x

Åbent hus i Ambergs Tinghus i Esbjerg den 16. august

Pressemeddelelse 7. august 2013

Fængselsceller er blevet til møderum, en ny port omskaber gårdrum til byrum, og i forhuset er oprindelige rumforløb og døråbninger genskabt. Det historiske hus fra 1892 står igen klar til at indtage rollen som byens hus. Realdania Byg har afsluttet tre års restaurering og nyindretning og holder derfor åbent hus for alle interesserede fredag den 16. august kl. 13 til 17.

En middelalderborg midt i Esbjerg. Raffinerede detaljer i murværket, kamtakkede gavle og et tårn, som strækker sig 30 meter mod himlen. Det gamle ting- og arresthus, tegnet af arkitekten H.C. Amberg i 1892, er et markant hus i Esbjerg. Både i bybilledet og i byens historie. Uden en vedholdende indsats fra byens borgere var huset aldrig blevet bygget. Driftige folk sørgede selv for at købe grunden til huset, og helt tilbage fra 1870-erne pressede man på for at få lov til at opføre et ting- og arresthus i Esbjerg.

"Pionerånd. Udtrykt i sten, tegl og mørtel. Dét er Ambergs ting- og arresthus. Huset var et konkret udtryk for den unge bys ambitioner og indledningen på Esbjergs vækst og industrieventyr. Samtidigt er det fredede hus et stilhistorisk punktum for historicismen, som var den førende stilretning i 1800tallet, og er som sådan et væsentligt bidrag til dansk arkitekturhistorie. Vores ambition har været at åbne huset, så det atter kan indtage en central plads i byens liv", udtaler administrerende direktør i Realdania Byg, Peter Cederfeld.

Fremtidig brug
Realdania Byg købte i 2010 ejendommen af Tinghus Fonden i Esbjerg, som også vil blive den fremtidige lejer. Turistkontoret og Esbjerg Kommune vil være blandt de fremtidige brugere i ting- og arresthuset, som bl.a. vil danne ramme om vielser, turistkontor og SSP-arbejdere og Natteravnene.

"Huset var et vigtigt kapitel i fortællingen om Esbjergs tilblivelse. Et hus af og for Esbjergs borgere. Og det skal også i fremtiden være byens hus. Vi ser frem til at skabe aktiviteter i huset til glæde for by, borgere og besøgende", siger borgmester i Esbjerg Kommune, Johnny Søtrup.

Fængslende indvielse
I de sidste tre år har Realdania Byg gennemført en grundig restaurering og nyindretning af både tinghus og arrest - arresten havde stået ubenyttet siden 1947. Nu kan huset igen efter mange års slid og brug stå smukt, brugbart og indbydende. Afslutningen på arbejdet markeres med en dag, hvor offentligheden inviteres indenfor.

• Åbent hus Ambergs Tinghus på Torvet i Esbjerg, Skolegade 33, 6700 Esbjerg   
• Fredag den 16. august klokken 13 til 17 - gratis adgang, alle er velkomne

Yderligere oplysninger
Borgmester Johnny Søtrup, Esbjerg Kommune: 2724 1200  / johs@esbjergkommune.dk
Administrerende direktør Peter Cederfeld, Realdania Byg: 7011 0606 / pc@rdbyg.dk
Projektleder Connie Hviid, Realdania Byg: 3288 5268 / chv@rdbyg.dk

Læs mere om restaurering og transformation af Ambergs Tinghus her