x

Projektområdet er et 500 m langstrakt parkeringsareal ved boligbebyggelsen Høje Gladsaxe i den sydlige del af Gladsaxe Kommune.

Området bliver fremover ankomstareal og forplads for hele Høje Gladsaxe og vil  fremstå som et sammenhængende landskabeligt forløb med et malet bånd som slynget stiforbindelse gennem området. På parkeringsfladen etableres en række cirkulære nedslag i form af arenaer med forskelligt indhold til glæde for alle.

Projektforslaget
Bedømmelsesudvalgets bemærkninger til Byens Arena i bedømmelsesrapporten
Syddansk Universitets evaluering af Byens Arena

EN GOD OMVEJ

Projektet er en del af kampagnen "En god omvej" der sætter fokus på, hvordan  fysiske rammer kan skabe bedre vilkår for det aktive og sunde hverdagsliv med fokus på bevægelse i det fri, lige der hvor man bor eller færdes i det daglige.

Landets kommuner var inviteret med gennem et såkaldt call. De skulle konkurrere om at komme med de bedste bud på nyskabende og eksperimenterende idéer til projekter, der kan fremme bevægelse i lokalområdet. De bedste idéer blev udviklet til skitseprojekter, og derefter blev ni projekter udvalgt og er nu realiseret