x

Danskerne ser stort potentiale i kulturarven!

Pressemeddelelse 12. september 2005

Følgende pressemeddelelse er udsendt i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen: Kan kulturarven støtte den regionale udvikling? Ja, mener ca. 70 pct. af både borgere og virksomheder i Danmark. Over 90 pct. af danskerne mener det er vigtigt, at bevare og udvikle kulturarven, og lige så mange mener, at kulturarven skaber lokal identitet. Dette er blot nogle af de resultater man kan læse i en ny rapport om danskernes holdninger til kulturarven. Bag rapporten står Kulturarvsstyrelsen og Fonden Realdania.

Rapporten bygger på en landsdækkende undersøgelse – blandt tilsammen mere end 1.200 respondenter – af danskernes og de danske virksomheders holdninger til kulturarv. Undersøgelsen viser, at der i kulturarven er et potentiale på linje med områder som erhverv, turisme og infrastruktur, som kommunerne med stor fordel kan inddrage og udnytte i det politiske arbejde og i planlægningen. Både borgere og virksomheder ønsker, at kulturarven skal være et centralt element i udviklingen af lokalområdet – også selvom det har omkostninger for den enkelte borger eller virksomhed.
 
Baggrunden for rapporten ”Kulturarv – en værdifuld ressource for kommunernes udvikling” er den kommunale strukturreform, som vil medføre ændringer i planlægningen og  varetagelsen af kulturarven. Når kommunalreformen er trådt i kraft i 2007 vil kommunerne som planlægningsmyndighed være den største forvalter af vores kulturhistoriske værdier. Det er i dette perspektiv, at Kulturarvsstyrelsen og Realdania har fundet det væsentligt at sætte fokus på de fordele, som kommunerne kan opnå ved at inddrage kulturarven mere aktivt i de kommende kommuneplaner.

Rapporten fokuserer på den ”faste” kulturarv: Den del af kulturarven, der omfatter bygninger, fortidsminder og kulturmiljøer. Denne fokusering skyldes, at kun få kommuner hidtil har inddraget den del af kulturarven i deres kommuneplaner og kulturpolitikker – og det til trods for at  kommunerne har meget kulturarv, der giver rige muligheder for at styrke den lokale profilering og udvikling. Hensigten med rapporten er også at styrke debatten om bevaring af vores fælles fortid - både lokalt og nationalt.

Kulturarvsstyrelsens direktør Steen Hvass siger: ”Undersøgelsen viser klart, at kulturarven er en ressource, man skal regne med, når man udvikler et moderne samfund. Kulturarven har stor indflydelse på, hvor vi vælger at bo, hvor vi vælger at arbejde, og ikke mindst har den afgørende indflydelse på vores valg af feriested. Det er alt i alt en ressource, der skal plejes, bruges og udvikles.”

”En kulturarv der på samme tid beskyttes og udvikles, er med til at skabe de dynamiske og spændende byer og kulturmiljøer, der tiltrækker nye borgere og virksomheder”, udtaler Hans Peter Svendler, direktør i Fonden Realdania og fortsætter, ”Undersøgelsen viser, at kommunerne i høj grad har borgernes opbakning til at styrke indsatsen omkring kulturarven og dermed medvirke til at skabe lokal udvikling.” 

Yderligere oplysninger
Direktør Steen Hvass, Kulturarvsstyrelsen, tlf. 72 26 51 10
Direktør Hans Peter Svendler, Fonden Realdania, tlf. 70 11 66 66

Rapporten "Kulturarv - en værdifuld ressource for kommunernes udvikling" kan downloades her:

Del 1 (6,3 mb)

Del 2 (6,9 mb)

Del 3 (4,6 mb)