x

Realdania By & Bygs historicistiske rådhuse hyldes på frimærker

Pressemeddelelse 6. januar 2023

I samarbejde med Realdania By & Byg har PostNord netop lanceret et frimærkeark, der hylder den historiske danske bygningskultur. Arket består af fire frimærker med tegninger af fire historicistiske rådhuse fra Realdania By & Bygs landsdækkende samling af historiske ejendomme.

Igennem de seneste 20 år har Realdania By & Byg købt og restaureret seks af de rådhuse, som i stor stil blev opført i landets købstæder i sidste halvdel af 1800-tallet.

Mange af rådhusene blev tegnet af tidens førende arkitekter, som med inspiration i det 19. århundredes nye arkitekturretning, historicismen, skabte et blikfang og et samlingspunkt i købstædernes bymidte. I dag er rådhusenes funktion forandret, men bygningerne står stadig som et markant element i byerne, og nu bliver fire af de rådhuse, som Realdania By & Byg ejer, tillige hyldet med hver deres frimærke.

De fire rådhuse, der alle er opkaldt efter arkitekterne, der tegnede dem, er: Kornerups Rådhus i Vordingborg, Bindesbølls Rådhus i Thisted, Kochs Tinghus i Store Heddinge og Meldahls Rådhus i Fredericia. Fire bygninger, som er blevet restaureret og bevaret, og som hver især indtager en særlig plads i dansk arkitekturhistorie.

- Selvom mange af de gamle rådhuse ikke længere tjener deres oprindelige funktion, er bygningerne stadig væsentlige elementer i bybilledet. Rådhusene er en del af den fælles, lokale historie på samme måde som postkasser, postbude og frimærker. Det er en stor anerkendelse, at rådhusene nu er kommet på frimærke, siger Peter Cederfeld, administrerende direktør i Realdania By & Byg.

Lokale fortællinger og national bygningskultur

Foruden de fire rådhuse, som nu pryder hver deres frimærke, ejer Realdania By & Byg også Tvedes Rådhus i Sorø og Ambergs Tinghus i Esbjerg. Alle seks rådhuse er købt og restaureret for at bevare dem for eftertiden og sikre, at de kan være med til at levendegøre og formidle fortællingen om en vigtig del af dansk historie og dansk kulturarv. Bygningerne videregiver nemlig ikke blot en fortælling om arkitektur, byggeskikke og materialer; de videregiver også en fortælling om det liv, der er blevet levet i og omkring dem.

- Dansk arkitektur er en vigtig del af vores kulturarv. Derfor sætter vi nu fokus på fire særlige bygninger, som med hver sin unikke historie har bidraget til ikke blot de lokale fortællinger, men til den nationale bygningskultur gennem flere hundrede år. I PostNord vil vi gerne fejre viljen til at bevare og sikre nogle af de vigtige historiske bygninger i landet, og med de nye frimærker får de fire udvalgte restaurerede bygninger en helt særlig opmærksomhed, siger Martin Pingel, designchef i PostNord. 

Råd-, ting- og arresthuse 

I kølvandet på ophævelsen af enevælden, indførelsen af Grundloven og det kommunale selvstyre blev der bygget råd-, ting- og arresthuse i stor stil i de danske købstæder. Rådhusene blev opført som byens hus på byens torv, der i dag som for 150 år siden var købstædernes travle centrum med butikker, handlende og besøgende. Byens hus blev typisk opført som både råd-, ting- og arresthus. Funktionerne var nemlig ofte mange men administrationen lille i disse magtens huse, hvor af mange også rummede en bolig til arrestforvareren.

Sidenhen, i takt med at det kommunale selvstyre blev udbygget, blev de gamle rådhuse mange steder erstattet af nye store, rummelige rådhuse, og bygningen blev reduceret til tinghus og arrest. Men husene syntes med tiden også at blive utidssvarende til denne funktion. Efter kommunesammenlægningerne valgte mange kommuner at sælge deres gamle rådhusbygninger.

Seks af dem er købt af Realdania By & Byg, og de tidligere rådhuse indgår i dag i Realdania By & Bygs samling af 60 historiske ejendomme, som repræsenterer dansk bygningskultur gennem 500 år, og som er med til at fremme en levende bygningsarv.  

Historicismen i provinsen

I samlingen tegner de seks rådhuse både et billede af dansk provinshistorie og dansk kulturarv. De er samtidig et udtryk for den stilretning, som 1800-tallets toneangivende arkitekter hyldede, nemlig ’historicismen’: En arkitekturretning, hvor man så tilbage i arkitekturhistorien og anvendte fortællende elementer gerne fra forskellige stilarter. Husene blev tillige en skønsom blanding af djærve danske materialer såsom røde mursten, tømmer og granit og dengang nymodens materialer som skifer, cement, linoleum, terrazzo og støbejern. 

Arkitekterne hentede inspiration fra nær og fjern, og et kig på nogle af de mange rådhuse rundt om i landet giver da også mindelser om alt fra europæiske middelalderborge og danske renæssanceherregårde, til norditalienske paladser og nederlandske borgerhuse.

Alene et blik på de seks rådhuse i Realdania By & Bygs samling viser den arkitektoniske udvikling, som datidens rådhus-arkitekter var en del af. Med al deres forskellighed er de seks rådhuse med til at formidle en periode i arkitekturhistorien, som har sat sit tydelige aftryk over hele Danmark. 

Rådhusene er i dag udlejet til bl.a. turistbureauer og offentlige myndigheder, men indvendigt - hvor så meget som muligt af det oprindelige inventar er bevaret og restaureret - gemmer de seks rådhuse stadig på mange fortællinger.