x

Nyt liv til Esbjerg Arresthus

Pressemeddelelse 13. september 2010

Ejendomsselskabet Realea køber Esbjerg Ting- og Arresthus, Skolegade 33 i Esbjerg af Ting- og Arresthus Fonden i Esbjerg. Købet af ejendommen sker for at sikre husets umistelige arkitektoniske og kulturhistoriske værdier for eftertiden og for at sikre at bygningens funktion som byens hus kan fortsætte og udbygges

I ti år har lokale og politiske kræfter arbejdet på at drive og vedligeholde Ting- og Arresthuset i Esbjerg og det arbejde kan nu med Realeas køb både fortsætte og udbygges. Siden 2000, hvor fonden "Ting- og Arresthus Fonden i Esbjerg" blev stiftet af Esbjerg kommune, har bygningen været lejet ud til Turistkontoret og Nærpolitiet og været stillet til rådighed som byens hus for organisationer, møder, receptioner, mindre konferencer, udstillinger. 1. salen har været anvendt af Esbjerg kommune til brug for vielser og skiftende arrangementer. De mange funktioner har sikret mange brugere adgang til huset, hvorfra også områdets tilbud af kulturel, turistmæssig og erhvervsmæssig karakter formidles.

"Vi køber ejendommen for at sikre bygningens umistelige arkitektoniske og kulturhistoriske værdier for eftertiden. Og vi er glade for, at huset med de eksisterende og kommende lejemål også fremover kan anvendes i husets oprindelige ånd, hvor byens borgere kan komme i huset", siger administrerende direktør i Realea, Peter Cederfeld.

Byens hus
Efter en længere, meget positiv forhandlingsproces med Esbjerg Kommune og Ting- og Arresthus Fonden, har Realea således sammen med købsaftalen indgået en lejeaftale med Ting- og Arresthus Fonden. De eksisterende lejemål fortsætter, så både Turistkontoret og Nærpolitiet fortsat vil være lejere i huset, og vil nu blive yderligere udbygget ved at også arrestdelen af bygningen kan bruges. Den vil komme til at indeholde funktioner, der støtter op om unge mennesker, både generelt og specielt i forhold til bymidten. Det gælder klubfunktioner, SSP-arbejde, forebyggelseskonsulenter og base for Natteravnene i Esbjerg. Gårdrummet skal fremadrettet anvendes som et offentligt byrum, som understøtter de aktiviteter, der er placeret i Tinghuset og Arresten.

"Med disse mange forskellige funktioner placeret under samme tag vil Ting- og Arresthuset blive videreudviklet som Byens Hus for mange forskellige grupper af borgere. Huset vil komme til at summe af liv næsten døgnet rundt, og placeringen lige i centrum af Esbjerg vil understøtte denne multianvendelighed. Det er rigtigt godt både for huset og for byen", udtaler borgmester Johnny Søtrup.

De kommende år gennemføres en gennemgribende restaurering og nyindretning af især Arrestdelen af bygningskomplekset. Arresten står pt. tom, men udlejes til forskellige kunstnere. Projektet ventes færdigt i 2013.

Yderligere oplysninger

Administrerende direktør Peter Cederfeld, Realea. Tlf: 70 11 06 06 / pc@re.dk
Borgmester Johnny Søtrup, Tlf: 76 16 10 00/ johs@esbjergkommune.dk
Peter Boe Christensen, Tlf: 79 12 54 55/ pbc@tblaw.dk

Læs mere om projektet her