x

Byudvikling skal tænkes langt ud i fremtiden

Pressemeddelelse 4. juli 2012

Byudviklingsprojekterne Køge Kyst, FredericiaC og Ringkøbing K forsøger alle på forskellig vis at tage højde for fremtidens udfordringer. Realdania By tager bestik af den nye publikation ”2050 – Der bli’r et yndigt land” og Realdania Bys eget værktøj ”Fremtidens By”, som begge giver deres bud på vigtige udviklingstendenser i samfundet i et langsigtet perspektiv.

De store byer vil vokse og de små samfund skrumpe, boligerne bliver intelligente, bykernerne bliver tættere, landdistrikterne overlever på grøn vækst, transportsystemerne bliver elektriske, og danskerne lejer og deler mere og ejer mindre. Sådan lyder nogle af forudsigelserne i ”2050 – Der bli’r et yndigt land” og ”Fremtidens By”, som er udgivet af hhv. Realdania i samarbejde med Mandag Morgen og Realdania By, og som begge kan give inspiration til at tænke beslutninger for en bys udvikling i det helt langsigtede perspektiv.

”2050 – Der bli’r et yndigt land”, som udkom i marts 2012, tegner et billede af, hvordan de næste fire årtiers omfattende grønne omstilling kan forandre Danmark, herunder de danske byer og landdistrikter, mens Fremtidens By, som både er et hæfte og et webværktøj på Realdaniaby.dk, oplister en lang række trends med betydning for byernes udvikling. Derudover giver Fremtidens By gennem beskrivelse af syv bytyper og fire beboertyper inspiration til en byudvikling, der tager udgangspunkt i hver enkelt steds unikke kendetegn og muligheder – en strategi, som ifølge ”2050 – Der bli’r et yndigt land” netop er vejen frem for især udkantsområderne.

- I Realdania By er det langsigtede perspektiv en del af det daglige arbejde. Selvom fremtiden er svær at spå om, er det alligevel nødvendigt, at vi forholder os aktivt til den. De fremtidsscenarier og udviklingstendenser, som beskrives i de to udgivelser, kan være værdifulde inspirationskilder, når vi forsøger at tilrettelægge en bæredygtig byudvikling. Det er meget vigtigt, at vi tager højde for det enkelte områdes potentialer og udfordringer, når ambitionen er at skabe de bedst mulige byer – også mange år ud i fremtiden, siger Mette Lis Andersen, direktør i Realdania By.

Fra udkant til forkant

”I 2050 er de danske landdistrikter præget af avanceret produktion af kvalitetsfødevarer og biomateriale, forskning, oplevelsesturisme – og vild natur. Der er vækst ude på landet – men samtidig er mange små samfund marginaliserede eller helt forsvundne” (Fra "2050 – Der bli’r et yndigt land").

Partnerskabsprojekterne Ringkøbing K, Køge Kyst og FredericiaC skal alle udvikle nye byområder over de næste 20-30 år. For Ringkøbing K er det ambitionen at opføre 1.100 boliger på halvdelen af det 81 ha store område langs kysten i en del af Danmark, som forventes at opleve faldende befolkningstal.

- I Ringkøbing handler det ikke mindst om at skabe noget unikt, som kan tiltrække og fastholde folk. Ringkøbing har allerede nogle stedbundne kvaliteter – noget, som ikke kan eksporteres eller fremstilles i østen. Det er fx den unikke natur og et lokalsamfund præget af en høj graf af frivillighed, og det skal vi forsøge at udnytte, siger Ann Hein, chefkonsulent i Realdania By.

Natur som aktiv i yderområderne

"De yderområder, der er kommet styrket ud af omvæltningen, har været i stand til at tiltrække borgere, som søger natur og åbne vidder – i kontrast til tempoet og trængslen i byer som København og Århus” (fra ”2050 – Der bli’r et yndigt land”).

Ifølge ”2050 - Der bli’r et yndigt land” indeholder landdistrikternes naturområder store potentialer for turisme og oplevelse. I Ringkøbing K skal sammenhængen mellem byen og den oprindelige natur styrkes gennem et naturgenopretningsprojekt i en stor del af projektområdet.
- Naturgenopretningsprojektet kan øge den nye bydels rekreative værdi, både for beboerne, andre lokale og besøgende – og det er en mulighed for at sætte fokus på sundhed og bevægelse i den nye bydel, siger Ann Hein.

Kompakte byer

”I byerne bor vi tættere – og ovenpå – hinanden i mere energieffektive boliger og boligområder” (Fra "2050 – Der bli’r et yndigt land").

I den historiske fæstningsby Fredericia skal den østlige del af havnen, som igennem 100 år har været brugt til tung industri, over de næste 20-25 år gradvist omdannes til det attraktive byområde FredericiaC med boliger, erhverv og kultur. Byudviklingen finder sted umiddelbart ved den eksisterende bymidte og med herlighedsværdierne lige uden for i form af Lillebælt m.m.

- Byudviklingen i FredericiaC er en byfortætning, der sammen med de øvrige byprojekter i kommunen kommer til at fordoble antallet af borgere i bymidten. Det er bæredygtigt, fordi afstandene er kortere, så det kræver mindre transport. Bydelen bliver indrettet med henblik på de bedste betingelser cyklister, fodgængere og kollektiv trafik i området, samtidig med, at der også er plads til bilerne, siger chefkonsulent Filip Zibrandtsen.

Også medejerskab gennem deling og abonnementsordninger som erstatning for personligt ejerskab er en af de centrale udviklingstendenser, som beskrives i ”2050 - Der bli’r et yndigt land”.

Medejerskabstanken er ifølge Filip Zibrandtsen central i projekt Grow Your City, hvor lokale borgere, foreninger og interessenter dyrker planter og afgrøder i 300 mobile plantekasser som en midlertidig aktivitet i FredericiaC-området. Filip Zibrandtsen håber, at det folkelige fokus også vil afspejle sig i den fremtidige by.

Kulturen som driver

"Oplandsbyer kan potentielt opleve en stigende popularitet i fremtiden, hvor vi sandsynligvis vil være villige til at flytte os endnu længere efter vores jobs men stadig vil søge by, oplevelser og historier" (fra ”Fremtidens By”).

Køge er ifølge ”Fremtidens By” en oplandsby, fordi den ligger tæt på hovedstaden men stadig har en selvstændig identitet og historie. Ligesom FredericiaC skal Køge Kyst-projektet udvikle et centralt havneområde. Projektområdet omfatter blandt andet den tidligere industrihavn, Søndre Havn, og her er det kulturelle liv allerede begyndt at blomstre.

- Inden der bygges på Søndre Havn, har det været vigtigt for projektet at skabe aktivitet i området, så borgerne langsomt forvandler industrihavnen til et levende og mangfoldigt område. Her har de kulturelle tiltag vist sig at være en succesfuld driver, som har været i stand til at mobilisere de frivillige ressourcer, der ligger i civilsamfundet. De lokale bidrager på den måde til at skabe identitet for Køge og gøre byen kendt, fortæller Ann Hein.

Lige nu skaber udstillingen Urban Play kunstnerisk liv og aktivitet på havnen i form af sine otte kæmpekunstværker, der bruger havnens materialer og stemning til at skabe et nyt og legende miljø. Udstillingen er gratis og løber frem til 15. september i år.

----------------------------------------------------------------------------

2050 – Der bli’r et yndigt land

Realdania og Mandag Morgen udgav i dette forår ”2050 – Der bli’r et yndigt land”, som tegner et fremtidsscenarie for de danske byer, landdistrikter, transportsystemer og boliger efter fire årtiers omfattende grøn omstilling, der lever op til Folketingets målsætning om at Danmark i 2050 skal være fri for fossile brændstoffer.

Fremtidens By

”Fremtidens By” er en analyse af danske by- og beboertyper, udgivet af Realdania By i 2010. Den beskriver desuden 35 trends inden for hverdagsliv, byudvikling og globale megatrends.