x

BLOXHUB: Danske virksomheder skal være verdensmestre i bæredygtig urbanisering

Pressemeddelelse 6. april 2016

Innovationshub’en BLOXHUB vil hjælpe danske virksomheder med at udvikle produkter, der kan bidrage til en mere bæredygtig urbanisering både i Danmark og internationalt. Initiativet bygger videre på danske virksomheders stærke og internationalt anerkendte kompetencer inden for arkitektur, byggeri, byudvikling og design.

Allerede i dag bor 52 % af verdens befolkning i byer, og byernes befolkning forventes at blive fordoblet over de næste 30 år. Det ved vi – men hvordan løser vi den udfordring på en måde, der skaber de bedst mulige byer, hvor der også er tænkt på bl.a. ressourceforbrug, bæredygtige trafikløsninger, plads til social mangfoldighed og i det hele taget behovet for liveable cities?

Foreningen BLOXHUB stiftes officielt 3. juni
BLOXHUB er organiseret som en forening og bliver både et virtuelt fællesskab målrettet aktører i hele Danmark og et åbent kontormiljø centralt i København. Foreningen lanceres officielt 3. juni, men allerede nu arbejdes der intenst for at rekruttere interesserede aktører, ligesom foreningens organisatoriske grundlag er ved at blive færdigetableret. Sideløbende arbejdes der for at skabe den rette sammensætning af foreningens bestyrelse. 

Torben Klitgaard, der er hub director i BLOXHUB, understreger, at danske virksomheder inden for arkitektur, design og byggeri har meget at byde på, når der gælder bæredygtig urbanisering. Den store udfordring for både store og små virksomheder er imidlertid ofte, at det er svært at komme fra den gode ide til det færdige produkt – og derfra videre ud på markedet. 

”Den udfordring tager vi konkret op i BLOXHUB, hvor en af de centrale opgaver bliver at rådgive små- og mellemstore virksomheder. BLOXHUB byder bl.a. på mentorordninger, og virksomheder vil kunne få rådgivning om funding, forretningsudvikling og lignende. Målet er, at virksomheder skal komme fra en enkelt god ide til noget, der kan gøres relevant og tilpasset et stort marked. Midlet er et inspirerende og markedsrettet fællesskab af driftige innovationsaktører,” siger Torben Klitgaard.

Internationale ambitioner
BLOXHUB er igangsat af Realdania i et samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet og Københavns Kommune og har et opstartsbudget på 150 mio. kr. over 10 år. Dertil kommer yderligere finansiering fra forskellige parter i forbindelse med konkrete projekter.

Ambitionen er, at BLOXHUB skal blive en international aktør inden for sit felt og dermed blive et centralt forbindelsesled til innovative samarbejder uden for Danmark for mange danske virksomheder og forskningsmiljøer. Hub’en vil tiltrække mange forskellige typer aktører: fra start ups over små- og mellemstore virksomheder til internationale corporates, forskningsinstitutioner og andre. Kort sagt; alle der ønsker at arbejde i krydsfeltet mellem arkitektur, design, byggeri og IT.

Vil du vide mere
Er du en innovationsvirksomhed eller på anden måde interesseret i BLOXHUB, så kontakt foreningen på info@bloxhub.org.
Læs også mere på www.bloxhub.org

BLOXHUB har fokus på den tværfaglige innovation. Hub’ens medlemmer vil udvikle nye produkter og koncepter på tværs af virksomheder og forskningsinstitutioner. Det er bl.a. dér, hub’en får kant og kan bidrage til, at danske virksomheder kan udvikle sig for at fastholde deres internationale styrkepositioner.  BLOXHUB er i en opstartsfase, og det konkrete indhold er derfor under udvikling. Indtil videre ligger det dog fast, at hub’en tilbyder sine medlemmer tre ting: 

1) Et netværk – dvs. muligheden for at blive del af et dansk og internationalt netværk på tværs af virksomheder og forskningsinstitutioner og for at deltage i events og arrangementer med fokus på videndeling, tværfaglig inspiration, kompetenceudvikling, matchmaking, sparring, pitching mm.

2) Innovationsmuligheder – dvs. mulighed for at hub’ens medlemmer kan deltage i tværfaglige udviklingsprojekter, der udspringer af missionen om bæredygtig urbanisering. Fokus er på, at resultaterne kan omsættes til kommercielle vækstmuligheder for den enkelte projektdeltager.
Hertil kommer innovationsrådgivning, som vil fokusere særligt på de små og mellemstore virksomheder baseret på erfaringer fra TEST og Innovationsradar.dk, som viser, at det særligt er disse virksomheder, der har behov for rådgivning.

3) Et sted – dvs. mulighed for at bo og netværke i bygninger af den højeste internationale standard – nemlig Realdanias byggeri BLOX på Københavns Havn. Enten gennem leje af faste m2 eller pladser, eller gennem leje af flexpladser til satellitkontor, projektarbejde, mødested mm. 
Læs mere om huset på www.blox.dk.
 
BLOXHUB bor i dag i Fæstningens Materialgård ved Frederiksholms Kanal i København. Fra 2018 tredobles BLOXHUB'ens kontormiljø og udvider sine lokaler i Realdanias byggeri BLOX.

BLOXHUB er på den ene side en fysisk bygning, hvor virksomheder, forskningsmiljøer, faglige organisationer, investeringsfonde o.a. får mulighed for at blive samlet under samme tag. På den anden side er BLOXHUB et virtuelt community, der skal tiltrække udviklingsorienterede aktører fra hele Danmark og fra resten af verden. 

Målet er, at de virksomheder, der vil benytte sig af det nye rådgivningstilbud også på længere sigt vil blive knyttet til det netværk og vidensmiljø, der opstår omkring BLOXHUB. Dermed kan de styrke deres fortsatte udviklingsarbejde med nye parter og ny viden.

Følgende organisationer er allerede del af BLOXHUB: Danish Architecture Centre – netværksteamet, City of Copenhagen – Copenhagen Solutions Lab, Danish Design Center, Danish Fashion Institute, Index – Design to Improve Life, Kraks Fond – Institute for Urban Economic Re-search, IFHP – International Federation for Housing and Planning og LinKS (Leadership in the Knowledge Society).