x

Nyt liv til energibyggeriet BOLIG+

Pressemeddelelse 21. december 2011

Realdania Byg puster nyt liv i ideen om at opføre et reelt nulenergi boligbyggeri, der også skal producere energi til at dække beboernes løbende elforbrug. Selskabet er nu på udkig efter en passende placering i en dansk provinsby.

BOLIG+ byggeriet skal vise, hvordan man indenfor en normal anlægsøkonomi kan skabe et reelt nulenergi-byggeri, som ikke kun går i nul på varme, men også producerer el til beboernes forbrug af for eksempel lys, mobilopladere og støvsuger.

"Der er stor opmærksomhed på energiforbrug til varme i nybyggeri. Derimod bliver det løbende elektricitetsforbrug, som beboerne brænder af i alle deres apparater, ofte overset. Med det nye BOLIG+ ønsker vi at vise de potentielle økonomiske og miljømæssige gevinster ved at se holistisk på energiforbruget i byggeriet, når beboerne er flyttet ind, og hverdagen med alle sine elektriske hjælpemidler har meldt sig", udtaler administrerende direktør i Realdania Byg Peter Cederfeld.

Det kommende projekt vil omfatte omtrent 1200 etagemeter fordelt på 8-12 lejligheder og afløser et tidligere planlagt projekt i Aalborg. Realdania Byg er i øjeblikket i gang med at finde en passende placering til projektet i en dansk provinsby.

Ambitionen er at skabe Danmarks første aktivt energiproducerende, energineutrale etageboligbyggeri med fokus på sunde boliger, perfekt indeklima og livskvalitet - inden for en almindelig anlægsøkonomi.

Projektet vil blive fulgt af BOLIG+ styregruppen, der er et samarbejde mellem Center for Energibesparelser, Teknologisk Institut, Statens Byggeforskningsinstitut, Akademisk Arkitektforening, IDA-BYG, Ingeniørforeningen i Danmark og Det Økologiske Råd.

FAKTA

BOLIG+ projektet vil omfatte omkring 1200 etagemeter fordelt på 8-12 lejligheder. En størrelse, som gør det muligt at undersøge samtlige målepunkter i BOLIG+ konceptet. Det vil blive det første konkrete forsøg på at opnå BOLIG+ standard. Det undersøges i øjeblikket, hvor projektet skal placeres. Bygherre på projektet er Realdania Byg A/S.

BOLIG+ standarden
En helt ny standard, som er placeret hos BOLIG+ styregruppen. Styregruppen har kompetence til at vurdere og afgøre om et givent byggeri opfylder de fem BOLIG+ dogmer:

  • Energineutralitet inklusiv 1725kWh/100m2bolig /år
  • Intelligent og betjeningsvenlig bolig
  • Fleksibilitet i brug og over tid
  • Godt og sundt indeklima
  • Arkitektonisk kvalitet og tilpasning til lokal infrastruktur, klima og naturindhold

BOLIG+ stiller også krav om byggeriet skal opføres indenfor en normal markedsøkonomi.

Det unikke i BOLIG+ standarden er, at hver enkelt bolig skal forsynes med el til at dække det personlige elforbrug via anlæg på bygningen - uden at trække på el-nettet. Derudover skal byggeriets totalforbrug af varme gå i nul, ligesom i 'almindelige' nul-energihuse.

Desuden er forudsætningerne for beregningerne af energirammen for BOLIG+ strammet markant i forhold til bygningsreglementets BE06 forudsætninger.   

   Be06 standard   BOLIG+ standard
Rum temperatur: 20 grader C   22 grader C
Varmt vand:  250 l/m2                       375 l/m2
Intern varmetilskud:    3,5 W/m2 1,71 W/m2

Der er regnet med, at boligen er opvarmet til 22 grader i stedet for 20 grader

  • Man har forudsat et højere forbrug af varmt vand end i den lovpligtige beregning
  • Bidraget fra det interne varmetilskud er halveret for at tage højde for, at mange efterhånden har skiftet de varmegivende glødepærer ud med 'kolde' spare pærer

Der findes enkelte andre danske forsøgsprojekter, som inkluderer det totale elforbrug. Men de tager udgangspunkt i mere lempelige forudsætninger for energirammeberegning - og har ofte en mere rummelig økonomi end BOLIG+ projektet er tiltænkt. 

Læs mere om projektet her