x

1.500 besøgende i Det Harboeske Enkefruekloster

Pressemeddelelse 1. december 2008

Omkring 1.500 interesserede københavnere besøgte Det Harboeske Enkefruekloster, da Realea fredag den 28. november inviterede alle interesserede indenfor

Den tunge port i Stormgade 14 i det indre København stod en sjælden gang på vid gab. Realea holdt åbent hus for at markere, at restaureringen af den smukke barokbygning nu er gennemført.

Port- og gårdrum, lejligheder, lofter og trappeopgange summede af liv, da de mange nysgerrige benyttede den sjældne mulighed for at komme indenfor i Det Harboeske Enkefruekloster, der normalt ikke er åbent for offentligheden.

I trappeopgangene, den gamle bedesal og det åbne loftsrum lød der nysgerrige spørgsmål om bygningen, stiftelsens historie, restaureringsarbejdet, lejlighedernes størrelse og indretning. Under turen rundt i huset kunne de besøgende komme ind i flere af de restaurerede og nyindrettede lejligheder og vandre over det store loftsrum.

Grundlæggeren af enkefrueklostret vågede myndigt over gæsterne, når de trådte ind i den gamle bedesal. Her pryder et smukt indrammet maleri af Christine Harboe endevæggen. Christine Harboe testamenterede i 1735 gården i Stormgade til at være bolig for 13 trængende og gudfrygtige enker.

Meget har ændret sig siden. Men funktionen som enkefruekloster er med en del modifikationer opretholdt til den dag i dag. Beboerne i Stormgade 14 behøver dog ikke længere at være "trængende og gudfrygtige". Men den imposante bygning danner stadig rammerne om en række enlige kvinders liv.

I dag er kriterierne for at komme i betragtning som beboer blot, at man skal være enlig kvinde og bosiddende i København. Et særligt fællesskab er dog tydeligt holdt i hævd i det historiske hus, hvor man tager sig af og kommer hinanden ved.

Læs mere om Det Harboeske Enkefruekloster