x

Boder genopstår i Enghaveparken

Pressemeddelelse 18. december 2015

5 millioner kroner fra Realdania gør det nu muligt at genopføre to boder ved Enghaveparkens indgang, tegnet af Arne Jacobsen. Boderne indgår i en omfattende fornyelse af Vesterbros grønne oase og skal danne ramme om kulturelle aktiviteter i parken.

De ældre generationer af Vesterbros beboere kan huske, at de har købt isbåde og frugt i to boder ved Enghaveparkens indgangsparti på Enghavevej. De blev revet ned i 1970’erne, men nu genopstår boderne, så de igen kan danne rammerne om liv og aktivitet ved parkens indgang.

Gennem sommeren har Områdefornyelsen Centrale Vesterbro opsat to containerne ved indgangen, der har dannet midlertidige rammer for café, isbod og kulturarrangementer. Enghaveparkens brugere har taget godt imod tilbuddet, og kan nu glæde sig til de permanente boder, der bliver bygget efter originaltegningerne af Arne Jacobsen med midler fra Realdania. Områdefornyelsen Centrale Vesterbro har som del af en større fornyelse af parken arbejdet på at få boderne tilbage, da de netop imødekommer et stort ønske fra Enghaveparkens brugere om aktiviteter og liv i parken.

"Enghaveparken er essentiel for Vesterbro. I fremtiden skal den fungere som en enorm vigtig del af skybrudssikringen af nabolaget, men mindst lige så vigtigt er det, at vesterbroerne også i fremtiden har en attraktiv, grøn oase, som kan fungere som et rekreativt område og et byrum for både børn og voksne. Med den flotte gave fra Realdania kan boderne blive en dynamo for liv i området til glæde for alle," siger Morten Kabell, Teknik- og Miljøborgmester i Københavns Kommune.

Kulturformidling og socialøkonomisk café

Områdefornyelsen har et tæt samarbejde med lokale aktører, der kan sikre at boderne bliver fulde af liv til glæde for parkens brugere. Vesterbro Bibliotek og Kulturanstalten, der er naboer til parken, er for eksempel interesserede i at anvende den ene bod til bogudlån, avislæsning, internetadgang og udlån af spil og legeredskaber. Det kan også være oplæsninger, små udstillinger og støtte til borgerdrevne kulturaktiviteter. Det er et lokalt ønske, at den anden bod skal anvendes til socialøkonomisk café, men det er stadig ikke besluttet, hvem der skal drive den. Håbet med de bemandede boder er også, at der kommer flere opmærksomme øjne i parken, der bidrager til større tryghed.

Kulturhistorisk værdi

Enghaveparken er 85 år gammel og boderne og resten af Enghaveparkens bygninger er del af Arne Jacobsens første arbejder, efter han blev uddannet som arkitekt. Parken rummer en spændende arkitekturhistorie, hvor man på et meget lille fysisk areal kan opleve overgangen fra romantisk nyklassicisme til modernisme i dansk arkitektur. Læskurene bag scenen repræsenterer det romantiske og de to nye boder det moderne.

"Enghaveparken er et vigtigt rekreativt område på Vesterbro, som nu skal gennemgå en gennemgribende opdatering og fornyelse. Genopførelsen af de to Arne Jacobsen-pavilloner vil fuldføre parken arkitektonisk og skabe mulighed for øget byliv, da pavillonerne kan danne ramme om både hverdagsliv og særlige kulturelle aktiviteter på Vesterbro. De vil bidrage positivt til øget livskvalitet for beboere og besøgende," siger Anne Skovbro, filantropidirektør i Realdania.

De eksisterende bygninger og indgangene er lige nu ved at bliver restaureret med støtte fra A.P. Møller fonden. Derfor komme opførslen af de to boder til at fuldende Enghaveparkens udtryk.

Formanden for styregruppen Thomas Egholm udtaler:
"Det er rigtigt glædeligt, at vi nu får de her midler. Vi kommer nærmere og nærmere et endeligt resultat, der både tilfredsstiller de overordnede planer for regnvandshåndtering og borgernes ønsker. Vi får til januar en rapport, der beskriver hvordan og hvorvidt vi kan få en skøjtebane i Enghaveparken. Det er klart at den skal være klimavenlig, men det kan sådan een også godt være. Man skal bare have et sted at bruge den varme, som man tager fra jorden. For eksempel i fjernvarmenettet."

Merete Hansen, der er styregruppemedlem for arbejdsgruppen for Enghaveparken mener også, at det kunne være godt med en skøjtebane:
"Enghaveparken er en af de få grønne områder vi har på Vesterbro, derfor er det vigtigt at den kan blive brugt året rundt og lægge rum til flest mulige aktiviteter. En skøjtebane vil sammen med god belysning skabe liv i parken om vinteren og være en aktivitet, alle kan være med til - unge og gamle, og piger og drenge. Især pigerne, der ikke er så meget for sport, vil kunne tage det her lokale tilbud til sig."

 

Fakta om fornyelsen af Enghaveparken

  • Områdefornyelsen Centrale Vesterbro har siden 2012 arbejdet med en lokal arbejdsgruppe af beboere, brugere og interessenter, der har tegnet linjerne for fornyelsen.
  • Fornyelsen af hele Enghaveparken går efter planen i gang i 2017. Enghaveparken er en del af Københavns Kommunes skybrudsplan og skal som et led i fornyelsen derfor kunne rumme op til 24.000 m3 vand. Københavns Kommune finansierer fornyelsen med 40 mio. kr. og HOFOR 60 mio. kr.
  • Parken vil give plads til nye oplevelser, større biodiversitet, bedre rekreative muligheder og moderne aktiviteter ved at tilføje en bibliotekshave, forny boldspilsområdet, forbedre rosenhaven, nytænke den mørkeste del af parken og styrke hovedaksen mellem musiktribunen og hovedindgangen ved Enghavevej. Parken får tilføjet forskellige vandelementer som springvand og et omkransende dige.
  • Kulturstyrelsen freder parkens arkitektur. D.v.s. den klare struktur som den høje hæk, de klart markerede parkrum, alléer og funktionsopdeling i parken.
  • Den nedslidte musikscene, indgangene til parken og de to læskure istandsættes med 11 mio. kr. bevilliget af A.P. Møller. En del af midlerne går også til at etablere to nye indgange som kopier af de originale. 
  • Tredje Natur, Platant og COWI er rådgivere på fornyelsen af Enghaveparken.