x

By i balance - ny tilgang skal løfte udsatte boligområder

Pressemeddelelse 12. januar 2017

Blogindlæg af programchef Astrid Bruus Thomsen

 

Ulige chancer

Et barn, der vokser op i et udsat boligområde med forældre med få ressourcer, har kun 16 procent chance for at rykke op socialt i livet. Hvis samme barn derimod vokser op i en bydel, hvor der bor mange fra middelklassen, stiger chancen til 52 procent. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Det vil sige, at det sted, man vokser op, kan have afgørende betydning for, hvordan man klarer sig i livet. Derfor er det et problem, at der er sket en opdeling af byerne i rige og fattige kvarterer - en tendens, som er stigende i takt med urbaniseringen. Udsatte befolkningsgrupper er blevet koncentreret i en række udsatte boligområder i forstæderne, som ofte er fysisk og mentalt adskilt fra resten af byen.

I dag bor godt 65.000 mennesker i boligområder, der er på regeringens ghettoliste fra 2016.

Det har også samfundsøkonomiske konsekvenser. Økonomiske modeller viser, at hver borger, der ender med socialt og helbredsmæssigt at stå uden for samfundet, koster samfundet cirka 15 millioner kroner over et helt liv.

En ny tilgang

Der er blevet investeret massivt i indsatser i udsatte boligområder gennem de seneste 30 år, og de mange gode tiltag har haft stor betydning for boligområderne. Løsningerne tager udgangspunkt i en områdebaseret tilgang, hvor både sociale og fysiske helhedsplaner realiseres inden for boligområdets matrikler.

De områdebaserede indsatser har haft positiv effekt for det enkelte individ i boligområdet, men ofte sker der det, at beboere, som løftes socialt, flytter væk fra boligområdet, og nye udsatte beboere flytter ind. Dermed skaber områdeindsatserne ikke varige sociale forandringer for boligområdet som helhed.

Vi tror i Realdania på, at der er brug for en ny tilgang: et bredere perspektiv, hvor vi i højere grad ser områderne i deres kontekst i den øvrige by. Forskningen peger på, at effekterne af indsatserne er langt større, når der arbejdes med at skabe sammenhæng til den øvrige by gennem en kombination af fysisk byudvikling og sociale, uddannelses- og beskæftigelsesmæssige virkemidler.

Derfor skal de enkelte indsatser i udsatte boligområder tage udgangspunkt i langsigtede strategiske udviklingsplaner, hvor mange aktører kobles sammen, og hvor for eksempel skolerne, uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet spiller en langt større rolle.

Realdanias indsats

I Realdania arbejder vi med en problemorienteret og langsigtet form for filantropi. Udsatte boligområder er ét af de hovedfokusområder, hvor vi tror, at Realdanias ressourcer kan sættes positivt i spil med andre aktører for at skabe varige forandringer. Sidste år afsluttede vi et større analyseprojekt af problemstillingerne, og siden sommer 2016 har vi arbejdet med en ambitiøs, langsigtet indsats i tæt samarbejde med boligorganisationer og kommuner.

Konkret tager vi fat i boligområder i Gladsaxe, Høje-Taastrup og Esbjerg. De strategiske udviklingsplaner skal udvikles i et tæt samarbejde mellem boligorganisationer, kommune, beboere og rådgivere. Der gennemføres udbud efter rådgivere i løbet af foråret 2017, som kan findes på kommunernes hjemmesider og på udbud.dk. Vi afsætter desuden fondsmidler til innovative enkeltprojekter i andre udsatte boligområder.

Et vigtigt element i arbejdet er et forandringsudvalg, der skal fungere som kampagnens og projekternes overordnede sparringspartner. Forandringsudvalget består blandt andet af de centrale aktører fra stat, kommuner og den almene boligsektor og skal bidrage med viden og nye tilgange i arbejdet med udsatte boligområder.

Jeg håber, at vi kan tage fat på nogle af hovedudfordringerne og løsningerne i de udsatte boligområder, så vi i fællesskab kan arbejde for at skabe en socialt og funktionelt blandet by, hvor alle har samme muligheder for at udfolde det gode liv.

Konkrete erfaringer og resultater fra arbejdet formidles og deles undervejs. Du kan følge med på projektbeskrivelsen By i balance

---

Dette blogindlæg er oprindeligt udgivet af Astrid Bruus Thomsen på LinkedIn. Her kan du også se kommentarer til indlægget og selv skrive en kommentar.

Blogindlægget 'By i balance - en ny tilgang til udsatte boligområder' på LinkedIn