x

Fem hold går videre i Køge Kysts konkurrence

Pressemeddelelse 19. april 2010

Køge Kysts dommerkomité har udpeget de hold, der skal gå videre i konkurrencen om en samlet udviklingsplan for området med Søndre Havn, Stationsområdet og Collstropgrunden.

Komitéen har valgt at lade fem af i alt syv hold gå videre i parallelkonkurrencens Fase 2. De fem hold er Adept m.fl., Astoc m.fl., Grontmij | Carl Bro m.fl., SLA m.fl. og Vandkunsten m.fl. Dommerkomitéen, som består af Køge Kysts bestyrelse, rådgivet af særligt udpegede fagspecialister, har udvalgt de fem hold på baggrund af den samlede kvalitet af hvert enkelt holds bidrag. Bidragene består hver især af en projektbeskrivelse - inkl. et fysisk helhedsgreb på området - og en procesbeskrivelse.

Borgmester Marie Stærke glæder sig over niveauet i de fem forslag.

- Det er nogle meget lovende forslag, som virkelig rummer perspektiver for Køges udvikling. Vi har derfor grund til at være godt tilfredse med resultatet af første runde i konkurrencen, siger Marie Stærke.

Klare helhedsgreb

- De udvalgte forslag udmærker sig ved at tage et klart helhedsgreb på området, samtidig med at de har foretaget en interessant behandling af et eller flere af de seks visionsområder, siger Jørgen Nue Møller, bestyrelsesformand i Køge Kyst.

Visionsområderne er kultur, detailhandel, infrastruktur, kreativitet og kvalitet, borgerinddragelse og bæredygtighed.

- Når fem hold er valgt ud mod forventet tre, er det fordi dommerkomitéen har vurderet, at det skal til for at sikre den tilstrækkelige dybde i løsningen indenfor alle de seks meget vigtige visionsområder - og samtidig for at sikre mest mulig bredde i den endelige vurdering af det overordnede helhedsgreb, forklarer Jørgen Nue Møller.

Forslag til udviklingsplan

Konkurrencens Fase 2 går i gang på tirsdag den 20. april, hvor Køge Kyst holder startseminar for de fem hold. Frem til sommer skal holdene udarbejde forslag til en egentlig udviklingsplan for Køge Kyst.

Holdene skal aflevere deres forslag i slutningen af juli, og i august udstilles forslagene for offentligheden, inden Dommerkomitéen foretager den endelige bedømmelse - helt som det er sket med de foreløbige forslag fra de syv prækvalificerede hold, hvor 450-500 mennesker i marts lagde vejen forbi Køge Kysts udstilling i Tapperiet på Søndre Havn.

------

Visionen for Køge Kyst

Den overordnede vision er at skabe en enestående, attraktiv og bæredygtig bydel, der styrker Køges rolle som center i Hovedstadsområdet, på Sjælland og i den samlede Øresundsregion.

Det skal ske gennem en særlig indsats på seks visionsområder:

- Den kulturelle satsning bliver "driver" for byudviklingen
- Detailhandlen styrker Køge som attraktiv handelsby
- Infrastrukturen udvikles som et aktiv for byen
- Byudvikling, arkitektur og byggeri udføres kreativt og i høj kvalitet
- Byens borgere og øvrige aktører deltager aktivt i byudviklingen
- Bæredygtighed i ordets bredeste forstand udgør et overordnet princip for byudviklingen.