x

Tre arkitekt- og landskabsarkitektteams skal give deres bud på helhedsplan for Jernstøberiet, Ribe

Pressemeddelelse 29. marts 2017

Parterne bag udvikling af en helhedsplan for Ribe Jernindustriområdet - Realdania, Ribe Jernindustri og Esbjerg Kommune - har udvalgt tre arkitekt- og landskabsarkitekt-teams til at deltage i en "parallelkonkurrence". Ribe Jernindustriområde tænkes udviklet til et nyt bykvarter efter at produktionen er flyttet til Ribe Nord

24 arkitekt- og landskabsarkitektteams har afgivet tilbud som konkurrenceteams for at løse den spændende opgave med at udvikle en ny helhedsplan for det område, som fremover hedder "Jernstøberiet, Ribe". 

"Det var flot, at så mange firmaer fra hele landet ønskede at deltage i at udvikle Ribe. Det fortæller om, hvor attraktivt konkurrenceområdet er med en beliggenhed op til Ribes historiske bykerne og direkte op nationalpark Vadehavet," siger borgmester Johnny Søtrup. 

De 3 udvalgte konkurrenceteams er: 

Totalrådgiver:   TRANSFORM architecture + urbanism
Underrådgivere:  TEKT Arkitekter
                            A
rkitekt Kristine Jensens Tegnestue
                            Rambøll A/S
Konsulent:           Professor Ellen Braae

Totalrådgiver:  Tegnestuen Vandkunsten A/S
                           Underrådgivere: Schønherr A/S
                           Dansk Energimanagement & Esbensen A/S
                           Urban Creators ApS

Totalrådgiver:   EFFEKT Arkitekter ApS
Underrådgivere: Jørgen Overbys Tegnestue A/S
                           Alectia A/S
                          Colliers International Danmark A/S

"Det var vanskeligt at vælge mellem så mange og meget kvalificerede teams, der havde søgt om at deltage. Det giver begrundet forventning om, at vi får en arkitektonisk flot og brugbar helhedsplan for et nyt smukt bykvarter midt i Ribe," siger projektchef Lars Autrup, Realdania. 

"Siden 1848 har en af Ribes vigtigste virksomheder været centralt placeret i byen. Nu har vi valgt at flytte produktionen til erhvervsområdet i Ribe Nord, og så glæder jeg mig over, at de udvalgte konkurrenceteams er meget kvalificerede, og jeg venter spændt på at se planerne for et helstøbt og velfungerende nyt kvarter midt i den historiske by," siger direktør for Ribe Jernindustri Michael Boel Olesen. 

Hovedsædet for Ribe Jernindustri vil dog stadig være at finde i den historiske bygning i Saltgade, og bliver på den måde en del af det nye bykvarter. 

Ud over Ribe Jernindustri indgår Ribe Danhostel, parkeringspladsen ved Sct. Peders Gade samt de eksisterende private bygninger ved Sct. Peters Gade og Saltgade i helhedsplanen. 

Parterne bag projektet er Realdania, Ribe Jernindustri og Esbjerg Kommune. Forventningerne til området er, at det skal være arkitektoniske og byplanmæssige løsninger af en meget høj kvalitet, som afspejler bykvarterets placering i Ribe. Planen er, at bykvarteret primært skal bruges til bolig- og centerformål. 

Parallelkonkurrencen adskiller sig fra en almindelig arkitektkonkurrence ved bl.a. at stille krav til deltagerne om høj grad af tværfaglighed og fælles drøftelse af mulighederne. Der er tale om en kompleks byudviklings opgave. 

Næste trin bliver i april 2017 med Kickoff-møde, hvor konkurrenceteams, videnspersoner og borger-interessentgrupper deltager. 

Herefter går en udviklingsproces i gang, som ender med at vælge et vinderprojekt inden jul 2017.

Vinderprojektet vælges af en dommerkomité bestående af følgende:
Johnny Søtrup, borgmester, Esbjerg Kommune, (Formand for dommerkomiteen)
John Snedker, formand for Plan- og Miljøudvalget, Esbjerg Kommune
Hans Kjær, direktør for Teknik & Miljø, Esbjerg Kommune
Michael Boel Olesen, admin. direktør, partner, Ribe Jernindustri A/S
Johannes Huus Bogh, medejer og formand for bestyrelsen for Ribe Jern Holding
Vagn Holst Sørensen, hovedaktionær i Ribe Jern Holding
Lars Autrup, projektchef, arkitekt, Realdania
Eske Møller, arkitekt, Realdania
Merete Lind Mikkelsen, enhedschef - Bygningsfredning, Ruiner og Verdensarv, arkitekt maa, Slots- og Kulturstyrelsen, Fagdommer
Jens Kvorning, centerleder, professor i byplanlægning, arkitekt maa, Kunstakademiets Arkitektskole, Fagdommer

Rådgiver for dommerkomite:
Jan Ove Petersen, arkitekt, projektleder i Kommune & Byplan, Teknik & Miljø, Esbjerg Kommune
Søren Schrøder, ingeniør, teamkoordinator, Vej & Park, Teknik & Miljø, Esbjerg Kommune
Mads A. Sørensen, vej & park chef, Teknik & Miljø, Esbjerg Kommune 

Sekretær for dommerkomite:
Anne-Mette Bølling, konkurrencerådgiver, Arkitektkonkurrencerdk.