x

Ældreboliger som botilbud for ældre med autisme

Pressemeddelelse

5. januar 2012

Region Midtjylland vil opføre 4 ældreboliger og særlige fællesfaciliteter i tilknytning til Hinnerup Kollegiet i Hinnerup ved Århus som en udbygning af de eksisterende botilbud for mennesker med autisme. Realdania støtter en kvalificering af projektet med 2,5 mio. kr.

test

Regionsrådet i Region Midtjylland har reserveret en anlægsbevilling på 5,9 mio. kr. til at opføre 4 nye ældreboliger med tilhørende fællesfaciliteter i Hinnerup vest for Aarhus. Målet er i samarbejde med Landsforeningen Autisme, det nationale Videnscenter for handicap og socialpsykiatri under Socialstyrelsen og Realdania at bygge de nye boliger og fællesfaciliteter med afsæt i ”Modelprogram for boliger til ældre med autisme”. Byggeriet skal samtidig fungere som vidensplatform for udvikling af viden om ældre med autisme. Bolig og fællesfaciliteter tænkes opført imellem to eksisterende bofællesskaber og tænkes umiddelbart sammenbygget med disse.

Realdania bevilgede i 2009 en ramme på 750.000 kr. til den selvejende institution Sofiefonden til at udvikle et modelprogram for boliger til ældre med autisme. Der manglede viden om området, da gruppen af ældre med autisme var - og stadig er - en forholdsvis ”ny” gruppe. 

Udviklingen af modelprogrammet blev forankret i en styregruppe med repræsentanter fra Sofiefonden, Landsforeningen Autisme og Realdania. Derudover blev der nedsat et videnspanel, hvor blandt andet Hinnerup Kollegiet var repræsenteret.

Modelprogrammet blev lanceret i foråret 2010 og Hinnerup Kollegiet har siden arbejdet på ideen om at få etableret et bo-tilbud for ældre med autisme.

”Det er vigtigt for Realdania at skabe viden om, hvordan de fysiske rammer kan spille sammen med og understøtte denne gruppe ældres specifikke behov. Vi glæder os derfor over, at modelprogrammet i forbindelse med opførelsen af boligerne på Hinnerup Kollegiet nu bliver brugt som inspiration og planlægning af ældreboliger for mennesker med autisme. Det vil på sigt være med til at skabe en vidensplatform, som vil være nyttig ved fremtidige byggerier,”  siger projektleder Marianne Kofoed, Realdania.

”Vi er meget glade for, at Realdania i samarbejde med os vil udvikle og opføre et specialmiljø målrettet ældre med autisme”, siger Lars Aarup Jensen fra Hinnerup Kollegiet. – ”Vi bliver nu klogere på, hvilke fysiske rammer, der bedst understøtter det faglige arbejde med ælde mennesker med autisme. Jeg forventer, at vi kan lære meget om arbejdet med ældre med autisme i den nye ældreenhed, som vi får mulighed for at etablere på Hinnerup Kollegiet og ser frem til at formidle denne viden til andre, der arbejder med målgruppen,” siger Lars Aarup Jensen.   

Kvalificeringen af boligerne på Hinnerup Kollegiet kommer til at foregå i et samarbejde med beboere, pårørende og eksperter.

”I 2011 var der 933.782 over 65 år i Danmark. Mellem 0,5 og 1 pct. af disse har autisme, og en del af dem bor allerede i botilbud for mennesker med funktionsnedsættelser. I de kommende år vil der komme endnu flere ældre med autisme, og vi har nærmest ingen viden om, hvordan aldring påvirker denne gruppe. Os bekendt er der ikke tidligere bygget boliger til ældre med autisme i Danmark, som tager udgangspunkt i modelprogrammet, og dette nye byggeri, som Realdania og Region Midtjylland støtter, kan bidrage til at udvikle viden om, hvordan man fremover skal tilrettelægge de fysiske rammer efter ældre med autismes behov. I ViHS glæder vi os til at følge denne udvikling. Vi har som videnscenter i forvejen fokus på aldring og handicap i de følgende år,” siger Charlotte Holmer Jørgensen, Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri, Socialstyrelsen.

”I mange år har vi fokuseret på børn, unge og voksne med autisme og dermed helt glemt en stadig voksende ældregruppe. De særlige kommunikative og sociale vanskeligheder som denne gruppe har, bliver forstærket når de tilegnede kompetencer forsvinder eller udfordres af geriatriske lidelser,” siger Morten Carlsson, formand, Landsforeningen Autisme. – ”Vi oplever borgere, som ikke kan håndtere deres tilstødende sygdomme og derfor ikke får den rette behandling. På samme måde kan dagligdagen i en almindelig indrettet bolig også virke hæmmende for livskvaliteten og nogle gange formentlig være med til at forværre den enkeltes evne til at være selvhjulpen. Landsforeningen Autisme ser derfor med tilfredshed på at Realdania og Region Midtjylland er indstillet på at sikre et pionerarbejde på dette område.”