x

Indvielse: Et nyt bevægelseslandskab til alle aldre i Kastrup

Pressemeddelelse 29. oktober 2015

Boligorganisationen Tårnbyhuse og Vægterparken inviterer til indvielse af det nye "Bevægelseslandskab i Kastrup". Indvielsen finder sted torsdag den 5. november, kl. 16-18.

Med det nye "Bevægelseslandskab i Kastrup" får lokale og beboere i Vægterparken et stort grønt udeområde på 15.000 m2 med skønne rekreative områder og masser af plads til leg og bevægelse. Bevægelseslandskabet er udviklet i samarbejde med Boligorganisationen Tårnbyhuse og er et af i alt 11 større projekter, der realiseres med støtte fra Realdanias kampagne "DET GODE BOLIGLIV". 


Direktør Torben Hansen, Boligorganisationen Tårnbyhuse udtaler: 

"Bevægelseslandskabet startede som en vild idé for at udnytte Vægterparkens grønne om-råde op mod metrobanen. I samarbejde med MASU Planning fik boligorganisationen sendt en ansøgning afsted til Realdania, og glæden var stor hos afdelingsbestyrelsen, organisationsbestyrelsen og medarbejderne i boligorganisationen, da vi fik besked om, at vores projekt var blevet udvalgt og fundet egnet til støtte fra Realdania. Indvielsen af bevægelseslandskabet falder fint i tråd med det sociale ansvar Tårnbyhuse påtager sig, og som ligeledes lever op til boligorganisationens slogan ”Tryghed & Trivsel”. Projektet betyder, at vores beboere og andre lokale kan benytte det store grønne udeområde til leg og bevægelse. Som nyudnævnt sundhedsambassadør er ibrugtagelse af bevægel-seslandskabet det første skridt på vejen mod bedre sundheds- og fællesskabsfremmende faciliteter i Tårnby Kommune”. 

Astrid Bruus Thomsen, programchef i Realdania, siger om det nye bevægelseslandskab: 

"Bevægelseslandskabet er et rigtig flot bud på, hvordan et tidligere uudnyttet areal pludselig bliver et attraktivt udeområde. Et, som trækker folk til, i stedet for at støde dem fra. Jeg håber, projektet vil fungere som inspiration og godt eksempel for andre boligområder på, hvordan man kan skabe nye, indbydende sundheds- og fællesskabsfremmende faciliteter."

Det er landskabsarkitekterne MASU Planning, der har stået for udformningen af Bevægelses-landskab i Kastrup.

Partner og landskabsarkitekt Sune Oslev siger:
"Vi har gjort vores bedste for at lave et samlende landskab, der udnytter de eksisterende bakker på bedste vis og som favner de fremtidige brugere på tværs af alle aldersgrupper og ønsker om aktivitet og ophold, og vi synes, det er lykkedes." 


Bevægelseslandskabet har plads til alle

Bevægelseslandskabet består af en kuperet sti, der binder området sammen med naboomgi-velser og seks større delområder, der byder på varierende udfordringer, sport, leg og ople-velser. Anlægget rummer bl.a. tovbaner, klatreskov, kæmpegynger, balanceredskaber, rut-sjebaner, boldbaner, rosenhave og en hundelegeplads til områdets mange hunde og deres ejere.

Tid og sted for indvielsen

Indvielsen finder sted torsdag den 5. november, kl. 16-18. Mød op på Vægterparken 430, 2770 Kastrup.

Data om Bevægelseslandskabet i Kastrup:
Bygherre: Boligorganisationen Tårnbyhuse
Placering: Tårnby Kommune, Vægterparken, det grønne areal langs metrolinjen
Landskabsarkitekt: MASU Planning Aps
Entreprenør: Scheller Hougaard & Petersen A/S

Boligorganisationen Tårnbyhuse kåret til Sundhedsambassadør

Boligorganisationen Tårnbyhuse er netop kåret til Tårnby Kommunes Sundhedsambassadør 2015. Det sker bl.a. i forlængelse af etableringen af Bevægelseslandskabet og dets mange funktioner for at styrke sundheden og det sociale fællesskab.  

Realdanias kampagne 'DET GODE BOLIGLIV' har afsæt i de almene boligorganisationers lange og stærke tradition for at skabe gode rammer for fællesskab og et godt naboskab med plads til alle. Målet med kampagnen er at bidrage til nytænkning af de fysiske rammer omkring livet i de almene boligbebyggelser og dermed en positiv udvikling af boligområdernes fremtid. 

Realdania har med DET GODE BOLIGLIV støttet i alt 71 projekter i kampagnens to ansøgningsrunder i 2012 og 2013. De første projekter er ved at være færdige. Projekter, der har fået støtte i 2013, vil løbende blive færdige frem til 2016.