x

RapAkademiet i Aarhus klar til åbning

Pressemeddelelse 24. april 2015

Et kælderlokale i en tidligere kommunal fritidsklub i boligområdet Bispehaven i Aarhus er indrettet til et rapakademi for unge. RapAkademiet indvies onsdag den 29. april og er et af de udvalgte projekter i Realdanias kampagne DET GODE BOLIGLIV.

RapAkademiet i Østjysk Boligs afdeling 6 – Bispehaven – har eksisteret siden 2012 og har indtil nu haft til huse i trange kælderlokaler. Nu er de gamle lokaler sat i stand og indrettet med et nyt, lækkert lydstudie og velindrettede øvelokaler. Her kan de unge både spille og indspille musik sammen. Akademiet henvender sig til unge mellem 16-30 år. Det er planen at tilknytte professionelle aktører fra blandt andet Århus Musikskole, Jysk Opera, Opgang 2 og Svalegangen, som kan hjælpe de unge med at spille, skrive og selv producere musik.

Indvielse med musik og taler – den 29. april

Indvielsen af RapAkademiet foregår på Bispehavevej 29 (U29) i Aarhus V. Der bliver musik, og Allan Søstrøm, direktør for Østjysk Bolig vil holde en tale. Studieansvarlig Mo Jay viser studiet frem og fortæller historien om tilblivelsen og studiets mange muligheder. Alle er velkomne ved indvielsen, og interesserede beboere kan på dagen melde sig og blive en del af et ideforum for RapAkademiet.

RapAkademiet startede som et projekt, støttet af Aarhus Kommune. Ideen er at styrke de unges motivation, selvværd og sprogfærdigheder gennem musikken og samværet om musikken – og samtidig styrke fællesskabet på tværs i boligområdet. 

Leder af den Boligsociale Helhedsplan, Pia Mortensen, Bispehaven siger: ”Nu er rammene dér, så der kan tages fat på at opbygge et stærkt lokalt fællesskab og en masse musikalske netværk, som inddrager både de unge og de mere professionelle musikaktører, og hvor forbindelser til rapakademier i andre boligafdelinger styrkes og udvikles. Et samarbejde med forskellige kultur-institutioner i Aarhus vil også kunne være med til at udvide et bredt musikalsk fællesskab i boligområdet, som også inkluderer dans og andre musikgenrer end rap.”

Programchef Astrid Bruus Thomsen, Realdania, siger: ”RapAkademiet er et rigtig godt eksempel på, hvordan man kan skabe gode rammer, der både gavner aktiviteter for unge på tværs af kulturer og fremmer kreativitet og fællesskab i et boligområde. Det er meget positivt, at stedet er drevet af engagerede beboere i boligafdelingen.”

Det gode boligliv

RapAkademiet er en af de i alt ”31 vilde idéer”, der har fået støtte fra Realdanias kampagne DET GODE BOLIGLIV. RapAkademiet er organiseret som en forening, der drives af frivillige, engagerede beboere på samme måde som andre af Bispehavens beboerdrevne aktiviteter.

Bygherre: Østjysk Bolig

Placering: Bispehaven, afd. 6, Aarhus Kommune

Rådgiver: AB Akustik og Viggo Madsen A/S

Entreprenør: Egil Rasmussen Århus A/S

Økonomi: 790.000 kr., heraf er 480.000 kr. finansieret af Realdanias kampagne DET GODE BOLIGLIV

Realdania har afsat 100 mio. kr. til kampagnen DET GODE BOLIGLIV, som frem til 2015 skal bidrage med nyskabende projekter fra beboere, ildsjæle, beboergrupper og boligafdelinger, der gennem fysiske tiltag viser veje for, hvordan man kan skabe moderne fælles faciliteter og attraktive rammer om et godt boligliv.

 

Det er kampagnens mål at bidrage til at nytænke de fysiske rammer omkring livet i de almene boligområder. Det sker ved at støtte idéer og projekter fra dem, der kender områderne bedst – nemlig beboerne – og hjælpe dem med til at gøre idéerne til virkelighed.