x

Bovbjerg Fyr fejrer indvielse

Pressemeddelelse 4. juni 2014

Fredag den 6. juni kan ildsjælene bag projektet ’Bovbjerg Fyr tæller’ invitere indenfor i nyindrettede rammer. Nu kan fyret i endnu højere grad fungere som mødested for lokale borgere, turister og erhvervsliv. Projektet står færdigt som det første i Realdanias kampagne Stedet Tæller.

Da de frivillige kræfter, som driver Bovbjerg Fyr, i 2012 modtog realiseringsstøtte gennem Stedet Tæller, var stedet udfordret. De trange rammer kunne slet ikke rumme stedets aktiviteter og mere end 130 frivillige. Idéen var derfor at opdatere de fysiske rammer, så det i højere grad blev muligt at formidle fyrtårnet, naturen og bruge stedet som lokalt mødested.

Nu står de opdaterede rammer færdige. Fyret er bygget om og gjort tilgængeligt og attraktivt for nye målgrupper. Et nyt køkken, flere toiletter, en café, elevator, depot og et stor udstillingsrum skaber nu endnu bedre muligheder for at servicere de godt 40.000 gæster, der hvert år lægger vejen forbi.

Lokalt samarbejde skaber udvikling
”Vi vil gerne formidle fyret og naturen, og vi tror på, at vi kan tiltrække endnu flere kulturturister. Vi vil gerne skabe muligheder for, at det lokale erhvervsliv kan bruge bygningerne til møder i omgivelser, der inspirerer. Og vil gerne fortsat arrangere teaterforestillinger, koncerter, kunstudstillinger, debataftener, klatreaktiviteter og en hel masse andet. Det kan vi nu,” fastslår Lene Christiansen, som er fyrmoster på Bovbjerg Fyr og tilføjer: ”Projektet har udviklet sig meget, siden vi begyndte, og det er det kun blevet bedre af. Vi har været løbende i dialog med Realdania og fået værdifuld rådgivning fra arkitekterne. Vi har lyttet, og vi føler os hørt. Nu glæder vi os bare til at byde indenfor.”

Programchef i Realdania, Karen Skou, supplerer: ”I Realdania ser vi ofte, at det er i samspillet mellem ildsjæle, kommune og erhvervsliv, at de virkelig gode og solide projekter opstår. Når forskellige aktører i yderområdernes lokalsamfund arbejder sammen mod et fælles mål og med afsæt i stedbundne potentialer, er der grobund for positive forandringer og lokal udvikling. Og lige præcis det er Bovbjerg Fyr et rigtig godt eksempel på”.

Et nyt, kulturelt fyrtårn
På Bovbjerg Fyr glæder man sig til sommerens aktiviteter – blandt andet fællesspisninger for lokale og turister, månedlige udstillinger, guidede ture, rappelling på fyret og meget andet. Håbet er også, at det lokale erhvervsliv får øjnene op for Bovbjerg Fyr som et sted, hvor man kan holde møder og seminarer og lade sig inspirere af de storslåede omgivelser til at tænke stort og kreativt. Fra at være et fyrtårn for skibe, der skulle navigere sikkert gennem Nordsøen, er Bovbjerg Fyr blevet et socialt og kulturelt fyrtårn i lokalområdet.

Indvielsen
Bovbjerg Fyr indvies den 6. juni kl. 14. – alle er velkomne.

Bidragsydere
Udover 3.880.000 kr. fra Stedet Tæller, har Færchfonden støttet projektet ½ mio kr. LAG Lemvig har bidraget med 1 mio. kr.
Lauritzen Fonden med 40.000 kr. Bovbjerg Fyrs Støtteforening med næsten 450.000 kr.
 Bevicafonden, Vanførefonden har hver især bevilget 50.000 kr. til gode adgangsforhold fra fyrgård og inden døre, Bygningsbevaringsfonden har bevilget 20.000 kr. til renovering af fyrgården.

Rådgivere og udførende
Projektet er gennemført med rådgivning fra Vilsbøll og Poulsen, Erik Einar Holms Tegnestue samt ingeniør Bent Moesby, og alle ændringer er gennemført i respekt for den eksisterende bygning.

Om kampagnen Stedet Tæller
Stedet Tæller er en Realdania-kampagne, der frem til 2016 støtter konkrete, fysiske projekter i Danmarks yderområder. Det er formålet, at kampagnens projekter skal være med til at udvikle og udnytte de stedbundne potentialer, der kan bidrage til at styrke livskvaliteten i yderområderne. Realdania har afsat i alt 115 mio. kr. til at støtte konkrete, fysiske projekter samt afsat midler til formidling af viden og inspiration til aktører i yderområder.