x

Ny banegårdsplads kickstarter udvikling af Ballerup Bymidte

Pressemeddelelse 17. juni 2016

Ballerup får ny banegårdsplads. Fra 2018 vil alle, der ankommer til Ballerup, opleve en ny velkomst til byen, og borgere og besøgende får et dejligt byrum til ophold og aktivitet. Det er SLA A/S, som har vundet arkitektkonkurrencen om udformning af den nye banegårdsplads. Projektet indgår i Realdanias kampagne Kickstart Forstaden.

Ballerup Kommune har i samarbejde med Realdania afholdt en projektkonkurrence om en ny udformning af Banegårdspladsen i Ballerup. Konkurrencen er vundet af SLA A/S, som sammen med Holscher Nordberg Architects A/S og Atkins Danmark A/S skal være kommunens rådgivere på at realisere den nye plads. Konkurrencen er samtidig med til at kickstarte en større udvikling af Ballerup Bymidte over de kommende år, som blandt andet også skal være med til at tiltrække nye investeringer til forstadsområdet.

En ny banegårdsplads, der samler bymidten og skaber mere liv

Bane­gårdspladsen er i dag én stor busterminal. Fremover vil pladsen både rumme busterminalen og et attraktivt byrum med plads til ophold og aktivitet. Som første resultat af kickstarten kommer der også en ny bygning på pladsen, som efter planen skal rumme almene boliger, café og butikker (bygningen indgik ikke i arkitektkonkurrencen). Den nye udformning af banegårdspladsen vil både skabe bedre forbindelse mellem stationen og butiksstrøget i Ballerup, Centrumgaden, og med mulighederne for at bruge pladsen som opholds- og mødested vil den nye banegårdsplads medvirke til at gøre hele bymidten mere attraktiv og tryg. 

Konkurrencen er et led i Realdanias kampagne Kickstart Forstaden Version 2.0, som har fokus på at skabe en bæredygtig udvikling af forstæderne gennem en række konkrete, fysiske eksempelprojekter. Ballerup er en af i alt tre kommuner, der har opnået støtte fra Realdania til at realisere et Kickstart-projekt.

Omdannelsen af den nuværende Banegårdsplads var den primære opgave i konkur­rencen. Derudover blev deltagerne blev også bedt om at komme med overordnede bud på, hvordan man kan fortætte bymidten med nye bebyggelser. Dermed er det håbet, at konkurrencen kan være med til også at vise vejen for de næste etaper af udviklingen i den mest bymidtenære del af Ballerup.

Vinderforslaget og forslaget til den nye bygning skal nu bearbejdes videre, så pladsen og rammerne kommer til at fremstå så helstøbt som muligt. Ballerups nye banegårdsplads forventes at stå færdig i 2018.


Citater:

Bedømmelseskomiteen siger om SLA’s vinderforslag: ”SLA’s forslag giver et overbevisende bud på et foran­derligt og fleksibelt hverdagsbyrum med udgangspunkt i en præcis analyse af forstadens liv og identitet. Det er en kvalitet, at projektet tager fat i hele Banegårds­pladsen og giver alle funktioner en rumlig fortolkning. Forstadens liv - hverdagslivet – handler om det hele: At drikke kaffe, at sidde på bænken, at stå på bussen eller blot at passere forbi”.

Borgmester i Ballerup Kommune, Jesper Würtzen, siger: ”Vi har fundet den helt rigtige vinder, der samler bymidten og skaber mere liv. Vi glæder os til at komme i gang med projektet, som blot er første etape i udvikling af bymidten”.

Programchef i Realdania, Astrid Bruus Thomsen siger: ”SLA-teamet rammer hverdagspulsen i Ballerup rigtig fint. Forslaget vil skabe en attraktiv og fleksibel plads, som man har lyst til at opholde sig på og bruge aktivt. Samtidig vil årstidsbestemt beplantning og forskellige overflader danne en gennemtænkt fortælling i byrummet, som vil gøre Banegårdspladsen til et værd at besøge året rundt, fordi oplevelsen af byrummet ændrer sig alt efter årstiden”.

FAKTA:

Bedømmelseskomitéen bestod af repræsentanter for Ballerup Kommunalbestyrelse og Realdania, samt fagdommerne Pernille Schyum Poulsen og Jonas Schul.

Arkitektkonkurrencens deltagende teams
Fire teams deltog i konkurrencen, og der var tale om fire meget spændende og indbyrdes meget forskellige, bud på, hvordan Ballerups centrale plads kan se ud i fremtiden. Ud over vinderteamet fra SLA A/S, deltog også C.F. Møller A/S med underrådgiver MOE A/S; COBE ApS med underrådgivere Tyréns AB og Hansen, Carlsen & Frølund A/S samt Gottlieb Paludan Architects A/S med underrådgivere Sweco Danmark A/S samt SLETH A/S.