x

Vi vil udvikle, demonstrere og formidle innovative løsninger i byggeriet med det formål at skabe en mere effektiv og værdiskabende byggesektor og mere miljørigtige og sunde bygninger som rammen om vores hverdag.

Vi arbejder problemorienteret

Vi arbejder med seks filantropiske mål og seks initiativer, der har fokus på at løse vigtige samfundsudfordringer og -problemer.

Udfordringer og indsatser

Udfordringer Udfordringer
Udfordringer Byggeriet udgør en betydelig del af samfundsøkonomien, og vores bygninger og boliger danner rammen om vores daglige liv. Derfor er det vigtigt, at vi har en effektiv og innovativ byggesektor, som kan levere bygninger med høj arkitektonisk og byggeteknisk kvalitet. Samtidig udgør byggeriet en væsentlig miljømæssig udfordring, idet en betydelig andel af Danmarks energiforbrug er knyttet til opvarmning og drift af vores bygninger, ligesom en stor del af den samlede affaldsmængde stammer fra byggeri. Byggeriet spiller således en afgørende rolle i forhold til ambitionerne om at bekæmpe klimaforandringerne. 

Vi ved også, at vores sundhed, trivsel og livskvalitet påvirkes af, at mange bygninger har problemer med indeklimaet. Dårligt indeklima påvirker vores trivsel i hverdagen, kan føre til alvorlige sygdomme og har betydelige samfundsøkonomiske omkostninger.
Udfordringer
Indsatser Indsatser
Indsatser Vi vil arbejde for at fremme løsninger, hvor indeklima og energieffektivitet ses i en sammenhæng. Vi fokuserer især på den eksisterende bygningsmasse, fordi den rummer det største potentiale for at reducere byggeriets klima- og miljøbelastning. Vi vil også bidrage til at udvikle ny viden og formidle den til byggesektoren og bidrage til at omsætte forskning til praksis ved at demonstrere og implementere nye løsninger - også i ejerskab.

Vi vil i samarbejde med byggesektorens relevante parter og de statslige aktører fremme en mere effektiv byggesektor. Endelig vil vi styrke bolig- og bygningsejeres viden om konsekvenserne af dårligt indeklima og øge deres handlemuligheder i forhold til at efterspørge og anvende nye sunde og miljørigtige løsninger i deres bygninger.