x

Stationsbygning i Køge viger for butikker og nye byrum

Pressemeddelelse 8. september 2015

I begyndelsen af september gik TK Development i gang med at nedrive den trelængede stationsbygning i Køge. Det sker for at give plads til det kommende byggeri af butikker omkring et nyt handelsstræde og et nyt Stationstorv.

 
Visualisering af det kommende Stationstorv

 

Et nyt byggeri til butikker og erhverv omkring et bugtet stræde vil snart skyde op i Køge, og som en første forberedelse gik TK Development i starten af september i gang med at rive den trelængede stationsbygning over for Køge Station ned.

- Her opfører vi et nyt og varieret byggeri med butikker omkring et bugtet stræde. Ovenpå kommer der taghaver med offentlig adgang, hvor man kan tage en pause og se byen lidt fra oven - og lige ved siden af anlægger vi Stationstorvet, som bliver et nyt byrum og mødested, fortæller TK Developments adm. direktør Frede Clausen.

TK Development forventer at gå i gang med det nye byggeri til butikker og erhverv syd for Køge Station i begyndelsen af oktober, og inden da gennemfører Museum Sydøstdanmark arkæologiske undersøgelser i området.

Ny fase
Nedrivningen af Stationsområdet og det efterfølgende byggeri betyder også, at endnu et stort areal i Stationsområdet vil blive hegnet ind som byggeplads - med de begrænsninger af adgangsveje, som det medfører.

- Køge Kyst har for alvor taget hul på en ny fase, hvor det bliver mere og mere tydeligt, at byen transformeres. Vi kommer til at flytte rundt på færdslen ind og ud ad bymidten for at få det hele til at gå op, når store dele af Stationsområdet bliver hegnet ind som byggepladser - og samtidig opstår der nye midlertidige byrum, siger Køge Kysts projektdirektør Jes Møller.

Infotrappe flyttes og opdateres
Køge Kysts infotrappe, som i en længere periode har stået ved den gamle stationsbygning flyttes til Teaterbygningen, hvor der opstår et nyt naturligt byrum og mødested mellem de nye byggepladshegn i området. Ved samme lejlighed vil trappens plancher om Køge Kyst og Stationsområdet blive skiftet ud med opdaterede plancher, der fortæller om Køge Kyst, og hvor projektet er i dag.