x

Rådgivere udvalgt til at finde nye veje til udvikling af udsatte boligområder

Pressemeddelelse 7. april 2015

Tre forskellige rådgiverhold af faglige specialister er udvalgt til på kryds og tværs at dykke dybt ned i hver deres perspektiver på udviklingen af udsatte boligområder, nemlig de sociale, fysiske og organisatoriske perspektiver. Arbejdet er en del af udviklingsprojektet Boligliv i balance.

De udvalgte rådgivere skal komme med en række anbefalinger til, hvordan vi i fremtiden kan bringe de udsatte boligområder i bedre balance. Udgangspunktet for rådgiverne er, at de skal bygge videre på eksisterende viden og erfaring fra området – og så er det også meget vigtigt, at nye greb tager udgangspunkt i en dyb forståelse for boligområdernes historik og de rammer, som de fungerer indenfor.

 

De udvalgte hold af rådgivere er:

 

Organisering

  • TEAM DALBERG/NDC med Gunvor Christensen (SFI), Birgitte Mazanti (CFBU), Henning Winther (Brabrand Boligforening), Matthew Camp (ICIC) og Toby Eccles (Social Finance).

Social

  • TEAM SUS med Social+, Kenneth Balfelt Team, GivRum, acelab, Boliglaboratoriet samt Troels Schultz Larsen og Kristian Nagel Delica.

Fysik

  • TEAM ARKITEMA med Lendager Arkitekter og Orbicon Ingeniører samt de eksterne eksperter Uffe Philips (Willis), Rasmus Friis (Tetris) og Rune Thorbjørn Clausen (CBS).

 

Udsatte boligområder i den almene boligsektor

Med etableringen af den almene sektor har vi i Danmark udviklet et boligbyggeri, som sikrer alle –også samfundets fattigste grupper – mulighed for en god og anstændig bolig. Og det er noget, som politikere og planlæggere kommer fra hele verden for at tage ved lære af. Men i de senere år har vi kunnet konstatere, at nogle boligområder er kommet ud af balance. Det har mange årsager, men det er afgørende at erkende, at problemerne i udsatte boligområder ikke alene er en lokal udfordring for det enkelte boligområde, men først og fremmest et væsentligt samfundsanliggende.

 

Siden 1980’erne har det danske samfund oplevet en større og større opdeling af befolkningsgrupperne, bl.a. en øget geografisk opdeling af rige og fattige i byerne. Det betyder, at visse boligområder oplever udfordringer i forhold til koncentration af udsatte befolkningsgrupper, høj utryghed og dårligt omdømme i forhold til det nære boligmiljø. Det er særligt beboerne i de store montagebyggerier fra 1960’er og 1970’erne – der typisk er monotone, isolerede enklaver i forstæderne med ringe forbindelse og kobling til de øvrige byområder – som står med disse udfordringer.

 

Boligliv i balance

Som beskrevet ovenfor er der altså både en bymæssig fysisk udfordring og en socialpolitisk udfordring i forhold til at skabe udveksling og balance i byerne.

 

Realdania vil med udviklingsprojektet Boligliv i balance sætte fokus på den svære kunst at skabe de rette fysiske og organisatoriske rammer om velfungerende sociale fællesskaber i vores boligområder. Det er en opgave ingen kan løfte alene, men evner vi at samle kræfterne og i fællesskab løfte de udsatte boligområder, så vil der ikke blot være store gevinster at hente for boligområderne, men også inspiration og læring at hente for mange andre.