x

Nyerhvervelse: Thisted gamle rådhus

Pressemeddelelse 19. december 2007

Ejendomsselskabet Realea A/S køber Thisted gamle rådhus beliggende Store Torv 4 i Thisted med overtagelse efter nærmere aftale med sælger, Thisted Kommune. Erhvervelsen sker med henblik på at sikre ejendommens umistelige arkitektoniske og kulturhistoriske værdier for eftertiden.

Thisteds imponerende rådhusbygning er opført 1853 efter tegning af arkitekten Michael Gottlieb Bindesbøll, der af mange regnes for at være arkitekturens svar på litteraturens Grundtvig. Arkitekturen er historicistisk med en entydig inspiration fra nederlandsk renæssance. Rådhuset er det fjerde i rækken af rådhuse opført på dette grundstykke. Det første allerede i 1546.

Thisted gamle rådhus ligger centralt i Thisted på byens torv. Fra denne fornemme plads i byen er der udsigt over den nedad skrånende torveplads og byens lave huse. Historisk set er den centrale placering bevidst og velovervejet, idet bygningens magtpolitiske betydning pr. tradition naturligt manifesteres med antagelse af den mest fremtrædende placering i bybilledet.

Bygningen er en arkitektonisk perle og et af Danmarks meget fine eksempler fra sin tids levn af historicistiske rådhusbyggerier i provinsen.

I sin samtid indgår bygningen ligeværdigt med en række andre bygværker af Bindesbøll fra samme periode og stilart, og bygningen nævnes ofte i sammenhæng med bl.a. apoteket i Næstved opført samme år, det psykiatriske hospital i Aarhus 1850, de skånske herregårde Wrams-Gunnarstorp og Marsvinholm (1854-56), samt rådhuset i Stege opført 1854.

Fremtidig anvendelse
Realea vil i de kommende år gennemfører en gennemgribende restaurering af ejendommen. Restaureringen vil især koncentrere sig om at bringe ejendommen tilbage til sit oprindelige udtryk i overensstemmelse med Bindesbølls tanker. Det omfatter bl.a. reetablering af den oprindelige ruminddeling, nedrivning af nedhængte lofter, afrensning af overflader m.v.

Thisted gamle rådhus skal efter endt restaurering udlejes til Thisted kommune, der vil anvende det til turistkontor, administration, udstillings- og mødefaciliteter.

Læs mere om Bindesbølls Rådhus i Thisted