x

Vi vil fremme bedre boliger og boligmiljøer gennem udvikling af eksisterende og nye bo-former, bedre fysiske rammer og formidling af viden om boligforhold.

Vi arbejder problemorienteret

Vi arbejder med seks filantropiske mål og seks initiativer, der har fokus på at løse vigtige samfundsudfordringer og -problemer.

Udfordringer og indsatser

Udfordringer Udfordringer
Udfordringer

Vi opholder os en stor del af tiden i og omkring boligen, og den udgør en vigtig ramme for vores livskvalitet. Der er en lang række forhold, der påvirker kvaliteten af vores boligmiljøer, og mange danskere efterspørger viden om alt fra boligøkonomi, tryghedsforhold, sundhed, grønne omgivelser, funktion og æstetik til vedligehold og forståelse af boligens kvaliteter.

Endvidere ændrer demografiske forhold over tid boligmassen, hvor flere ældre og singler udfordrer det eksisterende boligmarked. Samlet set præges de eksisterende boligmiljøer af ensartede løsninger, der ikke helt matcher de mange måder, der leves på i dag, og de behov, forskellige grupper vil have fremover. 

Udfordringer
Indsatser Indsatser
Indsatser

Vi arbejder ud fra det perspektiv, at en god bolig bygger på individuelle valg og præferencer. Vores indsats skal understøtte og nyttiggøre viden om boliger og boligmiljøer. Gennem udvikling af ny viden og demonstrationsbyggeri vil vi bidrage til nye og eksperimenterende løsninger.

Det gælder både for renovering af de eksisterende boliger og boligmiljøer, der i sagens natur er flest af, og for de boliger og boligmiljøer, der etableres i fremtiden. Endvidere ønsker vi at understøtte bedre naboskaber og nye måder at leve på, der kan rumme mennesker med forskellig social baggrund og skabe alternativer til de mest almindelige boligformer. Sammen med bl.a. de almene boligorganisationer, øvrige større private bygherrer på boligområdet, boligejerne og andre relevante parter, der formidler viden om boliger til bygningsejerne, vil vi bidrage til at udvikle bedre boligmiljøer.