x

Evaluering af Realdanias strategier

Vi evaluerer løbende vores strategier.

Vi arbejder på baggrund af tre strategier, der sætter retning for hvert aktivitetsområde i foreningen: De kommercielle investeringer, forenings- og medlemsaktiviteterne og det filantropiske arbejde.

Strategierne bygger på vores vedtægter og det grundlag for vores virke, som er fastlagt af bestyrelsen. De tre strategier bliver formuleret og vedtaget typisk for en 7-årig eller 8-årig periode. De sidste 2 år i hver periode indeholder arbejdet med evaluering og videreudvikling af strategierne. Der kan ske et eller flere nedslag (det vil sige gennemgang af behov for analyser og delanalyser) i strategiperiodens 4. år og eventuelt efter behov.

Evaluering - Filantropistrategi

Vi gennemførte i 2017 den seneste evaluering af vores filantropistrategi. Evalueringen blev gennemført af Monitor Deloitte. Du kan læse både resumé og den samlede evalueringsrapport, ligesom du også kan se tidligere evalueringer af vores filantropistrategi.

Evaluering af Filantropisk strategi 2014 - 2017 resumé 

Resumé
Evaluering 2016

Evaluering af Realdanias filantropiske strategi 2014 - 2017 

Evaluering 2016

 

Evaluering 2011

 

Evaluering 2007

Evaluering - Investeringsstrategi 

Vi gennemførte i 2018 en ekstern evaluering af den seneste strategi for de kommercielle investeringsaktiviteter. Evalueringen blev gennemført af Deloitte, som udarbejdede en omfattende evalueringsrapport. Rapporten dannede grundlag for udviklingen af den gældende kommercielle investeringsstrategi. Derfor offentliggør vi ikke rapporten i sin fulde længde, men du kan læse resumeet med rapportens hovedkonklusioner.

 

Evaluering
2016-2019


 

 

Evaluering - Foreningsstrategi

Foreningsstrategi 2016-2020 er den første egentlige samlede foreningsstrategi. I 2019 gennemførte vi en ekstern evaluering af vores foreningsstrategi, som er den første evaluering i foreningens historie. Evalueringen blev gennemført af Rambøll Management. Du kan læse resumeet med evalueringsrapportens hovedkonklusioner nedenfor.

 

Evaluering
2016-2020