x

Evaluering af Realdanias strategier

Vi evaluerer løbende vores strategier.

Vi arbejder på baggrund af tre strategier, der sætter retning for hvert aktivitetsområde i foreningen: De kommercielle investeringer, forenings- og medlemsaktiviteterne og det filantropiske arbejde.

Strategierne bygger på vores vedtægter og det grundlag for vores virke, som er fastlagt af bestyrelsen. De tre strategier bliver formuleret og vedtaget typisk for en 4-årig periode. De sidste 12-18 måneder i hver periode indeholder arbejdet med evaluering og videreudvikling af strategierne.

Evaluering - Filantropistrategi

Vi gennemførte i 2017 den seneste evaluering af vores filantropistrategi. Evalueringen blev gennemført af Monitor Deloitte. Du kan læse både resumé og den samlede evalueringsrapport, ligesom du også kan se tidligere evalueringer af vores filantropistrategi.

Evaluering af Filantropisk strategi 2014 - 2017 resumé 

Resumé
Evaluering 2016

Evaluering af Realdanias filantropiske strategi 2014 - 2017 

Evaluering 2016

 

Evaluering 2011

 

Evaluering 2007

Evaluering - Investeringsstrategi 

Vi har i 2018 gennemført en ekstern evaluering af den gældende strategi for de kommercielle investeringsaktiviteter. Evalueringen blev gennemført af Deloitte, som har udarbejdet en omfattende evalueringsrapport. Rapporten danner grundlag for videreudviklingen af den kommercielle investeringsstrategi. Derfor offentliggør vi den ikke i sin fulde længde, men du kan læse resumeet med rapportens hovedkonklusioner.

 

Evaluering
2016-2019


 

 

Evaluering - Foreningsstrategi

Vores foreningsstrategi bliver evalueret i løbet af 2019.