x

Nyerhvervelse: Odense Adelige Jomfrukloster

Pressemeddelelse 21. januar 2008

Ejendomsselskabet Realea A/S erhverver Odense Adelige Jomfrukloster fra Odense Kommune. Klosteret er beliggende ved Albani Torv i Odense. Købet sker med henblik på at sikre ejendommens umistelige arkitektoniske og kulturhistoriske værdier for eftertiden.

"Vi er meget begejstrede for at få muligheden for at sikre dette anlæg, der må regnes som et nationalt klenodie. Hovedhuset er jo ikke blot det største af de delvist bevarede stenhuse i Odense, men det er også et af landets ældst bevarede, verdslige huse. Bygningens fine arkitektur, de helt unikke interiører og ejendommens rige kultur- og bygningshistorie gør tilsammen, at anlægget repræsenterer en høj grad af umistelighed - ikke blot for Odense by, men for den danske kulturarv som helhed", udtaler administrerende direktør Peter Cederfeld.

Odense Adelige Jomfruklosters historie går tilbage til begyndelsen af 1500-tallet. Det blev oprindeligt opført som bispegård med hovedhus og to sidefløje af biskop Jens Andersen i perioden 1504 -1508. Efter Reformationen blev ejendommen en del af kronens gods og blev afhændet til storkøbmanden Oluf Bager i 1579, der gennemførte en række ombygninger og tilføjelser på ejendommen. I 1630 blev ejendommen erhvervet af Jørgen Brahe, og i 1716 stiftede og indrettede Karen Brahe jomfruklostret. Odense Kommune overtog ejendommen i 1972, hvorefter funktionen som adeligt jomfrukloster ophørte. Trods husets mange ejere og skiftende funktioner svarer klosterets udseende i dag i store træk til det jomfrukloster, Karen Brahe etablerede i begyndelsen af 1700-tallet.

Fremtidig anvendelse
Realea vil i de kommende år gennemføre en gennemgribende restaurering af ejendommen. Restaureringen vil især koncentrere sig om at bevare og skabe sammenhæng mellem bygningens mange historiske lag. Det vil ske på baggrund af omfattende undersøgelser af hovedhusets meget delikate og skrøbelige interiører, der i hovedtræk står uforandrede, men i stærkt forfald.

Odense Adelige Jomfrukloster skal efter endt restaurering udlejes til Syddansk Universitet, der vil anvende ejendommen til kontorer, undervisning og repræsentative formål. Desuden vil Karen Brahe Selskabet forsat have tilknytning til ejendommen.

Læs mere om Odense Adelige Jomfrukloster