x

Evaluering af filantropistrategi 2018-2024

Evaluering

Udgivelsesdato
10. januar 2024

Sideantal
91 sider

Forfatter(e)
Valcon

Download

Evaluering af Realdanias filantropistrategi foretaget af Valcon

Vi har løbende evalueringsnedslag i løbet af strategiperioden, og hvert syvende år gennemfører vi en fuld evaluering af vores filantropistrategi og vores filantropiske aktiviteter. 

Evalueringen af Filantropistrategi 2018-2024 er hen over 2023 gennemført af konsulenthuset Valcon, og evaluators anbefalinger og findings danner baggrund for at videreudvikle vores samlede filantropiske arbejde og for udarbejdelsen af den kommende periodes filantropistrategi. 

Du kan læse mere om vores filantropistrategi her:

Vores filantropistrategi