølge regeringens parallelsamfundsudspil må der i år 2030 kun være 40 procent almene familieboliger på Stengårdsvej. Det kræver, at mange familier flyttes fra området, og at man finder anden anvendelse til boligerne.

Planen er at nedrive en del af boligerne, ommærke andre til studie- og ældreboliger samt at nyopføre, fortalte Peter Sandager, som også beskrev, hvordan det vanskelige projekt håndteres uden at glemme, at ”det handler om mennesker.” 

Bier, dahl og nye fritidsaktiviteter

Den afsluttende paneldebat blev indledt af korte oplæg fra fem markante profiler, som på hver deres måde har erfaring med almene boligforeninger.

Debatpanelet

• Søren Ejlersen, kok, restauratør og iværksætter fra foreningen Haver til Maver
• Oliver Maxwell, direktør i Bybi
• Birgitte Mazanti, leder af Center for Boligsocial Udvikling
• Esben Danielsen, direktør for Lokale og Anlægsfonden
• Camilla Van Deurs, stadsarkitekt Københavns Kommune

Kok, restauratør og iværksætter fra foreningen Haver til Maver Søren Ejlersen fortalte om sit arbejde med at skabe fællesskaber omkring havearbejde og mad. Han berettede om dahl i kæmpeportioner og trusler fra en Loyal To Familia-formand som en ny del af hverdagen, efter han kastede sig ud i at arbejde i de almene boligområder.

Direktør i Bybi Oliver Maxwell fortalte om, hvordan Bybi kobler en rigere bynatur med inkluderende fællesskaber ved at arbejde med beboere, bier og honningproduktion.

Leder af Center for Boligsocial Udvikling Birgitte Mazanti fortalte, at centerets arbejde for at indsamle viden om og måle effekten af de nuværende indsatser nu viser, at de virker.

Paneldebatten gik livligt med masser af spørgsmål fra salen, og stemningen var i top under hele debatmødet.


Direktør for Lokale og Anlægsfonden Esben Danielsen fortalte om samarbejdet med Realdania om at skabe fritidsfaciliteter og mødesteder i de almene boligområder. Her som i alle andre boligområder gælder det om at forstå, hvad beboerne ønsker, før man begynder at bygge noget, forklarede han. Man skal sætte aktivitet før facilitet.

Sidst men ikke mindst fortalte Københavns nye stadsarkitekt Camilla Van Deurs om Københavns arbejde i almene boligområder. Hun roste de flotte nye bygninger, som løfter boligområderne, såsom de nye biblioteker i Tingbjerg og i Nordvest. Men det er vigtigt, at man ikke kun bygger spektakulært, påpegede hun.

Herefter blev debatten sat fri og gik livligt både mellem de fem paneldeltagere og mellem panelet og salen – alt sammen kyndigt modereret af ordstyrer Jacob Rosenkrands. 

BLOX fra kælder til kvist

Efter frokost fik deltagerne mulighed for at opleve og blive klogere på BLOX og for at danne sig egne holdninger til det omstridte byggeri.

Rundvisning i BLOX ved Heidi Meier Bach, kommunikationsansvarlig i forbindelse BLOX byggeriet.

Rundvisningen kom bl.a. forbi kontorfællesskabet og netværket BLOXHUB, ned til det fuldautomatiske p-anlæg og op i lejelejlighederne på toppen med den fantastiske udsigt over byen og havnen.

Billeder fra dagen

Oplægsholdernes præsentationer