x

Byggestarten på Sankt Annæ Projektet er markeret

Pressemeddelelse 12. december 2014

Torsdag den 11. december blev byggestarten markeret på Sankt Annæ Projektet. Hermed er spadestikket taget til en nænsom og fremadskuende renovering af dette område, så der bliver skabt en smuk forbindelse mellem byen og havnen. Derudover markerer spadestikket påbegyndelsen af den første og største skybrudssikring i København.

Arrangementet startede udenfor på Sankt Annæ Plads med sang fra Sankt Annæ Koret. For at holde stand mod kulden, blev der serveret varme drikke til alle de mere end 100 fremmødte gæster, der talte naboer, samarbejdspartnere og interessenter.

På Sankt Annæ Plads bød Sankt Annæ Selskabets direktør Ole Bach velkommen og introducerede Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell som første taler.

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell sagde:

”Fremover skal parken strække sig hele vejen ned til Skuespilhuset og kanalen, og det er jeg glad for, for det kan betyde et område, der bliver mere grønt og mere brugt. Noget, der skaber mere fællesskab og liv i byens rum. En park, der bedre kan bruges af teatergæster til Skuespilhuset eller til sommerdovne københavnere og turister, der har brug for at kigge på noget grønt og noget blåt. Vi kalder det en skybrudsløsning, men kernen i løsningen er, at det er et område, der skal bruges af mennesker.”

Efter teknik- og miljøborgmesteren talte teknisk direktør fra HOFOR, Per Jacobsen. Han sagde blandt andet følgende:

”Rent spildevandsteknisk er den nye løsning et Kinderæg, hvor vi på en og samme gang opnår tre vigtige forbedringer: Ét: Vi skaber mere plads i kloakken, så spildevand ikke så nemt presses op på gaden til borgerne. To: Vi fjerner store mængder regnvand på kort tid, så risikoen for oversvømmelser bliver mindre. Tre: Vi sparer energi, fordi vi ikke længere skal pumpe regnvandet gennem kloakkerne og ud til rensningsanlæggene.”

Herefter talte administrerende direktør i Jeudan, Per W. Hallgren. Han sagde:

”Som en større ejendoms- og servicevirksomhed i København er det en del af Jeudans strategi, at deltage i udviklingen af København og få byen til at vokse og blive et bedre sted. Det er derfor oplagt, at vi er en del af projektet og engagerer os i at skabe et sammenhængende og indbydende bymiljø i hele Kvæsthuskvarteret til glæde for beboere, virksomheder og turister.”

Den afsluttende taler var administrerende direktør i Realdania, Jesper Nygård. Han sagde:

”Det projekt, vi sætter i gang i dag, er et godt eksempel på, hvordan vi i Realdania allerhelst vil udvikle byer. Man kunne kalde det en ”to i en”-løsning: At skabe et smukkere og mere levende byrum fyldt med aktivitet og mennesker – samtidig med at vi forsøger at løse en aktuel klimaudfordring. Det er i Realdanias optik et godt fundament for at skabe livskvalitet for byens borgere og besøgende. Det er det, vi arbejder på her på Sankt Annæ Plads – og det er en del af Realdanias overordnede strategi. Vores mål er at skabe mangfoldige, oplevelsesrige og robuste byer for mennesker.

Det er mit håb, at Sankt Annæ Plads vil være med til at gøre København til sådan en by.”

Korsang, model og korsang i Skuespilhusets foyer
Efter talerne gik de mere end 100 gæster ind i Skuespilhuset foyer, hvor de blev budt indenfor af en vintersang fremført af Sankt Annæ Koret. I foyeren havde gæsterne mulighed for at studere modellen over Sankt Annæ Projektet og plancher der forklarer skybrudssikringen i området.

Hovedgrebet på Sankt Annæ Plads består i at forlænge og gøre det grønne haverum bredere. Nye træer supplerer de eksisterende, så trærækken når helt ned til Kvæsthusbassinet. Fortovene bliver også bredere end i dag, hvorimod kørebanen bliver smallere. I det grønne haverum indrettes der blomsterbede, petanquebaner, en ny legeplads m.m.

Ud over forskønnelsen på overfladen, så er Sankt Annæ Projektet som nævnt et af de første af mere end 300 skybrudssikringsprojekter der skal gennemføres i København i løbet af de kommende 20 år. Formålet med projektet er at mindske problemerne med oversvømmelse i området omkring Sankt Annæ Plads. Skybrudssikringen er en del af en samlet fornyelse af området, som også skal forbedre byliv, arkitektur, trafik og parkering.

Sankt Annæ Projektets model flytter midlertidigt hjemmefra
Fra torsdag den 11. december og et stykke ind i det nye år udstiller vi, i Skuespilhusets foyer, modellen over Sankt Annæ Projektet og Kvæsthusprojektet, sammen med en mindre plancheudstilling om den kommende skybrudssikring i Sankt Annæ området.

Fra lørdag den 13. december og alle weekender et stykke ind i det nye år er modellen bemandet med omviserne fra Kvæsthuspavillonen. Du kan træffe vores omvisere fra kl. 11.00-17.00 i weekenderne. Her kan man få besvaret spørgsmål og få yderligere information om de to projekter.

I den periode hvor modellen er placeret i Skuespilhusets foyer er Kvæsthusselskabets udstillingspavillon lukket for besøgende.