x

Byen og havnen mødes i Struer

Pressemeddelelse 20. marts 2015

Struer Kommune har fået støtte fra Realdania til et projekt, der både binder byen og havnen sammen og forhindrer fremtidige oversvømmelser.

Struer har gennem mange år arbejdet kvalificeret med byens rum og grundlæggende identitet som købstad og havneby. Realdania vil gerne bidrage til byens gode udvikling og støtter nu et byrums- og klimatilpasningsprojekt, der skal mere end bare holde vandet ude af byens kældre.

Arbejdet er allerede indledt med udarbejdelsen af forundersøgelsen ”Struer bymidte og havn”, der blev færdig i 2014. Her peger det internationalt anerkendte arkitekt- og byudviklingsfirma Gehl Architects på en lang række udfordringer og tendenser, der skal danne grundlag for udskrivelse af en arkitektkonkurrence. Konkurrencen skal give bud på, hvordan man kan udforme arealerne omkring Brobuerne mellem byens havn og midtby. Brobuerne har i sig selv nogle væsentlige arkitektoniske kvaliteter, og udgør samtidig det bymæssige ”hængsel”, der forbinder by og havn.

Arkitektkonkurrencen skal også resultere i konkrete ideer til, hvordan Struer kan kombinere sit behov for klimatilpasning med ønsket om en velfungerende og attraktiv byudvikling. Konkurrencens fokus vil især være på samspillet mellem bymidte og havn i og omkring brobuerne. Begge bydele besidder hver for sig oplagte potentialer, som - hvis de tænkes sammen - vil kunne styrke byliv, bosætning og turisme. Gehl Architects-analysen peger på både strategiske og fysiske muligheder for udvikling af områdets stedbundne potentialer. Hvis potentialerne bliver bedre udnyttet, vil de kunne skabe en bedre sammenhæng mellem nye bymæssige funktioner, erhverv og rekreative oplevelser.

"En bedre udnyttelse af byens købstads- og havnemiljø er helt afgørende for områdets udvikling. Det har i mange år indgået som et af de vigtigste mål i kommunens plan- og udviklingsstrategier. En visionær byudvikling er på lang sigt en absolut forudsætning for, at vi kan fastholde og tiltrække borgere til kommunen. Vi er derfor meget glade for den store håndsrækning Realdania vil yde," siger borgmester Mads Jakobsen.

Der er en helt særlig grund til, at Realdania har valgt at støtte projektet i Struer.

"Mange købsstæder rundt om i Danmark har forhold, der minder om forholdene i Struer. Vi håber derfor, at projektet kan danne inspiration hos andre og give svar på, hvordan en strategisk udvikling kan samle bylivet i midtbyen, inddrage klimatilpasning og samtidig medvirke til, at byen fastholder sin attraktionsværdi. Det bliver spændende at se, hvilke konkrete løsningsforslag, vi bliver præsenteret for i den kommende arkitektkonkurrence," siger Pelle Lind Bournonville, projektchef i Realdania.

Fakta

Fase 1 i opgaven indeholder afholdelse af en arkitektkonkurrence (ca. 9 måneder).
Fase 2 indeholder den politiske behandling, udbud og realiseringsfasen (min. 12 måneder).
Det overordnede budget for opgaven lyder på 24 mio. kr., hvor Realdania bidrager med 12 mio. kr.

Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af Struer Kommune.