x

Politik for dataetik

Dataetik handler om de etiske overvejelser omkring ansvarlig brug af data og nye teknologier. I Realdania arbejder vi aktivt med såvel GDPR som de etiske aspekter af data.

Det er et lovmæssigt krav, at alle store og børsnoterede virksomheder skal redegøre for deres politik for dataetik. Formålet med lovkravet er at skabe gennemsigtighed og fokus på virksomheders arbejde med dataetik.

I Realdania har vi udarbejdet en politik, der beskriver vores dataetik både i Realdania og i de koncernforbundne selskaber, hvor vi har bestemmende indflydelse. Politikken omfatter altså hele koncernen og forpligter samtlige medarbejdere. Vores politik for dataetik omfatter, hvorledes vi indsamler, behandler, bruger, deler og sletter data. 

Læs mere

Politik for dataetik - Realdania (pdf)