x

BLOXHUB har fået sin chef

Pressemeddelelse 27. november 2015

Med stærke kompetencer og stor viden inden for digitalisering, netværksskabelse og byggeriets produktivitetsevne skal cand.oecon, MBA BYG Torben Klitgaard stå i spidsen for Danmarks nye internationalt orienterede innovations- og væksthub, kaldet BLOXHUB. Torben Klitgaard kommer fra en stilling som direktør for bips, der er Danmarks største faglige netværk for digitalisering i byggeriet.

Torben Klitgaard tiltræder som hub director senest den 1. marts 2016.

Filantropidirektør i Realdania, Anne Skovbro, siger om ansættelsen: ”Med Torben Klitgaard får vi en person, der både kan agere fyrtårn og ’innovationshåndværker’. Han er vant til at have fingrene dybt nede i innovationsprocesser, og samtidig stikker han med sin viden og sit netværk så meget ud fra mængden, at han vil blive et naturligt omdrejningspunkt for Bloxhub’en. Det er vigtigt for at tiltrække de udviklingsdrivende virksomheder, der vil kunne gøre BLOXHUB til det tiltænkte omdrejningspunkt for fremtidens bæredygtige arkitektur, byggeri, byudvikling og design.”

Torben Klitgaard siger: ”Det er med en naturlig portion ydmyghed, jeg nu vil kaste mig over opgaven, der må siges at være et drømmejob. BLOXHUB, som vi nu for alvor kan gå i gang med at etablere, tror jeg på, kan blive et at de næste mange års vigtigste udviklingstiltag for dansk erhvervsliv. Med 20 års erfaring med innovation, udvikling og ledelse af netværksorganisationer føler jeg mig godt klædt på til opgaven og ser nu rigtig meget frem til at skulle ud til en masse innovative virksomheder og høre om deres ambitioner og opsamle det vækstgrundlag, som Bloxhub’en skal få til at blomstre.

Danmarks internationale styrkeposition

BLOXHUB fornemmeste mål bliver at videreudvikle Danmarks internationale styrkeposition inden for bæredygtigt byggeri, byudvikling, design og arkitektur. Initiativet til BLOXHUB kommer fra Realdania, men siden er det udviklet som et partnerskab mellem Københavns Kommune og Erhvervs- og Vækstministeriet. Og i tætte samarbejder med bl.a. Dansk Arkitektur Center og Design Society.

Partnerskabet med Københavns Kommune og Erhvervs- og Vækstministeriet afspejler BLOXHUB's internationale ambitioner. Alle tre parter har stærke internationale samarbejdspartnere og deltager i internationale indsatser, der kan skabe stor værdi for hub’en.

Filantropidirektør Anne Skovbro siger: ”Vi vil ikke blot skabe en national hub, det skal være et sted og et fagligt miljø, som også internationale aktører holder øje med. Danmark har et rigtig stærkt brand i udlandet inden for bæredygtig arkitektur, byggeri, byudvikling, design, og det er det fundament, vi skal bygge videre på. Og nu har vi fundet manden, der kan stå i spidsen for den store opgave. Vi glæder os over, at initiativet nu rigtigt kan komme op i omdrejninger.

Kontakt

Filantropidirektør Anne Skovbro, Realdania
T: 70 11 66 66

Torben Klitgaard
T: 61 20 46 90

Torben Klitgaard er uddannet cand.oecon og MBA BYG. Han har 20 års erfaring med innovationsprocesser og har et indgående kendskab til byggeriets produktivitet og digitalisering fra ansættelser i bl.a. Dansk Byggeri og Arkitema. Han kommer fra en stilling som direktør i bips, der er byggeriets største faglige netværk for digitalisering af byggeriet med ca. 650 medlemmer.

Derudover har han arbejdet med rådgivning af bestyrelser, direktioner og ledelsesgrupper i at udvikle netværksbaserede forretningsmodeller både nationalt og internationalt. Torben Klitgaard har dermed et stort netværk, hvilket bliver en afgørende kompetence i den videre udvikling og realisering af hub’en.

BLOXHUB bliver det helt centrale omdrejningspunkt for det faglige miljø, som allerede er under opbygning i Fæstningens Materialgård, og som får et seriøst vitamintilskud, når Realdanias BLOX-byggeri på Københavns havnefront står klar i løbet af 2018, og hub’en kan folde sig ud på de nye kvadratmetre.

Følgende institutioner er indtil videre del af miljøet omkring hub’en: Dansk Arkitektur Center, Design Society (Dansk Design Center, Danish Fashion Institute og INDEX), Kraks Fonds Byforskning, International Federation for Housing and Planning (IFHP) og Copenhagen Solutions Lab.

Hub’en kommer både til at have lejere, som bor i BLOX, og medlemmer, som kan have en tæt tilknytning til hub’en og dens faglige miljø, uanset hvor de bor i verden.

BLOXHUB's fornemmeste mål bliver at videreudvikle Danmarks internationale styrkeposition inden for bæredygtig arkitektur, byggeri, byudvikling og design. En central opgave bliver at tiltrække vigtige internationale parter, som danske spydspidsvirksomheder har en interesse i og vice versa. Derudover skal Bloxhub’en opsamle og formidle nyeste viden fra forskningsverdenen. BLOXHUB skal desuden arbejde for, at den viden og de erfaringer, som den opbygger, bliver synlige og tilgængelige for vigtige aktører i den offentlige, den private og den tredje sektor.

En af hub directorens vigtige opgaver bliver at skabe synergi mellem BLOXHUB's mange forskellige medlemmer og lejere – samt at koordinere events i samspil med, hvad der ellers foregår i BLOX. Derudover at sikre at BLOXHUB er i en løbende fornyelse og udvikling, så den fastholder rollen som en innovativ og udviklingsdrivende platform i Danmark.

Begrebet ’hub’ er engelsk og betyder noget i retning af kerne eller centrum og anvendes ofte om digitale fællesskaber (communities) enten på internettet eller fysisk i en bygning. Formålet med en hub kan være at fremme innovation, teknologi og videndeling og at være et mødested for brancheaktører. BLOXHUB er et ambitiøst fællesinitiativ med tre founding partners; staten, Københavns Kommune og Realdania. De tre partnere har et fælles fokus på at understøtte vækst inden for arkitektur, byggeri, byudvikling og design og på at levere indhold og aktiviteter i hub’en ved at kanalisere ressourcer, projekter og events mv. ind i arbejdet.