x

Ny viden om indeklima skal skabe sundere boliger

Pressemeddelelse 18. november 2008

Dårligt indeklima har stor betydning for udviklingen af store folkesygdomme som astma og allergi, der gennem de seneste årtier har haft en markant stigende forekomst i Danmark. Også hjerte-kar-sygdomme og kræft påvirkes af indeklimaet i vores boliger. Dette er baggrunden for et nyt forskningscenter Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Det nye forskningscenter etableres som en del af Realdania Forskning.

Der er i de senere år kommet mere og mere fokus på sundhedsproblemer i relation til fødevarer og livsstil, navnlig med baggrund i de såkaldte KRAM-faktorer (Kost, Rygning, Alkohol, Motion). Men også indeklimaet i bygninger og boliger har betydning for vores sundhedstilstand. Gennem indeklima udsættes vi for talrige påvirkninger i form af luftforureninger, støj, træk, dårligt lys samt en række kemiske og mikrobiologiske påvirkninger.

Formålet med Center for Indeklima og Sundhed i Boliger er at opbygge et forskningsmiljø, der kan skabe øget indsigt i de basale sammenhænge mellem boligbyggeriets design, konstruktion og materialevalg, indeklima og helbred. Centret skal på denne måde skabe et videngrundlag for bedre planlægning og byggeri af sundere boliger.

Centret skal i sin forskning primært fokusere på tre områder:

 • Fugts betydning for sundheden
 • Indeluftens indhold af skadelige partikler og deres betydning for sundheden
 • Kemiske og mikrobiologiske forholds betydning for indeklimaet og sundheden
 • Center for Indeklima og Sundhed i Boliger bliver etableret i et samarbejde mellem fem af de primære forskningsinstitutioner på indeklimaområdet: Institut for Folkesundhed (Århus Universitet), Institut for Byggeri og Anlæg (Danmarks Tekniske Universitet), SBi (Aalborg Universitet), Institut for Folkesundhedsvidenskab (Københavns Universitet) samt Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

  "Der er gennemført en del forskning og analysearbejde om bygningers indeklima, men indsatsen har primært været rettet mod kontorarbejde og arbejdsmiljø, mens indeklimaets betydning i boligbyggeri ikke har været undersøgt i større omfang. Der er derfor betydelige muligheder for forbedring," siger Lennie Clausen, projektleder i Realdania.

  Professor Torben Sigsgaard, Institut for Folkesundhed ved Århus Universitet, vil fungere som leder for forskningscentret, der bliver etableret for en 5-årig periode, som løber fra 2009 til 2013.

  Realdania bidrager med 30 mio. kr. til centrets forskning.

  Yderligere oplysninger

  Professor Torben Sigsgaard, Institut for Folkesundhed ved Århus Universitet,
  Tlf.: 28 99 24 26
  Projektleder Lennie Clausen, Realdania, Tlf.: 70 11 66 66