x

Udflytning af produktionsvirksomhed baner vej for ny bydel i Ribe

Pressemeddelelse 19. januar 2017

Ribe Jernindustri A/S flytter produktionen til et erhvervsområde i Ribe Nord. Realdania, Ribe Jernindustri og Esbjerg Kommune samarbejder om at skabe en ny, attraktiv helhedsplan ved navn Jernstøberiet, som bl.a. omfatter de gamle produktionsbygninger.

Siden 1848 har en af Ribes vigtigste virksomheder været centralt placeret i byen. Men nu overvejer Ribe Jernindustri, at produktionsfaciliteterne skal flyttes ud af centrum til erhvervsområdet i Ribe Nord. Hovedsædet vil stadig være at finde i den historiske bygning i Saltgade, og bliver på den måde en del af den nye bydel.

Det nye område får navnet Jernstøberiet, som er et klart nik til området historie. Ud over Ribe Jernindustri indgår Ribe Danhostel, parkeringspladsen ved Sct. Peders gade samt de eksisterende private bygninger ved Sct. Peters Gade og Saltgade i området. Målet er at skabe et attraktivt miljø i hjertet af det middelalderlige Ribe.

”På kommunens vegne er jeg selvfølgelig stolt over, at der nu er fundet en mulighed for at Ribe kan udvikles, så byen kan tiltrække flere indbyggere. Dette sker på et helt særligt og meget interessant sted i byen, som også vil kunne få stor bevågenhed fra besøgene og turister”, siger borgmester Johnny Søtrup.

Ny helhedsplan

Initiativtagerne bag den nye helhedsplan er Realdania, Ribe Jernindustri og Esbjerg Kommune. Første skridt er udviklingen af en ny helhedsplan, som indeholder arkitektoniske og byplanmæssige løsninger af en høj kvalitet, som afspejler områdets placering op til det fine landskab og den historiske by.

”Vores udgangspunkt er, at virksomheden kan give Ribe noget af alt det tilbage, som byen har givet virksomheden siden grundlæggelsen i 1848. Virksomheden vil gøre, hvad der er muligt, for at der kommer så meget godt ud af stedet som muligt, og at realiseringen med udflytning af virksomheden sker så glidende som muligt,” siger Michael Boel Olesen, direktør for Ribe Jernindustri.

Det er ikke så tit, at så stort et område i en etableret by ændrer funktion og kan nytænkes, så der fra starten skabes sammenhæng.

”Dette er en fantastisk chance for en ny stor helhedsplan i Ribe, der kan berige og tilføre endnu flere kvaliteter til den smukke, historiske by. Det er en spændende proces, som nu sættes i gang”, siger Lars Autrup, projektchef i Realdania.

Forventningen er, at området primært bruges til bolig- og centerformål. Området skal blandt andet indeholde en dagligvarebutik i arealets nordøstlige hjørne. På sigt bliver helhedsplanen brugt til den lokalplan, der bliver det juridiske grundlag for realiseringen.

Proces om helhedsplanen

For at få en helhedsplan, som tager højde for flere aspekter i bymiljøet, bliver der afholdt en parallelkonkurrence. Den adskiller sig fra en almindelig arkitektkonkurrence ved bl.a. at stille krav til deltagerne om større grad af tværfaglighed, fordi der er her tale om kompleks byudvikling.

Overordnet plan:

  1. Invitation til prækvalifikation udsendes sidst i januar 2017
  2. Tre konkurrenceteams udvælges
  3. Kickoff-møde med konkurrenceteams, videnspersoner og med deltagelse af en borger-følgegruppe med repræsentanter fra Ribe Byforum
  4. Teknisk workshop for de tre konkurrenceteams
  5. Mellemaflevering fra de tre konkurrenceteams med deltagelse af borger-følgegruppen
  6. Aflevering af tre konkurrenceforslag til helhedsplanen
  7. Dommerkomiteen bestående af borgmester Johnny Søtrup, styregruppen, flere fagdommere og rådgivere vælger vinderforslaget
  8. Vinderforslaget offentliggøres inden jul 2017 og alle forslag bliver udstillet

Anne-Mette Bølling, Arkitektkonkurrencerdk Aps er konkurrencerådgiver gennem forløbet.