x

Aktuel forskning skal styrke kampagne for udsatte boligområder

Pressemeddelelse 20. marts 2017

Et ekspertudvalg er nedsat for at bidrage til og udfordre den nye tilgang til udsatte boligområder i kampagnen ’By i balance’.

Med kampagnen ’By i balance’ vil Realdania arbejde for at finde nye idéer og tilgange til at vende de negative udviklingstendenser, der præger udsatte boligområder. Kampagnen tager udgangspunkt i en længerevarende vidensopsamling og en hypotese om, at et større ”socialt mix” i de udsatte boligområder vil fremme børn og unges muligheder for at tage en uddannelse og dermed medvirke til at bryde den negative spiral. 

Ekspertgruppe

Fra starten af Realdanias nye arbejde med udsatte boligområder har der været fokus på, at indsatsen skal hvile solidt på de sidste mange årtiers forskning og praksis på området. Derfor har Realdania bedt en gruppe eksperter på feltet om at fungere som sparringspartnere i forbindelse med kampagnen. Ekspertgruppen skal supplere Forandringsudvalget og skal først og fremmest bidrage med ny forskningsbaseret viden om transformation af udsatte boligområder. Gruppen er desuden blevet bedt om at komme med bud på eventuelle oversete problemstillinger og perspektiver samt at udfordre kampagnens metoder, mål og virkemidler. 

Ekspertgruppens deltagere er udvalgt ud fra deres særlige indsigt i og viden om fysiske forandringer, beskæftigelse og job, skole og uddannelse samt tryghed og image. Derudover er der lagt vægt på viden om udfordringer og muligheder ved de eksisterende rammevilkår. 

Ekspertgruppen består af: 
 • Annika Agger, RUC
 • Birgitte Mazanti, Center for Boligsocial Udvikling
 • Cecilie Dohlmann Weatherall, Kraks Fond Byforskning
 • Claus Bech-Danielsen, SBi
 • Frans Clemmensen, BL
 • Hans Thor Andersen, SBi
 • Jens Kvorning, Kunstakademiets Arkitektskole
 • Jonas Schytz Juul, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
 • Lars Pico Geerdsen, Kraks Fond Byforskning
 • Marie Stender, SBi
 • Tom Nielsen, Arkitektskolen i Aarhus
 • Vibeke Jakobsen, SFI

Gruppen udvides løbende.

Ekspertgruppen mødes 2 gange årligt og kan derudover inddrages i specifikke problemstillinger i de enkelte pilotprojekter i kampagnen. 

Første møde

På gruppens første møde den 17. marts præsenterede deltagerne deres egne og andres forsknings- og vidensprojekter af relevans for kampagnen. Professor Claus Bech- Danielsen fra SBi præsenterede et aktuelt forskningsprojekt om danske og internationale erfaringer med transformation af udsatte boligområder, og Direktør Lars Pico Geerdsen fra Kraks Fond Byforskning præsenterede fondens aktuelle forskning på området. 

Læs Professor Claus Bech-Danielsens oplæg 
Læs Direktør Lars Pico Geerdsen fra Kraks Fond Byforsknings oplæg