x

Realea køber Sorø Råd-, Ting- og Arresthus

Pressemeddelelse 8. oktober 2010

Ejendomsselskabet Realea køber Sorø Rådhus beliggende Storgade 2 i Sorø med overtagelse efter nærmere aftale med sælger, Sorø Kommune. Erhvervelsen sker for at give byens hus nyt liv og for at sikre Sorø Rådhus, der i dag står tilbage som et mønstereksempel på sin tids levn af rådhuse i provinsen, for eftertiden. Med købet følger planer om en gennemgribende restaurering og en videreudvikling af husets rolle som byens samlingspunkt.

Det fredede råd- og tinghus ligger centralt i Sorøs bykerne og er tegnet i1880 af den erfarne rådhusarkitekt Frederik Vilhelm Tvede som erstatning for et tidligere rådhus fra 1844, der nedbrændte i 1879. Det er et tidstypisk eksempel på historicistisk rådhusbyggeri i provinsen, der i tidens ånd er opført som et multifunktionelt hus.

"Vi køber Sorø Rådhus, fordi det er et fornemt anlæg med mange fine kvaliteter og en central placering i den gamle købstads velbevarede bykerne. Og vi er glade for, at Sorø Rådhus med kommunen som kommende lejer også fremover kan anvendes i bygningens oprindelige ånd, med mange funktioner og hvor byens borgere kan komme i huset", udtaler adm. direktør i Realea, Peter Cederfeld.

Fremtidig anvendelse
Realea vil i de kommende år gennemføre en gennemgribende restaurering af ejendommen, på baggrund af den genopretningsplan for huset, der er udviklet i et samarbejde mellem Sorø kommune og Realea i forbindelse med salget.

"Det var afgørende for os at finde en fremtid for rådhuset, der sikrede det som et samlingspunkt i byen. Med Realeas køb og vores kommende leje vil bygningen fortsat være byens hus. Vi er glade for, at rådhuset nu også bliver ført tilbage til fordums værdighed, så det igen kan fremstå som det repræsentative centrum i byen, som rådhusets karakter lægger op til. Det fortjener både huset og byen", udtaler borgmester i Sorø Kommune, Ivan Hansen.

Sorø Kommune bliver ejendommens fremtidige lejer og husets kommer blandt andet til at indeholde turist- og erhvervsinformation, faciliteter til kulturelle og sociale initiativer som eksempelvis SSP og Natteravnene, samt repræsentative formål som fx byrådsmøder og vielser. I den gamle arrestbygning skal biblioteket fortsat have lokaler.

Projektet ventes færdigt i sommeren 2012.

For yderligere oplysninger:
Adm. direktør i Realea Peter Cederfeld - tlf. 70110606 / pc@re.dk
Borgmester i Sorø Kommune Ivan Hansen - tlf. 57876008 / ih@soroe.dk

Læs mere om Sorø Råd-, Ting- og Arresthus