x

C40 samler borgmestre fra en række af verdens største og mest klimaambitiøse byer om at nedbringe udledningen af CO2 og andre drivhusgasser og fremme bæredygtige løsninger, mindske luftforurening og skabe sunde og gode byer at leve i.

Realdania har siden 2013 støttet C40-partnerskabets arbejde for at bidrage til, at verdens byer får værktøjer og viden til konkret og målbart at reducere CO2-udledningerne og klimasikre byerne. Sammen med amerikanske Bloomberg Philanthropies og britiske The Children’s Investment Fund Foundation er vi en af tre strategiske hovedbidragsydere til C40. 

Danmark og danske kommuners rolle i C40

I vores samarbejde med C40 har vi et særligt fokus på klimahandlinger, som reducerer CO2udledninger og samtidig skaber bymæssige kvaliteter for borgerne, samt på at bringe C40’s viden og værktøjer ud til danske kommuner. Helt konkret har C40’s arbejde inspireret vores DK2020-initiativ, hvor danske kommuner udvikler klimahandlingsplaner der flugter med Parisaftalen med udgangspunkt i C40’s internationale standarder.  

I alt 95 danske kommuner har gennem DK2020-projektet indtil videre forpligtet sig på at udvikle lokale klimahandlingsplaner, som viser vejen til klimaneutralitet senest i 2050. DK2020-kommunerne arbejder med standarder og værktøjer udviklet af C40 og går dermed i fodsporene på nogle af verdens største og mest klimaambitiøse byer. Samtidig er de med til at skrive international klimahistorie – for det er faktisk første gang, C40’s internationale standard ’The Climate Action Planning Framework’ (CAPF) bliver brugt og videreudviklet til brug i mindre byer og kommuner. 

Læs mere om DK2020

Selvom København er en af de mindste byer i C40-netværket, spiller den danske hovedstad en nøglerolle som en af verdens innovative og grønne hovedstæder. København er medlem af C40 med status som innovationsby og leder C40’s netværk for grøn vækst. København huser også netværkets internationale kontor, som er en del af BLOXHUB, som vi har stiftet i samarbejde med Erhvervsministeriet og Københavns Kommune.

Læs mere om BLOXHUB

Hvad er C40? 

C40 er et globalt netværk af 97 af verdens største og mest klimaambitiøse byer, som samarbejder om at reducere CO2-udledning og imødegå klimaændringer. C40 arbejder med at udvikle og gennemføre politikker og programmer, der skaber målbare reduktioner i udledningen af drivhusgasser i byerne samt på at finde bæredygtige løsninger på klimaproblemerne.

C40's medlemsbyer repræsenterer ca. 25 % af klodens BNP og 8 % af verdens befolkning. Langt hovedparten af byerne ligger ved kysten og er derfor samtidig meget udsatte for klimaforandringer. 

Udledningen af drivhusgasser fra C40-byerne forventes at falde til under 2 mia. tons årligt i 2030 - eller i gennemsnit fra 5 t CO2-ækvivalenter/indbygger per år til 2,9 t CO2-ækvivalenter/indbygger per år i 2030. C40's meget ambitiøse målsætning er at gennemføre tiltag, som i 2030 samlet set vil have reduceret CO2-udledningen med 25 mia. tons i forhold til business-as-usual scenariet.

Medlemsbyerne tæller blandt andet: London, Jakarta, Rio de Janeiro, Johannesburg, Melbourne og Ho Chi Minh City. 

Læs mere på C40's hjemmeside

Hvordan arbejder C40?

C40 indsamler, deler og formidler viden og best practice om, hvordan byerne reducerer CO2-udledning og indgår strategiske partnerskaber mellem byer på tværs af landegrænser.

C40 fremmer proaktiv vidensdeling og udveksling ved at sætte byer, der arbejder med ensartede tekniske, operationelle og politiske forhindringer, sammen i et netværk. Her kan byerne udveksle erfaringer i en serie under-netværk, hvor de kan lære af hinandens gode og dårlige erfaringer.

C40 støtter medlemsbyerne i at gennemføre klimaprojekter ved at tilvejebringe og formidle teknisk bistand, forskning og viden. 

C40 samler borgmestre fra byer, som har implementeret klimaforandringsprojekter med påviste høje virkningsgrader. C40 har dermed et indbygget højt involverings- og engagementsniveau blandt medlemsbyerne.

Hvordan støtter vi C40?

Realdania har støttet C40 siden 2013 og indgik i 2019 et nyt partnerskab med den danske stat om en ny fælles bevilling frem til 2025. Realdanias støtte sker i et partnerskab mellem to andre store filantropiske organisationer: Bloomberg Philanthrophies (US) og Children’s Investment Fund Foundation (UK).

Vi støtter C40's kernedrift med ca. 170 mio. kr. i perioden 2020-2025. Den danske stat støtter med yderligere 67 mio. kr. i samme periode, denne støtte er særligt målrettet indsatser i byer i udviklingslande.

Bloomberg Philanthropies er en filantropisk fond i USA, der har som mission at sikre et bedre og længere liv for det størst mulige antal mennesker. De ambitiøse mål bygges på de erfaringer, som stifteren Mike Bloomberg har gjort sig som en af verdens mest succesfulde forretningsmænd og tidligere borgmester i New York.

Bloomberg Philanthropies arbejder på at skabe katalytisk forandring indenfor fem områder: kunst, kultur, uddannelse, miljø, innovativ regeringsførelse og offentlige sundhedsydelser.

Bloomberg Philanthropies

CIFF er en uafhængig filantropisk organisation, der har som mål at vise, hvordan man kan forbedre børns liv i udviklingslandene ved at skabe omfattende og bæredygtige forandringer. CIFF mener, at alle børn fortjener at leve, trives og blive voksne i et miljø, der er støttende og sikkert. Medarbejdere og bestyrelse i CIFF kombinerer det bedste fra udviklingsarbejde og forretningsverdenen, hvilket sikrer at begge sektorer indgår i organisationens arbejde. Det er CIFF's holdning, at klimaforandringer udgør en af de største trusler mod børn der lever i fattigdom i udviklingslandene.

CIFF - Children's Investment Fund Foundation

København påtager sig sit ansvar i forhold til at udvikle og præsentere nye løsninger, som kan bidrage med de bedste svar på vores globale udfordringer såsom at mindske CO2-udledningen verden over. København har den ærefulde status som innovationsby, leder C40-netværket inden for grøn vækst og arbejder aktivt på at øge kendskabet til byens bæredygtige løsninger og kompetencer til gavn for storbyer verden over og for hele Danmarks erhvervsliv.