x

Råd- og tinghuset og de tilhørende skure i gården samt mure og porten mod Storegade er opført i 1881 efter tegning af arkitekten Frederik Vilhelm Tvede.

Arresthuset ligger ud til gården og stammer fra det tidligere nyklassicistiske råd-, ting- og arresthus, som blev opført i 1844 efter tegninger af arkitekten F.F. Friis. Denne bygning nedbrændte i 1879 og kun arresten overlevede.

Byens hus

Råd-, ting- og arresthuset ligger centralt i den gamle købstad på hjørnet af torvet og hovedgaden og manifesterer sig således som byens hus.

Bygningen er opført i blankt murværk i rød tegl med kehlede fuger og vinduer med gotiske spidsbuer. Taget er udført i blågrå og grøn skifer, der er lagt i horisontale bånd, så der opstår en stribet og dekorativ effekt. Taget afsluttes af de imponerende kamtakkede gavle, hvis murværk er rigt dekoreret.

Råd- og tinghusets interiør er i stueetagen ret beskedent, fordi denne etage oprindeligt var bolig til arrestforvareren og kontor til pantefogeden. Hovedtrapperummet og første sal er derimod den fornemme del af huset med mange bevarede originale detaljer.

Tvedes Rådhus i dag

Huset er i dag lejet ud til Sorø Kommunes turist- og erhvervsinformation, og det bruges bl.a. til kulturelle og sociale initiativer, repræsentative formål som fx byrådsmøder og vielser samt bibliotek i den gamle arrestbygning.

Se også Bindesbølls rådhus i Thisted

Frederik Vilhelm Tvede

Skomagersønnen Frederik Vilhelm Tvede, født i København i 1826, blev først uddannet snedker og afsluttede sin arkitektuddannelse fra Kunstakademiet i 1846.
 
Tvede var kun 13 år gammel, da han begyndte på arkitektstudierne. Han studerede hos G. F. Hetsch, som havde titel af Overordentlig professor i perspektivtegning og var blandt datidens arkitektelite i Danmark. Herfra hentede Tvede stor inspiration, og han blev sidenhen kendt for sit utrolige tegnetalent.

Kendt for sine mange rådhuse

Mellem 1860 og 1880 opførte Tvede i alt fem råd-, ting- og arresthuse: Stubbekøbing, Nakskov, Nykøbing Falster, Ringsted og Sorø. På andre arkitekters rådhuse fra perioden ser man den samme disponering som i Sorø, men det vides ikke, om Tvede med sine tidlige rådhuse dannede skole for rådhusbyggeri, eller om modellen skyldes et fra centraladministrationen vedtaget skema.

Tvede stod også bag andre værker, bl.a. en række kirker. I København kendes han bedst for de engelske rækkehuse i Toldbodgade.

Restaurering

Målet for restaureringen har været at omdanne rådhuset til en moderne arbejdsplads uden at ændre på det oprindelige udtryk, men tværtimod styrke dette, så huset fik sin ånd og karakter tilbage.

En af de meget synlige ændringer er genskabelsen af den lille smøge mellem rådhuset og Torvet 4, der betyder, at rådhuset nu igen fremstår som et fritliggende hus. Samtidig er ejendommen blevet tilbageført, så de oprindelige træk, der kendetegner det interne hierarki, atter kommer til sin ret.

Detaljer bragt for dagens lys

De mange indvendige bygningsdetaljer er genskabt, og der er etableret et solidt grundlag for en indretning til brugerne, som fungerer uden at skæmme huset. Samtlige tekniske installationer er blevet udskiftet, så huset kan imødegå en moderne verden, og der er etableret tidssvarende adgangs- og toiletforhold for bevægelseshæmmede.

Facader er blevet afrenset og i nogen grad omfuget, vinduer er repareret og malet og friarealerne er ombygget til funktionelle uderum til glæde for byen.

Huset er lejet ud til Sorø Kommunes turist- og erhvervsinformation, og det bruges bl.a. til kulturelle og sociale initiativer, repræsentative formål såsom byrådsmøder og vielser samt bibliotek i den gamle arrestbygning.