x

De akutte klimaforandringer er på alles læber i disse år. Det er ved at gå op for mange, at det er alvor og der skal gøres noget.

Det er ikke for sent, men tiden er knap. Vi kan stadig nå at vende udviklingen, men der skal langt mere fart på. Ambitionerne skal hæves, og der skal være mere handling og mindre snak. Det var udgangspunktet da borgmestre fra en række af verdens største storbyer mødes til C40 World Mayors Summit 2019. 

København var vært for C40's syvende borgmestertopmøde, der blev holdt fra 9. til 12. oktober 2019. Topmødet skal styrke bestræbelserne for at sætte handling bag ordene, og skub i implementeringen af Parisaftalen.

Topmødet kommer efter FN's klimapanel har slået fast at der skal langt mere fart på, hvis målsætningerne i Parisaftalen skal opfyldes. I Parisaftalen blev verdens statsledere enige om at holde temperaturstigningerne nede på maksimalt 2 grader, og stræbe efter 1,5 grader. Men siden har såvel FN's klimapanel som videnskaben på området, slået fast at det er afgørende ikke bare at stræbe efter, men at holde sig under de 1,5 grader. Forskellen på om den globale temperaturstigning er 2 grader eller 1,5 grader er markant, når man ser på konsekvenserne. 

Byer går foran

En lang række af verdens storbyer har vist at de kan gå forrest i klimaarbejdet. De har dannet bynetværket C40, som Realdania er med til at støtte. 

Dette sker både i erkendelse af at det mange steder går for langsomt med de nødvendige handlinger på nationalt plan, men også fordi verdens største byer spiller en afgørende rolle at i at nå de reduktioner i COog andre drivhusgasser, der er forudsat i Parisaftalen. Samtidig er de store byer centre for økonomisk aktivitet og vækst, og har gode muligheder for at påvirke udviklingen i vigtige sektorer som f.eks. energiproduktion og trafik. De kan gå i front til inspiration for andre.

Læs mere om C40 og Realdanias engagement i C40

Deadline 2020

Et vigtigt redskab for C40-byerne er Deadline 2020-programmet, der hjælper byerne med at lave klimaplaner, hvor hver by lever op til deres del af den nødvendige reduktion af drivhusgasser, der er forudsat i Parisaftalen.

Hvis alle verdens byer på over 100.000 indbyggere følger ambitionerne i Deadline 2020, kan de alene bidrage til 40% af den forudsatte CO2-reduktion.

Med projektet DK2020, ønsker Realdania at bringe Deadline 2020-programmet ud til danske kommuner, og samtidig gøre det anvendeligt også i mindre byer og kommuner, så de lokale bidrag til den globale målsætning, kan styrkes endnu mere.

Læs mere om Deadline 2020 og DK2020

Kom med en god idé - gå hjem med ti

Et centralt formål med C40 World Mayors Summit 2019 var at dele ny viden, præsentere gode ideer og innovative løsninger.

Tanken bag er at hvis alle har noget med til bordet, så kan alle også gå derfra med endnu mere. På den måde bliver vi alle klogere og kan i fællesskab løfte alle op og tættere mod vores fælles mål. Derfor var mottoet: Kom med en god idé, og gå derfra med ti.

Et centralt element i C40 World Mayors Summit var derfor lanceringen af en ny knowledge hub, der samler de bedste cases inden for en række områder til inspiration for andre - også uden for C40-netværket - og som kan leve videre efter topmødet. Klimaet er vores alles - det er løsningerne også.

Det syvende i rækken 

Det var C40’s syvende topmøde, og samtidig udråbt til en afgørende milepæl i klimasamarbejdet. 

København fulgte i fodsporet på nogle af de helt store metropoler i verden, de seks tidligere topmøder været afhold i følgende byer:

  • 2005: London
  • 2007: New York
  • 2009: Seoul
  • 2011: Sao Paulo
  • 2014: Johannesburg
  • 2016: Mexico City

København vandt værtskabet i en budrunde, hvor Dubai og Washington D.C. var med i opløbet.