x

Stillingsopslag: Hub director

Pressemeddelelse 21. august 2015

Vi søger en hub director til at udvikle og drive ny international satsning inden for arkitektur, byggeri, byudvikling og design.

Realdania er ved at opføre et spektakulært og multifunktionelt hus ved navn BLOX på Christians Brygge i København. Bygningen kommer bl.a. til at rumme formidlingsinstitutioner, en restaurant og andre udadvendte funktioner. I husets erhvervsetager og i naboejendommen Fæstningens Materialgård er Realdania, staten og Københavns Kommune endvidere ved at etablere en innovations- og væksthub for arkitektur, byggeri, byudvikling og design. Hub’en skal agere som smeltedigel for udviklingsorienterede danske og internationale virksomheder i samspil med et livligt start-up-miljø og et tværfagligt forskningsmiljø. Det hele i synergi med formidlingsinstitutioner og udstillingsfaciliteter i verdensklasse. Vi søger nu en hub director til at stå i spidsen for dette udviklingsarbejde og være hub’ens leder og samlende ansigt for hub’ens tilbud og rammer udadtil.

Som hub director bliver du omdrejningspunktet for hub’en i udviklingsfasen og når den er realiseret. En vigtig opgave er at sikre og indfri de høje mål om hub’ens potentiale som vækstdriver og international hub, men med forståelse for den autonomi, som hub’ens kommende lejere, samtidig skal have. Da der ikke er tale om en stilling i et tydeligt hierarki men et netværk, skal du have stærke personlige kompetencer, og mestre både at kunne ’brænde igennem’ og være relationsopbyggende.  Du skal bidrage til, at synergien mellem hub’ens mange forskellige typer medlemmer og lejere understøttes og koordinere events i hub’en i samspil med, hvad der ellers foregår i BLOX. Du skal få hub’en på det internationale landkort og hente og fastholde vigtige internationale medlemmer, som danske spydspidsvirksomheder har en interesse i og vice versa.

I perioden frem mod åbning primo 2018 er der en række udviklingsopgaver, der skal løses i dialog med projektets partnere og projektets mange interessenter. Den overordnede vision for hub’en er på plads, projektet skal udvikles, de centrale aftaler indgås, og aktørerne skal stimuleres og understøttes. For at kunne få succes med så forskellige typer opgaver, kræver det både brancheindsigt og et kreativt tankesæt, så der bl.a. skabes mest mulig effekt af de ressourcer, som projektets partnere kan byde ind med.

Vi søger derfor en person, der
• er visionær og udviklingsorienteret – og ikke er bange for at tage arbejdshandskerne på
• har menneske- og procesforståelse
• har indgående kendskab til kreative erhverv – gerne inden for feltet arkitektur, byggeri, byudvikling og design – og en forståelse for data og digitale redskabers potentialer, der kan matche IT-virksomheder for at sikre synergi hermed
• har en kommerciel tilgang til tingene og forståelse af virksomheders tænkning – gerne med afsæt i, at du selv har etableret egen virksomhed eller som chef i privat virksomhed
• er en dygtig formidler og god til både at forhandle og ’sælge’
• har erfaring og opnået resultater med udvikling af strategiske og komplekse samarbejdsprojekter – og selv er innovativ i forhold til måder at samarbejde på
• har politisk tæft og sans for at afstemme forventninger med mange aktører/stakeholders og sørge for, at det formelle grundlag for samarbejde og aktiviteter er på plads
• har stærke sproglige kompetencer i forhold til den internationale dimension
• har overblik og styr på tingene både i forhold til de langsigtede mål og til aktuelle projekter og opgaver
• har en videregående uddannelse, men en bestemt uddannelsesmæssig baggrund er ikke afgørende

Det vil ligeledes være en fordel, hvis du har
• kendskab til det forskningsmæssige felt inden for området
• erfaring med afholdelse af større events mv.

Løn- og ansættelsesvilkår
Der er tale om en fuldtidsstilling, hvor lønnen fastsættes ud fra kompetencer og erfaring.

Din ansættelse er fra begyndelsen i Realdania, og forventes i 2016 at overgå til den kommende foreningsbestyrelse, som forventes at bestå af bl.a. Erhvervs- og Vækstministeriet, Københavns Kommune og Realdania. Indtil denne er stiftet, varetages den daglige ledelse af Direktør Anne Skovbro, Realdania, i tæt samarbejde med styregruppen.

I de første år frem mod åbning i 2018 vil du arbejde tæt sammen med Realdanias projektleder på opgaven, ligesom dit arbejdssted i denne periode vil være Realdania, kombineret med daglig gang i pilot-hub’en i Fæstningens Materialgård – begge i centrum af København. Du vil også have tæt samarbejde med ressourcepersoner hos de to øvrige founding partnere – staten og Københavns Kommune – ligesom du kommer til at arbejde tæt sammen med de institutioner, der udgør pilot-hub’en fx Design Society, Dansk Arkitektur Center og Københavns Kommunes smart city enhed (Copenhagen Solutions Lab).

Praktisk vedrørende ansøgningsproces
Send din ansøgning og cv senest mandag den 14. september kl. 10 til hubansogning@amrop.dk. Ansættelsessamtaler forventes gennemført i oktober. Udvælgelsesprocessen vil kunne omfatte test og tilhørende individuel tilbagemelding. Ansættelsesstart vil være snarest muligt. Du kan høre mere om stillingen hos Anne Mette Dissing-Immerkær, Amrop, tlf. +45 3314 0155, e-mail hubansogning@amrop.dk.

Download hele stillingsopslaget her (PDF)