x

Team Niels Bjørn skal udvikle boligområder i Høje-Taastrup

Pressemeddelelse 29. juni 2017

Det tværfaglige team Team Niels Bjørn (som består af Bureauet Niels Bjørn, Urban Creator, Resonans, Sted, Primus Arkitekter og Byrumklang) er udvalgt som de rådgivere, der skal udvikle en helhedsorienteret, strategisk udviklingsplan for de almene boligområder Tåstrupgård, Gadehavegård og Charlottekvarteret i Høje-Taastrup Kommune.

Den strategiske udviklingsplan skal bidrage til, at boligområderne i fremtiden bliver en mere naturlig og velfungerende del af Høje-Taastrup. Cirka 10 procent af Høje-Taastrup Kommunes borgere bor i dag i de tre boligområder.

Det er partnerskabet bag initiativet By i balance (Høje-Taastrup Kommune og boligselskaberne KAB, AKB Taastrup, DFB, VIBO og DOMEA), der sammen med Realdania har valgt Team Niels Bjørn blandt de indkomne forslag.

Bredt sammensat team

Med Team Niels Bjørn er der fundet et stærkt og meget bredt sammensat hold med mange forskellige kompetencer – både hvad angår arkitektfaglige aspekter af opgaven og boligsociale udfordringer. Med afsæt i det gode arbejde, der allerede er udført i boligområderne, vil teamet skabe en udviklingsplan, som bringer Høje- Taastrup godt frem mod 2040. Blandt andet har teamet fokus på, hvordan man kan komme fra analyse og strategiske skitseforslag til realisering.

Konkret lægger Team Niels Bjørn op til at udvikle en kernefortælling – i dialog med repræsentanter for alle involverede interessenter i projektet. Fortællingen skal bidrage til at styrke en fælles identitet for det samlede område. Udviklings-planen skal også udstikke en retning for, hvordan de tre almene boligområder kan komme til at hænge sammen med de andre byprojekter, som også er i gang i Høje-Taastrup Kommune i øjeblikket. Det drejer sig om NærHeden, Nordic Water Univers, Hedeland og Høje Taastrup c. 

En del af initiativet By i balance

De almene boligområder Tåstrupgård, Gadehavegård og Charlottekvarteret udgør tilsammen et af i alt tre pilotprojekter i Realdanias initiativ By i balance. Initiativet involverer også udsatte boligområder i Esbjerg og Gladsaxe. Frem mod 2020 vil Realdania i partnerskab med boligorganisationer og kommuner udarbejde strategier og konkrete projekter, som skal øge kontakten mellem de udsatte boligområder og byen omkring. Målet er løfte de udsatte boligområder, så de bliver trygge, sunde og socialt bæredygtige bydele - med attraktive rammer for både beboere og besøgende.